AMERICKÝ SEN - Euro.cz

Přihlášení

AMERICKÝ SEN

, Ondřej Lér,
AMERICKÝ SEN
Zdroj: Euro.cz

Boháči

Kdo by se nechtěl stát bohatým člověkem! Tu šanci však má ve svobodném světě alespoň teoreticky každý. V praxi to samozřejmě je hodně těžký úkol, o čemž svědčí i skutečnost, že bohatých lidí je poměrně málo. Možná že někdy ani úplně přesně nechápeme, jak bohatství vzniká. Nemáme přitom na mysli kriminální postupy nebo historicky ojedinělé zákonné příležitosti, jako byla například česká privatizace. Hodně dobře vzdělaných a tvrdě pracujících lidí přemýšlí, proč se nemůžou dopracovat k bohatství, i když jejich příjmy nejsou právě malé. Thomas J. Stanley a William D. Danko vás ve své poslední knize*) k bohatství nepřivedou, ale mohou vám prostřednictvím výsledků svého studia amerických boháčů napomoci leccos užitečného pochopit.

Stanley a Danko, dva američtí profesoři marketingu, si počátkem 70. let položili otázku, jak lidé ve Spojených státech vlastně bohatnou? Studium tohoto poutavého tématu začali tím, že sbírali informace o lidech, kteří žijí v takzvaném boh atém sousedství, tedy v luxusních rezidenčních čtvrtích. Brzo ale zjistili, že lidé, kteří žijí v drahých domech a jezdí luxusními auty, ve skutečnosti moc velký majetek nemají. A potom přišli na něco ještě zajímavějšího – mnozí lidé, kteří velký majetek mají, nežijí v luxusních čtvrtích, nýbrž v blízkém sousedství běžných spoluobčanů. Toto téma se oběma autorům stalo osudem. Napsali o něm několik knih, uspořádali stovky seminářů a stali se poradci firem, které bo háčům prodávají výrobky a služby.

Nejdůležitější závěr mnohaletého studia obou autorů, který je také obsažen v recenzovaném díle, lze vyjádřit v několika větách. „Bohatství není totéž co příjem. Jestliže máte každý rok dobrý příjem a celý ho utratíte, nebudete vůbec o nic bohatší. Jenom žijete na vysoké noze. Bohatství je to, co uspoříte, nikoliv to, co utratíte, píší Stanley a Danko. A jedním dechem dodávají: „Málokdy je to štěstí nebo dědictví nebo vysoké tituly, nebo dokonce inteligence, co umožňuje, a by lidé nahromadili bohatství. Majetek je mnohem častěji výsledkem životního stylu tvrdé práce, vytrvalosti, plánování a především sebekázně.

Autoři hned v úvodu připomínají, že soudobé Spojené státy jsou mimořádně bohatou zemí. Jak ale zároveň upozorňují, polovina bohatství patří 3,5 procenta domácností. Průměrná americká domácnost disponuje podle Stanleye a Danka po odpočtu hodnoty domu čistým jměním menším než patnáct tisíc dolarů. Když se odečte hodnota auta, nábytku a podobných věcí, nezbude často vůbec nic. Každá z uvedených horních 3,5 procenta amerických domácností ale disponuje čistým jměním milion a více dolarů.

Podle poznatků autorů podložených výzkumy je bohatý Američan obvykle podnikatelem, který svůj dospělý věk prožil v jednom městě, vlastní malou továrnu, řetězec obchodů nebo servisní podnik. Je poprvé a stále ženatý a bydlí v sousedst ví lidí, kteří mají jenom zlomek jeho majetku. Spoří, investuje a své peníze si vydělal sám. Osmdesát procent amerických milionářů jsou totiž boháči první generace.

Bohatí Američané vykazují podle autorů několik typických společných znaků. V prvé řadě jde o to, že milionáři žijí hodně pod úrovní svých prostředků. Boháči rovněž věnují velký díl svého času, energie a peněz na to, aby dál budovali svůj majetek. Jsou přesvědčeni, že finanční nezávislost je důležitější než předvádění vysokého společenského postavení. Proto si často rádi kupují ojetá auta. Jejich rodiče jim neposkytovali žádnou velkou finanční péči a i děti dnešních boháčů jsou ekonomicky soběstačné. Milionář dovedně vyhledává tržní příležitosti a volí si takové povolání, kterému mu při budování majetku pomáhá.

Kniha je plná konkrétních příběhů a situací z bohatého výzkumného materiálu, ale jak autoři upozorňují, jména všech protagonistů byla změněna. Pozoruhodné jsou četné tabulky, z nichž ale některé nelze brát moc vážně. Kupříkladu tabulka 1-2 na str. 27 řadí do žebříčku ekonomické úspěšnosti v USA patnáct malých etnických skupin, mezi nimiž figurují jako samostatné etnické skupiny Slované a zároveň Jugoslávci, Slovinci a Srbové. Za přečtení ale tohle dílo stojí.

*) Stanley, Thomas J., Danko, William D.: Váš soused je milionář – tajemství amerických boháčů. Pragma, Praha 1999, 272 stran.