Ambasador může být i žena - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Ambasador může být i žena

, Kateřina Menzelová,
Ambasador může být i žena
Zdroj: Euro.cz

Řada místních vlastní nemovitost v Teplicích, říká velvyslankyně České republiky v SAE

EURO: Působíte jako velvyslankyně v arabské zemi, kde ve veřejném životě převládají muži. Jaké máte zatím zkušenosti s tímto mužským světem?
JEŘÁBKOVÁ: Když jsem dostala nabídku pracovat ve Spojených arabských emirátech, byla to pro mě samozřejmě velká výzva a přivítala jsem, že budu moci poznat zcela odlišné prostředí. Kromě jiného mě samozřejmě zajímala otázka žen. Společnost ve Spojených arabských emirátech je velmi tradiční, ženy zde nosí šátky a abáji (tenký černý plášť od krku ke kotníkům – pozn. red.). Přijela jsem tedy do země, kde jsou lidé jinak oblečeni a mají jiný kodex chování. Byla jsem například pozvána na slavnostní setkání zástupců zemí Evropské unie, kterého se účastnilo asi šest set mužů. Nejprve mě nechtěli pustit přes bránu, protože nevěděli, že označení ambasador může mít také žena. Stále se někdo arabsky ptal mého řidiče, kde je ambasador. On v arabštině odpovídal: To je ona. Hoteloví portýři pokyvovali a říkali: Ano, to je žena a kde je ten ambasador? Když mě pak pustili na slavnostní večeři, nebylo zcela zřejmé, kdo je ze situace více vyplašený – zda já, nebo zúčastnění muži.

EURO: Jste tedy jedinou velvyslankyní, která zastupuje ve Spojených arabských emirátech svoji zemi?
JEŘÁBKOVÁ: Loni už tu kromě mě byla americká velvyslankyně. Některé státy si myslely, že má Česká republika něco za lubem, když do tohoto regionu vysílá ženu. Dnes tady působíme jako velvyslankyně čtyři. To je během jednoho roku velký skok. Jsem tomu ráda, protože změny se nejlépe se ukazují na příkladu. Setkávám se s velmi přátelským prostředím a s respektem, se jakým se mnou místní jednají. Navíc tradiční arabská zdvořilost je velmi příjemná.

EURO: Spojené arabské emiráty a hlavně Dubaj jsou synonymem luxusu a ekonomického boomu. Tato prosperita ale závisí na bezpečnosti regionu Středního východu. Jak vidíte jeho budoucnost?
JEŘÁBKOVÁ: O této otázce jsem hovořila mimo jiné se zástupcem jedné banky z Abú Zabí. Shodli jsme se, že když bude přetrvávat bezpečnost a stabilita, tato země bude růst. Kdyby byla stabilita narušena, mohlo by dojít k efektu, který bývá nazýván empty shell, tedy prázdná skořápka. V současné době převažují názory, že tato země bude i nadále vnitropoliticky stabilní. Hlavní nebezpečí pochází zvenku. Nikoliv z Iráku, ale z Íránu. S Íránem mají emiráty nevyřešený spor. Íránci zabrali nezákonně tři ostrovy. Je to dlouholetý spor, který emiráty nemohou vyřešit ani u mezinárodního soudního dvoru v Haagu. Do Spojených arabských emirátů také doléhá izraelsko-palestinský konflikt. Je pravda, že region Středního východu je velmi výbušný.
Vnitropolitická stabilita Spojených arabských emirátů je zajištěna tím, že moc je v rukou vládnoucí rodiny. Ta vede zemi uvážlivě a emiráty se rozvíjí. Kde dochází k šíření islámského fundamentalismu a terorismu? V zemích, které jsou chudé, kde vládne deprese a zoufalství a kde není takzvaně co ztratit. To o emirátech neplatí.

EURO: Jak reagovaly Spojené arabské emiráty na karikatury proroka Mohameda otištěné v dánském tisku?
JEŘÁBKOVÁ: V novinách se objevily zprávy, které odsoudily pohanění proroka Mohameda. To, co jsem osobně pocítila, bylo, že z trhu zmizelo dánské slané máslo a tři měsíce nebylo k dostání. Díky tomu se mi ale podařilo snížit cholesterol v krvi. Z obchodů byly staženy i další dánské výrobky, v samoobsluhách byly pouze jejich makety opatřené nápisy. Ztráty dánských dodavatelů byly obrovské. Jejich zboží se vrátilo do obchodů, jakmile konflikt utichl.

EURO: Ve Spojených arabských emirátech působí řada Čechů. V kterých oborech nejčastěji?
JEŘÁBKOVÁ: Žijí tu nesmírně schopní, podnikaví a samostatní lidé. Vždy opakuji, jaká je to radost, když ambasáda může s takovými lidmi spolupracovat. Neřešili jsme nikdy žádný problém. Jsou tu lidé, kteří zde vybudovali firmu nebo jsou zaměstnaní, všichni tu velmi tvrdě pracují. Kromě obchodníků zde působí lékaři, jeden český veterinář se stará panovníkovi o sokoly. Mnoho českých děvčat pracuje pro aerolinky nebo jako zdravotní sestry. Působil tu například kardiolog, který byl v osobním týmu bývalého prezidenta šejka Zayeda. Vím o lidech, kteří pracují ve finančních kruzích, a to v bankách či investičních fondech, a jeden Čech má dokonce místo na dubajské burze. Celkově česká komunita čítá asi pět set lidí. Přála bych si, aby se do emirátů dostali také lidé z uměleckých kruhů. Dubaj je nejen městem byznysu, ale i zábavy.

EURO: Jaké je povědomí průměrných obyvatel emirátů o České republice?
JEŘÁBKOVÁ: Každý zná Československo a my musíme stále vysvětlovat, že jsme se rozdělili. Je tu určitý okruh lidí, kteří znají zbraně ze Zbrojovky Brno. Také české sklo je velmi vyhlášené. Jsem velmi pyšná, že v Emirates Palace v Abú Zabí, což je jeden z nejkrásnějších hotelů na světě, v salonku, který byl vytvořen pro zasedání hlav států zemí Perského zálivu, visí pětitunový lustr ve tvaru hroznu. Pochází z Preciosy. Obyvatelé emirátů znají také škodovky a myslím, že by jich tu mohlo být víc. Hodně lidí zná Prahu a také české lázně, hlavně Teplice. Ty jsou zařízeny na arabskou klientelu, která má svá specifika, a je tam k dostání i arabské jídlo. Řada lidí z emirátů vlastní v Teplicích nemovitost. Například ředitel dubajského letiště.

EURO: Mají Češi zájem nakupovat v emirátech nemovitosti?
JEŘÁBKOVÁ: Nemám zatím konkrétní informace, ale lze to předpokládat. Musíme ale brát v úvahu jednu věc, a sice že máme s emiráty vízovou povinnost. Cestovat sem není přece jen tak jednoduché jako letět z České republiky do Španělska nebo na Kypr. Ale hodně cizinců nakupuje v emirátech nemovitosti jako výhodnou investici. Nové byty v Dubaji se během prvního roku v průměru čtyřikrát prodají.