ANI DLUHOPIS NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ - Euro.cz

Přihlášení

ANI DLUHOPIS NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ

, Igor Bielik,
ANI DLUHOPIS NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ
Zdroj: Euro.cz

Pády zažily i obligace vlád vyspělých zemí

Řada investorů se domnívá, že dluhopisové fondy znamenají bezpečí. O tom, jak velký je to omyl, se mnozí přesvědčili při dvou principiálně zcela odlišných případech v roce 1998 i 1999.

V roce 1998 nastala globální finanční krize. Došlo k masivnímu výprodeji jak na trhu akcií, tak i dluhopisů s vysokým výnosem. Každý se zbavoval všeho, co zavánělo rizikem. Fondy, které investovaly do dluhopisů takových zemí jako třeba Brazílie či Ruska, případně do dluhopisů firem s nižším ratingem, zaznamenaly stejně masivní poklesy jako akciové fondy. Řádově šlo o desítky procent za několik týdnů.

Rok 1999 přinesl zcela jinou situaci – pro změnu trpěly vládní obligace. Index nejkvalitnějších dluhopisů na světě (amerických vládních) JP Morgan US 10+ klesl v dolarovém vyjádření o devět procent. Světová ekonomika totiž proti očekávání nezkolabovala, a proto musely centrální banky nekompromisně zahájit zvyšování úroků. Tím nejvíce trpí dlouhodobé dluhopisy s nízkým kuponem – tedy právě ty, které emitují vlády vyspělých zemí. Na–opak dluhopisy na Emerging Markets zaznamenaly přírůstky o desítky procent. Index JP Morgan Emerg. Markets vzrostl pro eurového investora o 48 procent. Nejlepší fondy zhodnotily svá portfolia o více než 60 procent za rok.

Jaká je optimální strategie pro další období? Dluhopisy emerging markets jsou cenné papíry se stejnou mírou rizika jako akcie. Konzervativnější kategorií jsou dluhopisy firem z vyspělých trhů s ratingem nižším než BBB. Nejlepší fondy tohoto segmentu vydělaly loni svým podílníkům okolo patnácti procent, zatímco špičkové fondy investující do evropských vládních dluhopisů klesly o 1,5 procenta.

Poté, co trh již absorboval několikeré zvýšení úroků a navíc do dnešních cen

započítal ještě minimálně dvojí zvýšení v tomto roce, se pro evropské investory jako nejzajímavější jeví fondy, které investují do dluhopisů evropských firem. Trh je totiž k takzvanému kreditnímu riziku ve fázi ekonomické konjunktury příznivě nakloněn. Navíc se mladý segment evropských firemních dluhopisů po zavedení eura masivně rozvíjí.

Diskuze