ANALÝZA VĚNA - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ANALÝZA VĚNA

, Martina Martinovičová,
ANALÝZA VĚNA
Zdroj: Euro.cz

Cena finančního holdingu může být nakonec jen koruna

Jakkoliv bude státní finanční pomoc při prodeji podílu japonské Nomury v Investiční a Poštovní bance s velkou pravděpodobností nezbytná, nemusí jít o poslední pomocnou ruku českému bankovnímu sektoru.
Jednání ostravské Union Group o prodeji majoritního podílu se dvěma zájemci, francouzskou BNP Paribas a rakouskou Raiffeisenbank, probíhají již od minulého roku. I tito investoři by rádi viděli úvěrové portfolio Union banky očištěné alespoň od části špatných úvěrů.
„Dojde–li k finanční státní pomoci Investiční a Poštovní bance, pak naprosto logicky budou chtít od státu pomoc i oba potenciální kupci, prohlásil v rozhovoru pro týdeník EURO člen představenstva Union Group a náměstek ředitele Union banky Josef Dejčík. V současné době se podle jeho vyjádření vedou s ministerstvem financí diskuse o tom, zda podmínky vstupu do českého bankovního sektoru jsou pro všechny investory stejné. Ovšem stanovisko centrální banky je prý takové, že nyní jde o to, vyřešit kauzu IPB a žádné další.
Nicméně prodej Union Group se měl podle původních představ uskutečnit do konce loňského roku, a tak menší posečkání na to, jak dopadne kauza IPB, již investory tolik nezdrží.

Za kolik.
V případě Union Group není otázkou, kdo za ni nabídne nejvíce, ale kdo tento finanční holding, jehož největší vlastníci jsou Vítkovice, Nová huť, Severomoravská energetika, Severomoravská plynárenská a Konsolidační banka, vůbec bude ochoten převzít.
Rakouská centrála Raiffeisenbank má podle informací týdeníku EURO o Union Group velký zájem, ale její čeští zástupci se údajně obávají velkých rizik plynoucích z převzetí. Vstup Rakušanů do Union banky je považován od počátku za pravděpodobnější, ačkoliv by šlo již o druhou rakouskou banku (vedle Erste Bank), která by majetkově vstoupila do české banky.
Neznámou zůstává, nakolik vážné jsou zájmy BNP Paribas, vždyť Francouzi u nás retail nedělají a věnují se téměř výlučně firemním bankovním operacím přesahujícím miliardu korun. Ostatně minulý týden padlo v Paříži rozhodnutí o tom, že BNP Paribas prodá ve Španělsku síť sedmdesáti svých poboček místní spořitelně Caixa Galicia.
Nicméně Aleš Musil, ředitel zastoupení BNP Paribas v ČR, tvrdí, že rozhodnutí o expanzi do zemí, které chtějí vstoupit do Evropské unie, padlo v pařížské cen–trále banky.
Letos na jaře při návštěvě premiéra Zemana ve Francii se také hovořilo o expanzi francouzských bank na český trh. Mluvilo se zejména o Komerční bance, ovšem závěr byl takový, že tato finanční instituce by byla pro BNP Paribas nezvladatelná z hlediska počtu manažerů.
Na Union Group si podle slov Aleše Musila BNP Paribas cení především retailu, penzijního fondu, který je zdravý a má schopný management, a polské Bank Przemyslowy. „Jsem přesvědčen, že BNP Paribas v případě převzetí Union Group přinese do oblasti Ostravska francouzské podnikatelské subjekty, které jsou zároveň klienty banky, uvedl v rozhovoru pro týdeník EURO Musil.

Hluboko do očí.
Rakouská Raiffeisenbank skončila v ostravské Union Group minulý týden druhé kolo hloubkové kontroly, takzvané due diligence. V těsném závěsu za ní následuje tentýž krok od francouzské BNP Paribas. Americká Citibank podle informací týdeníku EURO začátkem roku po due diligence o Union Group ztratila zájem.
Náměstek ředitele Dejčík se domnívá, že francouzská prověrka hospodaření banky bude trvat zhruba dva až dva a půl týdne. V termínu od 22. do 25. června odevzdají oba zájemci svoje nabídky. Ty bude Union Group do konce června posuzovat a zhruba 30. června by se měla nad konečným rozhodnutím sejít dozorčí rada Union Group. Pak se podle Dejčíka buď udělí exkluzivita jednomu z investorů, se kterým se povedou další jednání, nebo bude holding vyjednávat s oběma zájemci.
Přitom, jak dokazují informace týdeníku EURO, podle dřívějších dohod Union Group s Českou národní bankou, měl být vybrán strategický partner do poloviny června a do konce měsíce oznámeno jeho jméno.
Oba investoři nasadili podle Dejčíkova tvrzení na Union Group „silné kapacity , neboť Raiffeisenbank si jako poradce najala společnost Schroders, která byla například i poradcem při privatizaci Československé obchodní banky. BNP Paribas zase spolupracuje s renomovanou auditorskou firmou Arthur Andersen a s právní firmou Cameron McKenna. „V průběhu dataroom (informační základna podobná due diligence – pozn. red.) pracovalo v bance třicet až sedmdesát lidí, prohlásil Dejčík. To podle něj svědčí skutečně o vážném zájmu obou investorů o celý holding.
Avšak může jít i o důkaz toho, že ani Rakušané, ani Francouzi nehodlají holding bez důkladné prověrky skutečného stavu jeho portfolia převzít. Union Group je totiž majetkově svázána s některými skomírajícími průmyslovými molochy, jako jsou Vítkovice, Nová huť či dříve Chemapol Group.
„Výsledky hloubkové kontroly ještě nemáme zpracované ze všech oblastí, uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Jan Vlachý. Kupní cena bude podle něho vycházet z výše vlastního jmění násobeného jistým koeficientem.
Rozhodne–li se dozorčí rada Union Group již koncem června pro jednoho investora, pak by k prodeji a změně majitele holdingu mělo dojít do konce roku (těžko lze přesně odhadnout například zápis do rejstříku a podobně). Státní finanční pomoc nelze vyloučit, ovšem s ohledem na to, že Union banka je soukromá, půjde o jednání mezi ní a státem. „Určitá představa o státní pomoci předtím, než bychom vstoupili do Union banky, byla součástí nabídky, kterou jsme odesílali, dodal Martin Kupka z Raiffeisenbank.

Za kačku, či na dračku.
Nelze ani vyloučit, že investor nakonec koupí Union Group za symbolickou korunu. Převzetí by podle některých informací mělo proběhnout tak, že by se na valné hromadě Union Group snížilo základní jmění na korunu a následně by se zvýšilo o sumu, kterou investor uzná za vhodnou. Právě z tržní hodnoty Vojenského otevřeného penzijního fondu (VOPF) se podle informací týdeníku EURO bude kalkulovat hodnota Union Group. Odborníci odhadují jeho tržní hodnotu na dvě miliardy korun. Hodnotu holdingu ale bude zapotřebí zřejmě snížit o možná rizika plynoucí z kvality úvěrového portfolia Union banky.
Banka si podle Dejčíkových slov nechala vypracovat dva nezávislé audity. Na objem zhruba jedenácti miliard úvěrů má vytvořeny přes dvě miliardy rezerv a opravných položek, přičemž polovina úvěrového portfolia je v kategorii ztrátových úvěrů. Výše úvěrů nekrytých rezervami tedy činí necelých devět miliard korun, což by v nejhorším případě – nebereme-li v úvahu zástavy – mohlo představovat potenciální ztrátu, nebo výši státní finanční pomoci. Je ovšem pravda, že Union banka již pomoc státu, respektive centrální banky, ve výši kolem dvaceti miliard korun dostala. A to v procesu svých fúzí s jinými malými bankovními domy, jež by jinak zkrachovaly.
Jako problém pro budoucí strategické partnery se může jevit nevyvážená činnost Union Group. Více než třetina jejích aktiv je soustředěna na severní Moravě, kolem třetiny v regionu Ústí nad Labem.
Šéf Raiffeisenbank Jan Vlachý v květnu naznačil, že by Union banku směřoval na retail a přešly by do ní – kromě mezinárodního bankovnictví a financování velkých projektů – i některé z činností Raiffeisenbank včetně některých poboček. Při srovnání kvality služeb Union banky a Raiffeisenbank v retailu by převedení klientů rakouské banky k přepážkám Union banky mohlo přinést odliv klientů, kteří si zvykli na vysokou úroveň služeb. Především odlivu velkých a středních klientů z Raiffeisenbank by mohl napomoci ohlášený plán Citibank vstoupit na podzim do retailu. Raiffeisenbank se může obávat i nadměrně vysokých nákladů na školení pracovníků Union banky, které se navíc nemusí vyplatit. BNP Paribas něco podobného potkat nemůže, protože v Česku v retailu nepodniká.

Hlavně jde o VOPF.
Union Group založili v roce 1995 akcionáři Union banky jako holding. Původně byla na vrcholu holdingu Union banka, akcionáři vlastnili banku a ta měla podíly v dceřiných společnostech. Restrukturalizací vznikla skupina s nebankovní holdingovou společností na vrcholu (Union Group). Do holdingu patří vedle Union banky i Bank Przemyslowy, dále Union Pojišťovna, Vojenský otevřený penzijní fond, Investiční společnost Union, faktoringová společnost Union Invest Capital a Union Trading, který se zabývá především správou pohledávek.
Ke konci loňského roku dosáhl objem aktiv Union Group 4,3 miliardy korun, výše vlastního jmění 1,3 miliardy korun. Hospodaření skončilo ve ztrátě 153 milionů korun. Samotná Union banka spravuje celkem za 28 miliard aktiv a za loňský rok skončila ve ztrátě 98 milionů korun. Union banka tvoří hlavní pilíř finanční skupiny. V průběhu let 1996 až 1997 integrovala do své bilance vybraná aktiva a závazky Ekoagrobanky, Bankovního domu Skala a Evrobanky a převzala i jejich obchodní síť. Koncem roku 1997 koupila Union banka i majoritu ve zlínské Foresbank.
Během roku 1997 odkoupil již sám holding Union Group majoritní akciový podíl Bank Przemyslowy. Ta patří mezi malé banky Lodžského regionu. Ke konci loňského roku spravovala po přepočtu za šest miliard korun aktiv a vytvořila přes 40 milionů korun zisku.
Hlavním lákadlem ostravského holdingu je ale Vojenský otevřený penzijní fond, největší penzijní fond na našem trhu. Počátkem loňského roku se sloučil se dvěma dalšími fondy holdingu – Podnikatelským penzijním fondem a Penzijním fondem Union. V současné době spravuje aktiva ve výši kolem sedmi miliard korun a ke konci roku 1999 vytvořil zisk ve výši 351 milionů korun. „VOPF jednoznačně uvítá vstup jednoho ze dvojice zájemců o Union Group. Od tohoto kroku si slibuje další posílení kapitálového zázemí fondu a umocnění síly celé skupiny, uvedl pro týdeník EURO generální ředitel VOPF Petr Illetško.
Union pojišťovna zaujímá výší předepsaného pojistného zhruba 0,2 procenta trhu. Loni v říjnu získala licenci na poskytování povinného ručení a za celý rok skončila ztrátou ve výši dvanácti milionů korun.
Stěžejní aktivitou Investiční společnosti Union je správa aktiv penzijních a podílových fondů, o které má BNP Paribas samozřejmě zájem také. Aktuálně obhospodařuje více než deset procent celkových aktiv všech penzijních fondů. Na trhu podílových fondů nabízí OPF Vyvážený, což je globálně investující smíšený otevřený podílový fond, a OPF Radegast, který byl v květnu 1999 transformován z globálně smíšeného uzavřeného fondu na otevřený fond peněžního trhu. Spravuje celkem za 105 milionů korun aktiv, za loňský rok vytvořila společnost zisk ve výši 7,5 milionu korun.