Anketa pro čtenáře týdeníku PROFIT

22. dubna 2003, 00:00 - admin
22. dubna 2003, 00:00

Vážení čtenáři, redakce Podnikatelského týdeníku PROFIT by se ráda dozvěděla více o svých čtenářích. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyplnění následující ankety. Vyplněnou anketu nám zašlete poštou nejpozději do 5. 5. 2003 na adresu Stanford, a. s., Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10.

Každý účastník ankety obdrží drobné propagační předměty PROFITu podle své volby.

1. Jak často čtete Podnikatelský týdeník PROFIT? Čtete: (zaškrtněte jednu z variant)

Každé číslo 1

Zhruba 3 čísla za měsíc 2

Zhruba 1-2 čísla za měsíc 3

Méně než 1 číslo za měsíc 4

2. Jak obvykle získáváte PROFIT? (zaškrtněte jednu z variant)

Máte předplatné 1

Kupujete si jej 2

Půjčujete si jej od kolegů, známých 3

Půjčujete si jej v knihovně, čítárně 4

Získáváte jej jinak 5

Napište jak:

3. Kolik osob včetně Vás se obvykle seznámí s Vaším výtiskem PROFITU?

Počet osob napište:

4. Pokud máte na PROFIT předplatné, jste spokojen/a s touto službou? (zaškrtněte jednu z variant)

Jste spokojen/a 1

Nejste spokojen/a 2

Pokud nejste spokojen/a 3

Napište proč:

Otázka se mne netýká 4

5. Pokud si PROFIT kupujete, máte problémy s jeho sháněním? (zaškrtněte jednu z variant)

Často 1

Občas 2

Vůbec ne 3

Otázka se mne netýká 4

6. Pokuste se vzpomenout, ve kterém roce jste začal/a PROFIT číst?

V roce (napište):

7. Proč čtete týdeník PROFIT? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky) Ano Ne

Ano

Ne

a) Potřebujete ho pro svou práci, studium 1 2 b)

Přináší pro Vás zajímavé informace 1 2

c) Zvykl/a jste si na něj 1 2

d) Protože jej čtou Vaši kolegové, známí 1 2

e) Protože je blízký Vašemu pohledu na svět 1 2

f) Protože je ze všech periodik podobného zaměření nejlepší 1 2

g) Je pro Vás hlavním zdrojem informací 1 2

h) Je pro Vás vedlejším zdrojem informací 1 2

8. PROFIT je týdeníkem, který je pro Vás: (zaškrtněte jednu z variant)

Rozhodně nepostradatelný 1

Celkem vítaný 2

Spíše lhostejný 3

9. Jak jste v týdeníku PROFIT spokojen/a s následujícími prvky a parametry: (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Spíše spokojen/a

Rozhodně spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Rozhodně nespokojen/a

a) Logo PROFIT 1 2 3 4

b) Titulní strana 1 2 3 4

c) Celková grafická úprava listu 1 2 3 4

d) Obrazový materiál: fotografie, schémata, kresby 1 2 3 4

e) Obsah týdeníku celkově 1 2 3 4

f) Uspořádání a rozmístění jednotlivých rubrik 1 2 3 4

g) Styl psaní 1 2 3 4

h) Srozumitelnost psaní 1 2 3 4

i) Aktuálnost informací 1 2 3 4

j) Důkladnost zpracování 1 2 3 4

k) Důvěryhodnost informací 1 2 3 4

l) Kvalita tisku 1 2 3 4

m) Kvalita papíru 1 2 3 4

10. Jak často čtete tyto pravidelné rubriky týdeníku PROFIT? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) Aktuálně 1 2 3

b) Téma 1 2 3

c) Monitor 1 2 3

d) Názory 1 2 3

e) Byznys 1 2 3

f) Marketing 1 2 3

g) Reportáž 1 2 3

h) Příloha Speciál 1 2 3

i) Právo 1 2 3

j) Daně 1 2 3

k) Finance 1 2 3

l) EU 1 2 3

m)Auta 1 2 3

n) Styl 1 2 3

o) Víno 1 2 3

p) Adrenalin 1 2 3

q) IT 1 2 3

r) Obsah 1 2 3

s) Moneymaker 1 2 3

11. Známkami od 1 do 5 ohodnoťte rubriky, články a materiály v týdeníku PROFIT. (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Výborně

Chvalitebně

Dobře

Dostatečně

Nedostatečně

a) Aktuálně 1 2 3 4 5

b) Téma 1 2 3 4 5

c) Monitor 1 2 3 4 5

d) Názory 1 2 3 4 5

e) Byznys 1 2 3 4 5

f) Marketing 1 2 3 4 5

g) Reportáž 1 2 3 4 5

h) Příloha Speciál 1 2 3 4 5

i) Právo 1 2 3 4 5

i) Daně 1 2 3 4 5

k) Finance 1 2 3 4 5

l) EU 1 2 3 4 5

m) Auta 1 2 3 4 5

n) Styl 1 2 3 4 5

o) Víno 1 2 3 4 5

p) Adrenalin 1 2 3 4 5

q) IT 1 2 3 4 5

r) Obsah 1 2 3 4 5

s) Moneymaker 1 2 3 4 5

12. Chtěl/a byste, aby jednotlivé rubriky v týdeníku PROFIT zmenšily svůj rozsah, neměnily svůj rozsah, nebo zvětšily svůj rozsah? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Zmenšit

Neměnit

Zvětšit

a) Aktuálně 1 2 3

b) Téma 1 2 3

c) Monitor 1 2 3

d) Názory 1 2 3

e) Byznys 1 2 3

f) Marketing 1 2 3

g) Reportáž 1 2 3

h) Příloha Speciál 1 2 3

i) Právo 1 2 3

i) Daně 1 2 3

k) Finance 1 2 3

l) EU 1 2 3

m) Auta 1 2 3

n) Styl 1 2 3

o) Víno 1 2 3

p) Adrenalin 1 2 3

q) IT 1 2 3

r) Obsah 1 2 3

s) Moneymaker 1 2 3

13. Jaká témata nebo jakou problematiku Vy osobně v týdeníku PROFIT postrádáte?

Napište:

14. Jaký je obecně Váš postoj k předpokládanému vstupu naší republiky do Evropské unie? (zaškrtněte jednu z variant)

Ano

Ne

Vítáte jej 1 2

Je Vám to jedno 1 2

Máte z něho obavy 1 2

15. Pokud jde o celkovou orientaci PROFITU: (zaškrtněte jednu z variant)

Ano

Ne

a) Měl by zastávat politicky neutrální pozici? 1 2

b) Měl by zastávat pravicové a liberální názory? 1 2

c) Měl by zastávat levicové, socialistické názory? 1 2

16. Napište, při jaké ceně byste považoval týdeník PROFIT za: (uveďte všechny čtyři částky)

Podezřele levný: 1

Levný: 2

Drahý: 3

Příliš drahý: 4

17. Jaké typy informací sledujete v tisku, rozhlase a televizi? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

a) O politice 1 2 3 4

b) O ekonomice 1 2 3 4

c) O kultuře 1 2 3 4

d) O společenském životě 1 2 3 4

e) O sportu 1 2 3 4

f) O motorizmu 1 2 3 4

g) O módě 1 2 3 4

h) Gastronomie, stolování 1 2 3 4

i) O zdravém způsobu života 1 2 3 4

j) O partnerských vztazích 1 2 3 4

k) O sexu 1 2 3 4

l) O vědě a technice 1 2 3 4

m) Cestování, poznávání cizích zemí a jejich kultur 1 2 3 4

18. Jak často používáte internet? (zaškrtněte jednu z variant)

Denně 1

Několikrát týdně 2

Několikrát měsíčně 3

Méně často 4

Nepoužíváte 5

19. Odkud se k internetu připojujete? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Ano

Ne

a) Ze zaměstnání 1 2

b) Z domova 1 2

c) Odjinud 1 2

20. K čemu využíváte internet? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) E-mail 1 2 3

b) Vyhledávání informací v souvislosti se zaměstnáním 1 2 3

c) Nákup po internetu 1 2 3

d) Podnikání po internetu 1 2 3

e) Vyhledávání informací pro soukromé účely 1 2 3

f) Zábava 1 2 3

g) Jiné 1 2 3 Napište k čemu:

21. Jak často navštěvujete tyto internetové servery? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) idnes.cz 1 2 3

b) ihned.cz 1 2 3

c) finance.cz 1 2 3

d) penize.cz 1 2 3

e) profit.cz 1 2 3

f) atlantik.cz 1 2 3

g) seznam.cz 1 2 3

h) Jiné 1 2 3

Napište jaké:

22. Jak často čtete tyto deníky? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) MF Dnes 1 2 3

b) Hospodářské noviny 1 2 3

c) Lidové noviny 1 2 3

d) Blesk 1 2 3

e) Právo 1 2 3

f) Zemské noviny 1 2 3

g) Deníky Bohemia 1 2 3

h) Jiný deník 1 2 3

Napište jaký:

23. Jak často čtete tyto časopisy? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) Ekonom 1 2 3

b) Euro 1 2 3

c) Respekt 1 2 3

d) Týden 1 2 3

e) Reflex 1 2 3

f) EPP 1 2 3

g) Jiný časopis 1 2 3

Napište jaký:

24. Kolik peněz měsíčně můžete v průměru věnovat Vy osobně na své zájmy a nadstandardní potřeby? (zaškrtněte jednu z variant)

Do 500 Kč 1

501-2000 Kč 2

2001-5000 Kč 3

5001-20000 Kč 4

20001 a více Kč 5

25. K jaké společenské vrstvě podle Vašeho názoru patříte? (zaškrtněte jednu z variant)

K vyšší 1

K vyšší střední 2

K střední 3

K nižší střední 4

K nižší 5

26. Jste: (zaškrtněte jednu z variant)

Muž 1

Žena 2

27. Kolik je Vám let:

Napište:

28. Ve které části republiky žijete? (zaškrtněte jednu z variant)

V Praze 1

V západních Čechách 2

Ve východních Čechách 3

V jižních Čechách 4

Ve středních Čechách 5

V severních Čechách 6

Na severní Moravě 7

Na jižní Moravě 8

29. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? (zaškrtněte jednu z variant)

Základní 1

Vyučen, střední bez maturity 2

Střední s maturitou 3

Vysokoškolské 4

30. V jaké oblasti pracujete? (zaškrtněte jednu z variant)

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 1

Stavebnictví 2

Obchod, služby 3

Pohostinství a ubytování 4

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 5

Peněžnictví a pojišťovnictví 6

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 7

Školství 8

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 9

Zemědělství a lesní hospodářství 10

Dobývání nerostných surovin 11

Zpracovatelský průmysl a výroba 12

Nemovitosti 13

Nepracujete 14

31. V současné době jste? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Ano

Ne

a) Vlastník/spolumajitel firmy 1 2

b) Ředitel 1 2

c) Manažer 1 2

d) Výkonný pracovník 1 2

e) Student/učeň 1 2

f) V domácnosti 1 2

g) Důchodce 1 2

h) Nezaměstnaný/á 1 2

32. Jaké je Vaše pracovní postavení? Jste: (zaškrtněte jednu variantu)

Řadový zaměstnanec bez podřízených 1

Zaměstnanec s 1-5 podřízenými 2

Zaměstnanec se 6-10 podřízenými 3

Zaměstnanec, který má více než 11 podřízených 4

Soukromě podnikáte jako fyzická osoba bez podřízených 5

Soukromě podnikáte s 1-5 podřízenými 6

Soukromě podnikáte se 6-10 podřízenými 7

Soukromě podnikáte a máte více než 11 podřízených 8

Netýká se mne 9

33. Kolik má firma, ve které pracujete, průměrně pracovníků?

Napište počet osob:

34. Jak velký je zhruba průměrný roční obrat firmy, ve které pracujete?

Napište:

35. Do jakých oblastí hodlá firma, ve které pracujete, investovat během tohoto roku a jaký význam těmto investicím přisuzuje? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Prioritní investice

Druhořadá investice

Žádná investice

a) Výrobní zařízení 1 2 3

b) Lidské zdroje 1 2 3

c) Kanceláře, informač. technologie 1 2 3

d) Nemovitosti 1 2 3

e) Dopravní prostředky 1 2 3

f) Fúze, akvizice 1 2 3

g) Investice na kapitálovém trhu 1 2 3

h) Know-how 1 2 3

i) Něco jiného 1 2 3

Napište co:

PROSÍME, BUĎTE JEŠTĚ TAK LASKAV/A A ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE V ANKETĚ OZNAČIL/A ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY. Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci. Pokud chcete získat odměnu za vyplněnou anketu, napište hůlkovým písmem (čitelně!) své jméno a adresu a podepište níže uvedené prohlášení. Děkujeme. Mám zájem o (označte pouze jeden předmět): tričko čepici vizitkář Já, níže podepsaný/á, tímto uděluji souhlas vydavatelství Stanford, a. s., ke zpracování osobních údajů obsažených v anketě. Údaje budou zpracovávány za účelem vytvoření databáze čtenářů, která může být využita pro další komunikaci Podnikatelského týdeníku PROFIT se svými čtenáři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoli odvolat.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít