Anketa mezi podnikateli: pád vlády odskáče ekonomika

31. března 2009, 01:00 - Libuše Frantová
31. března 2009, 01:00

Koaliční vláda Mirka Topolánka po více než dvou letech předčasně končí. Většina ekonomů a podnikatelů se shoduje,že to je pro ekonomiku špatná zpráva.

Autor: ČTK

Vyslovení nedůvěry vládě může mít v době hospodářské krize negativní dopad na českou ekonomiku. Podle ekonomů politická nestabilita maří úsilí vlády a České národní banky odlišit Česko od krizí nejvíce postižených zemí, jako je Maďarsko, Lotyšsko nebo Island. Před několika týdny kvůli takovému pohledu na celý region prudce oslabovala česká koruna, i když česká ekonomika je v mnohem menších problémech než třeba maďarská.

ANKTETA MEZI PODNIKATELI

Co si myslíte o pádu vlády? Ovlivní nějak podnikatelské prostředí v Česku? Co by měla udělat nová vláda jako první krok?

  • *Martin Chamr (jednatel společnosti Chamr & Partners) Pád vlády je v době celosvětové hospodářské krize nešťastná věc. Na druhou stranu politická situace je komplikovaná již dlouho a dalo se očekávat, že se vyhrotí. Samozřejmě, že bezvládí v této složité ekonomické situaci podnikání nepomůže. A potřebné reformy se určitě zastaví. Nová vláda by především měla zahájit reálná opatření pro podporu ekonomické situace. Evžen Korec (generální ředitel firmy EKOSPOL) Pád vlády není zvlášť překvapující, vezmeme-li v úvahu situaci posledních několika měsíců, kdy vláda již neměla jasnou většinovou podporu 101 poslanců a musela vyjednávat o minimálně šesti nejasných hlasech, aby většinu hlasů ve sněmovně získala. Pád vlády zásadním způsobem podnikatelské prostředí v ČR neovlivní. Nová vláda by měla udělat razantní kroky k omezení rozsahu krize v ČR. Vlády USA a zemí západní Evropy přijaly velmi významná opatření k omezení rozsahu krize a do svých ekonomik nalily řádově stovky miliard eur. Česká vláda zatím žádné velmi významné opatření proti krizi nepřijala. Domnívám se, že jedním z takových razantních opatření může být významné snížení dolní sazby DPH z 9 na 5 až 3 procenta, a to buď plošně, nebo alespoň u vybraných odvětví. Velký význam by mělo snížení DPH u bytů, které by umožnilo znovu nastartovat poptávku po bytech, a tím i zabránilo propadu stavební výroby a výroby stavebních hmot, a tím omezilo vysokou nezaměstnanosti v těchto oborech. Vladimír Kovář (majitel firmy Unicorn) Vláda, kterou bych si přál, je ta, která prosazuje malý a úsporný stát. Můj názor na práci vlády v současné situaci je zřejmý. Vláda by neměla dělat žádná zbytečná opatření – trh si poradí sám. Že teď vláda padla, je tedy z tohoto hlediska vlastně dobře, protože tak alespoň žádná opatření dělat nebude. Zbytečně by se třásla pod tlakem našeho evropského okolí, kterému stejně z principu nemůže čelit. Stačí, co napáchají vlády v Německu nebo Francii. Budoucí vládu bych měl raději pravicovou, neboť populistická sociální opatření nám sice mohou situaci zdánlivě zlepšit, ale to vše na úkor našich potomků. Mysleme na budoucnost, učme se, a hlavně buďme světově konkurenceschopní. Linda Vavříková (majitelka firmy Allegria) Rozhodně z pádu vlády nemám radost. Doufám, že se podaří sestavit novou vládu, které se bude dařit prosazovat pravicovou politiku. Úkol číslo jedna pro novou vládu? Stačilo by mi, kdyby se do podnikání moc nepletla. Mojmír Čapka (majitel firmy Brisk Tábor) Z hlediska krátkodobého pád vlády prakticky neznamená vůbec nic. Naopak si myslím, že nebudu plakat pro vládu, která nevěnovala plnou pozornost přechodu koruny na euro a způsobila tak podnikatelům veliké škody a problémy. Na rozdíl od Slováků udělal Topolánek v této oblasti hrubou chybu. Z hlediska pravicové vlády to byl nejhorší krok, doslova kašlal na problematiku koruna versus euro. Nevadí mi, že odejdou, protože mě zklamali, navíc jsou arogantní a všechno znají. Jsme malá a přitom industrializovaná země, u níž není možné, aby se neživila exportem. Pro to odkládání přechodu na euro, bez ohledu na vztah k Unii, bylo krátkozraké. Pochopí to každý, jenom v Topolánkově vládě nikdo. Ztráty z kurzů jdou ve firmách do desítek milionů korun, a jdou na triko této vlády. Daňová pozitiva nemohou vyvážit eurochybu. Co jsou podnikatelům platné nižší odvody z nulových zisků? Na druhou stranu mohli sociální demokraté počkat a nevyvolávat hlasování o vládě v tuto hodinu. Už to nebude mít vliv na hospodářství nebo podnikatelskou sféru, protože předpokládám, že jakákoli jiná vláda s krizí zázrak neudělá. Jako podnikatel inklinuji k pravicové straně, ale právě k problému přechodu na euro se ČSSD staví lépe než ODS. Šárka Tesaříková (majitelka kadeřnické sítě Beauty) Změny ve vládě mé podnikání určitě neovlivní. Můžu říct, že se nás nedotkla ani krize. Dámy, které o sebe dbají, prostě vědí, za co utrácet. Jestli se něco změní, tak by to mohl být přístup byrokratů a kontrolorů. S těmi ale „válčíme“ neustále a je jedno, kdo je zrovna ve vládě nebo ve sněmovně. Kvido Štěpánek (ředitel společnosti Isolit-Bravo) Pádu vlády upřímně lituji. Myslím, že uprostřed evropského předsednictví a v době krize, kdy naopak potřebujeme silnou vládu a razantní reformy, je to nesmysl a pouhé ukájení ega pana Paroubka – k velké škodě nás všech. Pád vlády určitě ovlivní podnikatelské prostředí, a to velmi negativně. Neudělá se totiž ani onen slabý odvar reforem, na který se tato vláda alespoň chystala. Úkol číslo jedna pro novou vládu? Vzhůru do razantní reformy důchodů, zdravotnictví, zákoníku práce a dalších po léta neřešených časovaných bomb. Tikají už dvě vteřiny před dvanáctou! Martin KASA (ředitel společnosti KASA.cz) Myslím, že pád vlády nemohl být pro nikoho příliš velkým překvapením, neboť vývoj posledních měsíců k této situaci směřoval. Překvapením je však pro mě načasování tohoto kroku, které poškodí celou Českou republiku v očích zahraničí. Zároveň jsem smutný z toho, že většina reformních kroků se nyní podle mého odhadu zastaví na několik měsíců. A to je v současné době velmi negativní zpráva pro všechny občany. V tuto chvíli je nutné konat, ne diskutovat. Podnikatelské prostředí v současné době potřebuje podpořit všemi možnými způsoby. Jen fungující podniky mohou přenášet svůj profit i na zaměstnance. Proto vnímám podporu podnikání jako jeden z hlavních nástrojů pomoci občanům. Bez vlády a reforem se bohužel podnikatelům žádné podpory nedostane, tudíž ani občanům ne. Řešením není krátkozraké rozdávání finančních podpor na všechny strany, ale plošné koncepční reformy, které přinesou dlouhodobý efekt. Těch se ale v době nekoncepčního hašteření politických špiček jen tak nedočkáme. V současné době bych s úkoly počkal až na novou stabilní vládu. Jestli tu bude vláda modrá nebo oranžová, nevnímám jako to nejzásadnější. Jako zásadní však vidím, aby vláda měla silný mandát a mohla realizovat jasnou koncepci. Nikoliv stavět program na vydírání přeběhlíky či dočasných zájmových skupin, nebo otáčet kormidlem podle aktuálního průzkumu veřejného mínění. To není politika, ale hanba České republiky, kterou si všichni platíme. Zbyněk Frolík (majitel firmy Linet) Dokud bude tato vláda fungovat, tak se pro podnikatele nic nezmění. Jestli ale přijde k moci levo-levá vláda, situace se velmi zhorší. Stačí sledovat výroky představitelů opozice a je jasné, že podnikatelé jsou pro ně jenom dojnou krávou. Ti nejúspěšnější budou v případě jejich nástupu k moci demotivováni. Už teď je jasné, že pro ně bude výhodnější své podnikatelské nápady vyvážet do zahraničí než utopit v české byrokracii, případně si svůj úspěch nechat skoro stoprocentně zdanit. „Obchodní úspěchy jsou do značné míry odvislé od toho, jak je obraz Česka vnímán. Jakékoli změny vlády a politické otřesy v době českého předsednictví jsou z hlediska podnikatelského a obchodního vnímány v zahraničí negativně, protože to vyjadřuje nestabilitu a nejistotu,“ říká prezident Hospodářské komory Petr Kužel. S koncem Topolánkovy vlády definitivně padá naděje na další reformy. „Poslanecká sněmovna si neuvědomila důsledek svého rozhodnutí,“ je přesvědčen člen Národní ekonomické rady vlády a ekonom České spořitelny Petr Zahradník. „Parlament dal přednost malichernému domácímu hašteření před tématy, která přesahují hranice České republiky. Oslabil výrazně pozici vlády na evropské i světové úrovni,“ dodává Petr Zahradník. Ekonom Patria Finance David Marek potvrzuje, že pád české vlády není pozitivní zpráva pro ekonomiku a zahraniční investory. „Česko mělo zatím výhodu, že nemělo na rozdíl od jiných zemí slabé místo. Teď je má, je to politická nestabilita,“ vysvětluje. Pád vlády podle něj může zkomplikovat přijetí opatření proti dopadům krize, která procházejí legislativním procesem, i dalších, která by vláda prosazovala operativně ve vztahu k vývoji hospodářství. Nejistý je podle něj i další osud privatizace ČSA a Letiště Praha. „Do příprav se vložilo mnoho investic i času, o to možná přijdeme. Navíc je možné, že zahraniční investoři, kteří se o koupi ucházeli, se už příště nepřihlásí,“ soudí Marek. Firmy: vláda neměla padnout Pád vlády Mirka Topolánka označily za negativní zprávu téměř tři čtvrtiny českých podniků. Vyplývá to z bleskového průzkumu Hospodářské komory, kterého se zúčastnilo 2026 firem. Oslovené firmy cítí teď velkou nejistotu ohledně dalšího politického a ekonomického vývoje země, zpomalení či zastavení kroků odvracejících krizi a poškození českého hospodářství kvůli nárůstu nejistoty. „Podnikatelé jsou zděšeni. Místo životně důležitých opatření k oživení ekonomiky a uvolnění dopadů krize očekávají kvůli pádu vlády její prohloubení a zastavení stabilizačních a prorůstových opatření,“ říká Kužel. Podle něj se Česko stává nestabilní pro příliv nových zahraničních investic. Za negativní signál celé Evropské unii a za událost zhoršující image naší země považuje pád vlády také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. „Tímto hlasováním Česká republika podpořila argumenty francouzského prezidenta Sarkozyho, který poukazuje na to, že malé země jsou nestabilní a nestačí na roli vést Evropu. Špatné jméno, které jsme si tím udělali, budeme napravovat dlouhou řadu let,“ říká. Pokud podle něj chtěla opozice vládu shodit, měla to udělat až 1. července, tedy po skončení českého předsednictví, a ne v jeho průběhu. Co bude s Lisabonem? Co s eurem?

Dopad na obraz České republiky a na Evropu bude nyní podle Míla značný už z toho důvodu, že se mohou zastavit jednání o Lisabonské smlouvě a zabrzdí se veškerá jednání o přijetí eura v Česku. „Málokdo si uvědomuje, že současná nestabilita povede k dalšímu oslabení koruny,“ dodává. Už minulý týden, vzápětí po pádu vlády, koruna reagovala oslabením vůči oběma hlavním světovým měnám. Během několika hodin smazala velké zisky z předešlých dní. Potvrdil to analytik Komerční banky Jiří Škop. A oslabení může dál pokračovat. „Londýnští hráči budou vyplašeni než se v situaci zorientují, a raději budou korunu prodávat,“ míní analytik Next Finance Vladimír Pikora.

Podle odborníků je totiž mimo rozlišovací schopnost zahraničních investorů oddělit českou korunu od zbytku středoevropského regionu. Nedůvěra české vládě tak vrhá větší stín na politickou stabilitu celého regionu.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy se také obává, že až se budou přehodnocovat ratingy jednotlivých zemí, Česká republika by mohla být ve velmi nelichotivé pozici. „To má pochopitelně výrazný dopad na získávání úvěrů a jejich cenu,“ dodává.

„Pád vlády je špatný signál nejen politicky, ale vůči celé podnikatelské sféře,“ prohlašuje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Ohroženo je podle něj zejména přechodné snížení daně z přidané hodnoty u bytové výstavby. Nejistotu prý svaz pociťuje i vůči plynulému pokračování veřejných investic. Zdržet se může i příprava klíčových norem, jako je návrh novely stavebního zákona, který vzniká na ministerstvu pro místní rozvoj.

„Spíš než na ekonomiku bude mít pád vlády vliv na české předsednictví EU. Jsem přesvědčen, že přijdeme o respekt a autoritu, oslabí to pozici českého předsednictví, i když česká vláda bude přicházet s dobrými impulzy,“ obává se ekonom České spořitelny Petr Zahradník. Tvrdí ale, že vláda bude mít dobrý „akční rádius“ u věcí, které nemusejí procházet parlamentem, ale o nichž může rozhodovat exekutiva. „Například v případě využívání strukturálních fondů vláda nepotřebuje souhlas parlamentu,“ vysvětluje Zahradník. Stejně tak mohou být rozhodnuty záležitosti týkající se investičních pobídek a aktivní role CzechInvestu.

„Vláda v demisi má svou výhodu. Budeme dále vládnout a možná méně potřebovat sněmovnu, protože nebudeme předkládat zákony, o kterých víme, že neprojdou, ale jen ty, o kterých víme, že projdou,“ řekl minulý týden premiér Topolánek k další práci kabinetu.

Podle analytika Raiffeisen bank Aleše Michla není Česko v krizi, ale v recesi. „Potřebujeme vládu se silným mandátem, a ne tápající politiky. Nepotřebujeme protikrizová opatření, ale politiku dlouhodobě orientovanou na pravidla hry a vizi. Věříme-li, že vláda má schopnost ekonomiku ovlivnit, pak ten stimulační balíček může spatřit světlo světa, i když vláda padne,“ tvrdí.

Politická nestabilita zřejmě potrvá několik měsíců. Opoziční ČSSD sice dala najevo, že nechá Topolánkovu vládu v demisi dokončit české předsednictví, ale prezident Václav Klaus má jiný názor. Politické hádky a dohadování o novém kabinetu nebo předčasných volbách budou paralyzovat práci parlamentu a budou mít negativní vliv i na činnost vlády a ministerstev.

Podle bleskového průzkumu Hospodářské komory mezi 2026 firmami označilo za nejlepší možnou variantu řešení nejvíce firem (40,2 procenta) předčasné volby nebo nové pověření šéfa ODS Mirka Topolánka sestavením vlády (30,9 procenta). Naopak za nejhorší možnou variantu vidí podniky návratJiřího Paroubka do křesla premiéra. Tuto alternativu si přály jen necelé tři desítky firem z více než dvou tisíc oslovených.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdo vlastní naše pojišťovny?
5 věcí, které si pamatujte o dokumentárním akreditivu
Zdraží plyn v topné sezóně? Jaké faktory ovlivní jeho cenu?
Všude stejně: jak moc riskujete, když používáte univerzální hesla a pořád stejný PIN?
Kdy je vhodná doba pro přezutí a výměnu pneumatik
Auta
VW Arteon je sice moderní, ale výkonem na starší Passat CC…
Kvíz: Znáte tyto přezdívky modelů aut nebo jiných dopravních prostředků?
Galerie: Kdo je konkurencí pro šestiválcový Stinger GT? Nová Kia mnoho soupeřů nemá
Nové Audi A7 Sportback už je jen hybrid. A zatím bez dieselu
Kia Stinger oficiálně přijela na český trh. Je to auto, které má velký potenciál
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti už se objevují na fotografiích, prosáklo skóre v 3DMarku
Cnews FM: Microsoft vydal Windows 10 Fall Creators Update [podcast]
Vyšel Total Commander 9.10. Co je nového?
Philips začíná upgradovat své televizory na Android 7.0, na rozdíl od Sony ale ne všechny
Bitcoin na novém rekordu. Právě pokořil cenu 6000 dolarů
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít