BANKROT PO VALAŠSKU - Euro.cz

Přihlášení

BANKROT PO VALAŠSKU

, Marcela Šperkerová,
BANKROT PO VALAŠSKU
Zdroj: Euro.cz

Ve firmě bude kralovat italský Tajmac

Pondělí 9. května, šestnáct nula nula. U Krajského obchodního soudu v Brně začíná poslední kolo výběrového řízení na prodej konkursní podstaty ZPS Zlín. O tři hodiny později soudce Jan Kozák vyhlašuje výsledek: nejvyšší cenu nabídla italská firma Tajmac.
Uběhlo přesně sedm měsíců a čtyři dni od vyhlášení bankrotu zlínských strojíren. „Byla by velká ztráta, pokud by ZPS nepotkaly konkursního správce, který je dokázal tak rychle prodat. Dlouhodobým procesem by se ztratila hodnota firmy, takhle se však neztratilo nic, uvedl bezprostředně po oznámení výsledku majitel Tajmacu Andrea Tajariol.
Do finále výběrového řízení podaly nabídku ještě další italská společnost Gital a americký finanční fond Winslow–Partners. Ze soutěže nakonec odstoupila německá firma Gildemeister, protože mezitím koupila Gital, a jiný americký fond Riverside, kterému se pravděpodobně nepodařilo sehnat strategického partnera.

Neobvykle rychlé zpeněžení.
Smlouva o koupi majetku mateřské společnosti ZPS bude uzavřena do dvaceti dnů od vyhlášení výsledků. Cena nebyla zveřejněna, důvěryhodný zdroj však tvrdí, že se bude blížit jedné miliardě korun. A tato částka představuje zatím nejvyšší cenu dosaženou za prodej konkursní podstaty v České republice.
Správce konkursní podstaty Roman Rais počítá, že převod hotovosti proběhne v první polovině června a do konce měsíce budou aktiva ZPS fyzicky předána. K 1. červenci už bude v obchodním rejstříku jako majitel a zaměstnavatel zapsán Tajmac. Konkurs na majetek ZPS je tak již z pětaosmdesáti procent vyřešen. Spolu s matkou se prodaly i tři malé dcery, které s ní jsou neoddělitelně technicky i logicky spojeny (EURO 16/2000). Jde o ZPS OS, což je držitel dokumentace, ZPS MS, jenž se stará o tuzemský, slovenský a polský odbyt, a ZPS GO (generální opravy).
Do konce října by měly nového majitele najít i zbylé dcery a nemovitosti. Majetek skupiny tak bude zpeněžen v rekordně krátké době – za dvanáct maximálně třináct měsíců od vyhlášení konkursu. Celkový výtěžek pravděpodobně dosáhne zhruba jedné a půl miliardy korun. Konkurs však skončí až v okamžiku, kdy doběhnou různé soudní spory, jež provázejí každý bankrot.

Energetika přinese nejvíce.
Nyní se hledá poradce na prodej dcerky TOS Čelákovice a před podpisem je dohoda mezi konkursním správcem a pražskou společností I. F. B. o společném postupu při prodeji Kovosvitu Sezimovo Ústí. „O vlastnictví podílu vedeme sice stále soudní spor, ale shodli jsme se, že se to může táhnout ještě dlouho a nejistota snižuje cenu akcií. Takže dáme mandát obchodníku s cennými papíry, ať akcie prodá, a do doby, než se spor rozhodne, bude výnos deponovaný na účtu, vysvětlil Rais.
Do konce září má skončit prodej dceřiných společností ZPS Frézovací nástroje a ZPS ZV. Pro obě firmy již byli vybráni investiční poradci, kterými jsou Ernst and Young a Atlantik Corporate Finance. Zaměstnávají zhruba po sto třiceti lidech, nejsou tedy nikterak velké a výnos nedosáhne závratných čísel. Nejzajímavější však bude ZPS Energetika, jejíž prodejní cena bude patrně dost vysoká. Po jejím prodeji bude na kupce už čekat jenom ZPS Klub, vlastník bytů a některých nemovitostí.
Od dubna má nového majitele ZPS Slévárna. Vlastní ji brněnská finanční skupina AO Invest. Ta stáhla z trhu dvě třetiny obligací v nominální hodnotě jedné miliardy korun, které emitovala v roce 1997 mateřská společnost a za něž se Slévárna spolu s TOS Čelákovice a Kovosvitem zaručila. První dvě firmy AO Invest z ručení vyvázal. Na Slévárnu, která patří k nejzajímavějším provozům zlínské skupiny, má do konce října předkupní právo Tajmac a pravděpodobně ho využije.

Cíl: světová špička.
Tajmac je italská rodinná firma, která vznikla již v roce 1936. Zabývá se prodejem a seřizováním vícevřetenových automatů. Na italském, francouzském a španělském trhu zaujímá výsadní postavení. Italové se zlínským podnikem spolupracují již deset let a patří k jeho nejvýznamnějším odběratelům. Stroje ze ZPS prodávají do celého světa. Majitel Tajmacu se nechal slyšet, že zlínští technici jsou nejlepší v Evropě. A koho jiného by si mohl přát ve vedení společnosti než podnikového patriota a po vyhlášení úpadku odvolaného ředitele Radomíra Zbožínka, jehož provází pověst špičkového technika.
Tajariol soudí, že zlínský podnik se může znovu dostat do světové špičky. Musí však nejprve projít restrukturalizací. Ta by se měla týkat spíše administrativy než výrobní části. „Zisky firmě nedělají čtyři stovky lidí v administrativě, ale silná výroba a obchod. Nepočítáme s dramatickými změnami v personální oblasti, ale musíme změnit organizaci, zdůraznil Tajariol. Tvrdí, že firmě chybí především kvalitní obchodní a servisní síť.
Tajmac chce kromě výroby vícevřetenových automatů zachovat i produkci obráběcích center. V tomto oboru je však tvrdá konkurence, a proto by se strojírny měly zaměřit na vysokou technologickou úroveň. Tajariol nevylučuje ani zavedení nových výrobků a momentálně tento záměr probírá s dalšími italskými výrobci.