Banky jdou až k nejmenším firmám

30. října 2006, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
30. října 2006, 00:00

PODNIKATELSKÉ ÚVĚRYNabídka úvěrů pro malé a střední firmy je na českém trhu široká. Trendem je snaha bank dosáhnout až k nejmenším firmám a živnostníkům. Ti začínající ale mohou jít pro úvěr jen do některých z nich.Orientace peněžních domů na menší a střední firmy je na českém trhu známá již několik let.

 • PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY Nabídka úvěrů pro malé a střední firmy je na českém trhu široká. Trendem je snaha bank dosáhnout až k nejmenším firmám a živnostníkům. Ti začínající ale mohou jít pro úvěr jen do některých z nich.

Orientace peněžních domů na menší a střední firmy je na českém trhu známá již několik let. S kreativitou to banky ovšem nepřehánějí. Většina z nich má v nabídce stále klasickou paletu od kontokorentního, přes provozní po investiční úvěr. Stále více se šíří obliba expres úvěrů, které peněžní domy slibují vyřídit velmi rychle.

Do definic produktů se pomalu vkrádá pružnost v reakci na potřeby firem - některé typy úvěrů už nemají přesný cíl určení (jsou vedeny jako univerzální) a snaží se přizpůsobovat potřebám klientů. Navíc u podnikatelských úvěrů již není striktně dána podmínka minimálně dvouleté existence firmy na trhu. Jasným trendem je snaha bank dojít až k těm nejmenším firmám a živnostníkům. V nabídce snad žádné z nich již nechybějí produkty určené právě pro ně.

ÚROKY V KLIDU

Kolik za úvěr podnikatel zaplatí? Díky nízké hladině úrokových sazeb se úroky drží v klidných vodách. Roční sazba se může pohybovat už kolem pěti procent, ale individuální posouzení bonity každého klienta ji může vynést i výrazně nad deset procent. Jako standardní položku mají banky ovšem stále poplatek za schválení a poskytnutí úvěru. Pohybuje se od půl procenta do dvou procent z hodnoty úvěru. Výjimkou jsou časově omezené reklamní kampaně.

Některé větší bankovní domy zpestřily nabídku o úvěry mající v názvu slovo Evropská unie či Evropská investiční banka. Například Česká spořitelna má dva takové úvěrové produkty, oba dokonce určené pro začínající firmy. Rovněž Komerční banka má v nabídce EU Profi úvěr, který připravila ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

LZE SE I POJISTIT Velmi individuální přístup ke klientům zase zvolila jako prototyp svého chování pro menší podnikatele Citibank. „Celý náš model obsluhy klientů malých a středních podniků je postaven na přímé komunikaci těchto firem s osobním bankéřem. Více než dvě třetiny našich klientů nikdy nenavštívilo pobočku a zcela jim postačuje komunikace s osobním bankéřem, kterého mají k dispozici,“ tvrdí Ladislav Kročák, obchodní ředitel systému CitiBusiness. Bankéř tedy jezdí za podnikateli do jejich firmy, nikoliv opačně. Určitě to není od věci, protože banka pak alespoň na vlastní oči vidí, jak firma vypadá a funguje. Řada podnikatelů zcela jistě přivítá i další užitečnou novinku na bankovním trhu, a sice možnost pojistit se proti nesplácení úvěru. Například u Živnostenské banky není pro získání pojištění třeba čekat na vstupní lékařskou prohlídku. Stačí vyslovit souhlas s rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami. Není to ovšem zcela levná záležitost. Například pro investiční úvěr ve výši jeden milion korun je nutné platit měsíčně pojistné ve výši 0,08 procenta, tedy 800 korun. Je zapotřebí jej platit po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. ÚVĚRY PRO PODNIKATELE**

 • Citibusiness provozní úvěr

Účel: financování krátkodobých provozních nákladů. Objem od 1,4 milionu do 17 milionů korun (pro neklienty Citibank od 50 tisíc do 250 tisíc korun). Maximální doba splácení je 12 měsíců s možností prodloužení (pro neklienty sedm měsíců).

Podmínky poskytnutí úvěru: roční obrat 3-60 milionů, doba podnikání v oboru dva roky. Určen je pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby s obratem do 60 milionů.

 • CitiBusiness-Installment Loan

Účel: investice do zařízení, budov (k podnikání) a technologií. Objem od 400 tisíc do 17 milionů. Maximální doba splácení je sedm let.

Podmínky poskytnutí úvěru: roční obrat 3-60 milionů, doba podnikání v oboru 2-3 roky. Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby s obratem do 60 milionů.

 • Citibank financování pohledávek Účel: pohledávky za bankou schválenými odběrateli. Maximální výše úvěru 17 milionů. Doba splácení se řeší individuálně.

Podmínky poskytnutí úvěru: faktury s platností maximálně 120 dnů. Pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby s obratem do 60 milionů.

 • Citibank financování zásob

Účel: financování zásob. Maximální výše úvěru je individuální, stejně tak i doba splácení. Úvěr je pro větší a střední podniky.

 • Citibank provozní úvěr

Účel: krátkodobý provozní kapitál. Výše úvěru je individuální, rovněž doba splácení.

Podmínky poskytnutí úvěru: výše splátky minimálně 150 tisíc korun. Pro větší a střední podniky.

 • Investiční úvěr

Účel: investice do nemovitostí, staveb, strojů a zařízení, nákup cenných papírů a jiné. Výše úvěru není stanovena. Maximální doba splácení: krátkodobý do jednoho roku, střednědobý jeden až pět let, dlouhodobý pět let.

 • Provozní úvěr 5 PLUS

Účel: financování provozních potřeb, nebo kombinace provozních a investičních potřeb. Maximální výše úvěru: pět milionů korun. Doba splácení do šesti let.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u ČS, pro firmy s méně než 100 zaměstnanci.

 • Investiční úvěr 5 PLUS s garancí EIF

Účel: financování hmotného a nehmotného majetku s částečnou garancí Evropského investičního fondu. Jeho záruka umožní nižší nároky na zajištění. Určený pro fyzické osoby-podnikatele a malé firmy včetně začínajících klientů. Splatnost tři až deset let. Je možné využít pevnou úrokovou sazbu s fixací na jeden až deset let.

Podmínky poskytnutí úvěru: vedení běžného účtu u ČS.

 • Úvěry poskytované z úvěrové linky EBRD

Účel: provoz, investice. Od 100 tisíc do 4,3 milionu korun. Určený pro podniky a podnikatele včetně začínajících, kterým umožní získání finančních zdrojů pro zahájení podnikatelské činnosti. Splatnost: jako krátkodobý do jednoho roku, jako střednědobý do pěti let.

Podmínky poskytnutí úvěru: vedení běžného účtu u ČS, schválení úvěru, spoluúčast klienta na financování jeho investičního záměru, splnění ekologických podmínek projektu dle požadavků EBRD.

 • Revolvingový úvěr

Účel: financování oběžných aktiv, nejčastěji pohledávek do lhůty splatnosti, případně i zásob. Výše úvěru: podle zajištění a aktuálního stavu financovaných aktiv. Maximální doba splácení 12 měsíců.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u ČSOB, podnikatelský záměr.

 • Kontokorentní úvěr

Účel: překlenutí přechodného nedostatku peněz. Výše úvěru je individuální. Maximální doba splácení 12 měsíců.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u ČSOB, podnikatelský záměr.

 • Komerční úvěr

Účel: financování přesně vymezeného účelu převážně investičního charakteru. Výše úvěru dle bonity klienta a zajištění. Maximální doba splácení: 15 let.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u ČSOB, podnikatelský záměr.

 • ČSOB EU komplex úvěr

Účel: financování investičních záměrů. Od 40 tisíc do jednoho milionu eur. Minimální doba splácení čtyři roky, maximální 12 let.

Podmínky poskytnutí úvěru: žadatel musí splňovat definici malého a středního podnikatele dle kritérií Evropské unie.

 • Malý investiční úvěr

Účel: pořízení a opravy strojů a zařízení, automobilů, nemovitostí. Od 50 tisíc do tří mil
ionů korun. Maximální doba splácení 10 let.

Podmínky poskytnutí úvěru: postkonto u PS, dva roky podnikání v oboru, kladný hospodářský výsledek.

 • Kontokorentní úvěr

Účel: překlenutí dočasného nedostatku peněz. Od 50 tisíc korun do výše podle bonity klienta a zajištění. Maximální doba splácení 12 měsíců s možností obnovy.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u eBanky.

 • Investiční úvěr

Účel: financování hmotného i nehmotného majetku (pro střední a větší firmy). Od 500 tisíc korun do výše podle bonity klienta a zajištění. Doba splácení: krátkodobý do jednoho roku, střednědobý jeden až čtyři roky, dlouhodobý nad čtyři roky.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u eBanky, vlastní zdroje minimálně 30 procent.

 • Investiční úvěr

Od 300 tisíc korun do individuální výše. Maximální doba splácení 10 let.

Podmínky poskytnutí úvěru: individuálně.

 • Operativ business

Účel: financování firemních potřeb. Od 300 tisíc do pěti milionů korun. Maximální doba splácení: tři roky s možností prodloužení. Pevná úroková sazba 5 procent ročně.

Podmínky poskytnutí úvěru: sídlo společnosti v České republice, firma není v konkurzu, platby finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení nejsou v prodlení.

 • Universal Business

Účel: financování firemních potřeb. Od 300 tisíc do pěti milionů korun. Maximální doba splácení až 20 let. Úroková sazba 5 procent ročně.

Podmínky poskytnutí úvěru: jako u předchozího.

 • Expres Business

Účel: investice. Od 40 tisíc do jednoho milionu korun. Doba splácení dva roky až pět let. Úroková sazba 9 procent.

Podmínky poskytnutí úvěru: předložení i jednoho daňového přiznání bez ohledu na délku podnikání, klient nedluží finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.

 • FlexiBusiness

Účel: banka ho nesleduje. Od 40 tisíc do jednoho milionu korun. Maximální doba splácení je bez limitu.

Podmínky poskytnutí úvěru: předložení jednoho či dvou daňových přiznání s ohledem na délku podnikání, klient nedluží finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.

 • Business kontokorentní úvěr

Účel: financování výdajů a provozních potřeb. Od 200 tisíc do pěti milionů korun. Maximální doba splácení 12 měsíců s možností automatického obnovení.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u HVB Bank.

 • Profi úvěr

Účel: financování zásob, pohledávek hmotného majetku a provozních potřeb. Objem úvěru podle bonity klienta a zajištění. Maximální doba splácení: pět let, úroková sazba se pohybuje nejčastěji mezi 5,9 až 8,9 procenta ročně. Podmínky poskytnutí úvěru: účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora.

 • EU Profi úvěr

Účel: investice. Maximální výše úvěru činí čtyři miliony korun. Doba splácení: pět let. Je poskytován ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, připravený speciálně pro drobné podnikatele.

Podmínky poskytnutí úvěru: roční tržby do 210 milionů, roční úhrn aktiv do 150 milionů, maximálně 100 zaměstnanců.

 • Podnikatelská rychlá půjčka

Účel: investice, provoz. Od 50 tisíc do 1,5 milionu. Doba splácení minimálně jeden rok, maximálně pět let. Úroková sazba 7 procent.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u Raiffeisenbank, tržby do 30 milionů.

 • Podnikatelský kontokorent

Od 50 tisíc do 1,5 milionu. Úroková sazba 9 procent.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u Raiffeisenbank, podnikání v oboru minimálně dva roky, tržby do 30 milionů.

 • Kontokorentní úvěr

Maximální výše úvěru dle obratu finančních prostředků na klientově účtu.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u Volksbank, bezdlužnost.

 • Investiční úvěr

Maximální doba splácení ne delší než doba odepisování pořizovaného majetku.

Podmínky poskytnutí úvěru: účet u Volksbank, bezdlužnost, podíl vlastních zdrojů na investici minimálně 25 procent.

 • Provozní business úvěr XL

Od 10 tisíc do jednoho milionu korun. Po schválení úvěru banka na běžném účtu nastaví povolenou debetní pozici, do které je možné úvěr čerpat (povolené přečerpání, povolený debet).

 • Provozní business úvěr XXL

Do 7,5 milionu korun. Po schválení úvěru banka na běžném účtu nastaví povolenou debetní pozici, do které je možné úvěr čerpat.

 • Investiční business úvěr XL

Účel: investice. Od 100 tisíc do jednoho milionu korun. Úvěr je po ukončení čerpání splatný do deseti let a jeho jistina je splácena v pravidelných stejných měsíčních splátkách. Lze jej čerpat v období 12 měsíců od data podpisu úvěrové dokumentace.

 • Investiční business úvěr XXL

Účel: investice do rozvoje firmy. Od 100 tisíc do 15 milionů. Maximální doba splácení je deset let.

Podmínky poskytnutí úvěru: existence firmy nebo provozování podnikatelské činnosti minimálně jeden rok, neexistence závazku po splatnosti vůči finančnímu úřadu nebo sociální správě vyšší než 2500 korun, pozitivní zápis v Credit bureau a v Centrálním registru úvěrů.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít