Bezpečnost při práci bude dražší

10. února 2003, 00:00 - Michaela Klečková, profit@profit.cz
10. února 2003, 00:00

Ochrana zdraví je významným pilířem sociální politiky Evropské unie Česká legislativa už se přizpůsobila požadavkům evropských směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejde ale jen o sladění zákonů s požadavky EU, ale také o jejich každodenní důsledné prosazování v podnicích.

Ochrana zdraví je významným pilířem sociální politiky Evropské unie

Česká legislativa už se přizpůsobila požadavkům evropských směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejde ale jen o sladění zákonů s požadavky EU, ale také o jejich každodenní důsledné prosazování v podnicích. Změna si vyžádá si značné náklady ze strany zaměstnavatelů.

Podle studie Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚZP) si zavedení směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe vyžádá „podle střízlivých odhadů“ výdaje podnikatelské sféry v rozsahu cca 47 miliard Kč. Tyto náklady však nebudou rozděleny rovnoměrně, protože mnoho směrnic nepůsobí plošně, ale jen na vybraná odvětví. Podniky působící v rizikových oborech, ve kterých hrozí větší nebezpečí úrazu nebo působení chemických látek, karcinogenů, azbestu či hluku, pak mohou pocítit nárůst nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) natolik razantně, že by mohla být ohrožena jejich konkurenceschopnost. Podnikatelé však podle průzkumu agentury STEM (který cituje uvedená studie) náročnost implementace směrnic v oblasti BOZP naprosto nedoceňují. Průzkumu se účastnili zástupci 205 podniků, kteří se vyjadřovali k souboru 24 směrnic EU, zabývajících se danou tématikou. Tři pětiny z nich podle agentury STEM směrnice neznají a neočekávají v souvislosti s jejich dodržováním žádné investice. Zásady BOZP byly přitom na základě těchto směrnic zakomponovány kromě zákoníku práce do dalších čtyř zákonů, deseti vládních nařízení a dvaceti prováděcích vyhlášek.

Povinnosti zaměstnavatele

Podle základní Směrnice EU o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen zavést komplexní systém prevence rizik, který zahrnuje výrobní postup, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a vliv pracovního prostředí. K provádění činností týkajících se ochrany a předcházení pracovním rizikům v podniku jmenuje zaměstnavatel jednoho nebo více zaměstnanců, kterým musí v rámci pracovní doby poskytnout dostatek času pro naplňování těchto úkolů. Dále musí jmenovat zaměstnance pověřené poskytováním první pomoci, zdoláváním požárů a evakuací zaměstnanců v případě nebezpečí. Každý zaměstnanec musí být také při přijímání do pracovního poměru nebo při změně jeho pracovní náplně řádně vyškolen o BOZP. Toto školení musí probíhat v pracovní době a zaměstnanec je dostane řádně proplaceno. Podle ředitele VÚZP Miloše Palečka nestačí obecná instruktáž BOZP podaná písemnou formou, která neobsahuje konkrétní technické a jiné předpisy nutné k výkonu práce. Pokud nepodstoupí zaměstnanec řádné školení, může se dostat zaměstnavatel v případě pracovníkova úrazu do velkých potíží při jednání s inspektorátem bezpečnosti, ale také se zdravotní pojišťovnou. V takovém případě mu hrozí, že bude muset platit náklady spojené s léčením zraněného. V úvahu je třeba vzít i případnou trestní odpovědnost za poškození zdraví.

Nejde jen o prevenci úrazů

Řada podnikatelů se domnívá, že udělali pro BOZP dost, když mají zřízen útvar bezpečnosti práce nebo bezpečnostního technika. Mnoho z nich si však neuvědomuje, že BOZP nespočívá pouze v prevenci pracovních úrazů, ale že vyžaduje prevenci veškerých pracovních rizik. Ta jsou ve směrnicích EU definována jako ohrožení zdraví a životů osob (a to nejen zaměstnanců), a dále životního prostředí nebo majetku. Zdraví zaměstnanců není ohrožováno jen úrazem. Řada „bezpečných“ zaměstnání způsobuje pracovníkům mnohé zdravotní potíže, zapříčiněné například špatnou židlí, na které se musí celý den hrbit, či nevhodným osvětlením. Maximální ochrana zdraví by se proto měla stát věcí osobního přístupu a firemní kultury.

Co by mělo být součástí vstupního školení zaměstnance o BOZP

* informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, které má zaměstnanec při práci používat, popř. ukázka nebo výcvik v jejich používání

* seznámení s konkrétními pracemi zakázanými ženám, těhotným ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým

* seznámení s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními

* informace o správné manipulaci s břemeny, včetně hmotnostních limitů

* seznámení s nebezpečnými látkami, včetně jejich negativních účinků na organizmus, informace o bezpečném zacházení s nimi a o první pomoci

* seznámení s bezpečností práce při speciálních pracích, např. při práci ve výškách

* seznámení s bezpečností práce při obsluze výpočetní a kancelářské techniky

* seznámení s možnými riziky, jejich identifikací a se způsobem, jak se jim vyhnout

* seznámení s příslušnými zákonnými normami a předpisy, které se týkají vykonávané práce a pracoviště

* seznámení s vnitřními předpisy zaměstnavatele, seznámení s bezpečností práce uvedené v návodech k obsluze strojů a zařízení

* seznámení s umístěním prostředků první pomoci a se zásadami poskytnutí první pomoci, včetně

* seznámení s evakuačními plány a únikovými cestami z objektu pracoviště (ty musí být podle nové vyhlášky světelně označeny)

Pramen: VÚZP

Některé dílčí směrnice EU v oblasti BOZP

Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky, jež musí pracoviště vykazovat z hlediska BOZP

Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky, jež musí vykazovat nástroje, nářadí a pomůcky používané pracovníky

Minimální požadavky, které musí vykazovat ochranné pomůcky, které používají pracovníci

Požadavky, které je třeba dodržet při ruční manipulaci s břemeny, kde jsou pracovníci vystaveni riziku poranění zad

Požadavky na práci s přístroji, u nichž se používá stínítka zobrazovací jednotky

Ochrana při práci vystavené karcinogenním látkám

Ochrana při práci vystavené biologickým faktorům

Minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky při práci na dočasných nebo mobilních staveništích

Minimální požadavky týkající se bezpečnosti, resp. zdravotního značení při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví u těhotných pracovnic, pracovnic, které nedávno porodily nebo které kojí

Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků těžebních závodů při vrtech

Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků povrchových a hlubinných dolů

Bezpečnostní a zdravotní požadavky při práci na rybářských lodích

Další informace: www.mpsv.cz, www.bozpinfo.cz

Firmy, ve kterých hrozí větší nebezpečí úrazu, musí po vstupu Česka do EU počítat s většími náklady na bezpečnost práce.

FOTO: ČTK

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce…
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Pokuta za pád z kola? Absurdní, ale ne víc než jiné pokuty za nehodu [komentář]
Technologie
Cnews FM: Platíme mobilem s Android Pay. Vydrží nám to? [podcast]
Desky platformy Intel Z390 už existují. V Sandře se objevil model od SuperMicro
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Nvidia má nové GeForce pro notebooky, MX110 a MX130. Používají ale staré 28nm čipy
Psaní na displeji tažením a nová gesta při psaní rukou [Windows Insider]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít