Aktuálně otevřené programy

29. března 2004, 00:00 - admin
29. března 2004, 00:00

Kontaktní osoby v Jihočeském kraji (Jihočeská hospodářská komora): Ondřejka Harvalíková, harvalikova@jhk.cz, ing. Zdeňka Fischerová, fischerova@jhk.cz, tel.

OBLAST: PODPORA PODNIKÁNÍ Kontaktní osoby v Jihočeském kraji (Jihočeská hospodářská komora): Ondřejka Harvalíková, harvalikova@jhk.cz, ing. Zdeňka Fischerová, fischerova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 Kontakty v ostatních regionech: Místní Regionální poradenské a informační centrum Název programu: Malý úvěr vprogramu KREDIT Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí podnikatelé do 50 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný úvěr do výše 1 000 000 Kč se sníženou úrokovou sazbou Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: Jihočeský kraj: RPIC při JHK - www.jhk.cz, tel.: 387 318 437 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: KREDIT Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel.: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí podnikatelé do 50 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný úvěr až do výše 7 000 000 Kč se sníženou úrokovou sazbou Datum uzávěrky: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz Název programu: START Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: začínající podnikatelé Oblastí podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný bezúročný úvěr do 500 tisíc Kč (u obch. společností s více společníky do 1 000 000 Kč) Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz, Jihočeský kraj: RPIC při JHK www.jhk.cz, tel.: 387 318 437 ostatní regiony: místní RPIC Název programu: ZÁRUKA Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí a střední podnikatelé do 250 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: cenově zvýhodněná záruka za úvěr a leasing, záruka za kapitálový vstup nebo záruka za návrh do veřejné obchodní soutěže Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz Název programu: PORADENSTVÍ Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Agentura pro rozvoj podnikání Příjemci podpory: malí a střední podnikatelé do 250 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: dotace na služby podnikatelského poradenství a na školení podnikatelů, realizovaná ARP, RPIC a BIC Datum uzávěrky: není stanoveno Další informace: Jihočeský kraj:RPIC při JHK, www.jhk.cz, ostatní regiony: místní RPIC, ARP, www.arp.cz OBLAST: INOVACE, PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: ing. Jan Stejskal, stejskal@jhk.cz Ing. Kateřina Tomanová, tomanova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Rámcový program pro podporu strategických služeb Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Czechlnvest) Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty Oblasti podpory: Podnikatelská činnost; rekvalifikace a školení zaměstnanců Specifikace programu: Typy podporovaných služeb: centra zákaznické podpory; centra sdílených služeb; centra pro vývoj software; ICT expertní a řešitelská centra; high-tech opravárenská centra Datum uzávěrky: Každoročně 30. 6. Další informace: N a této adrese je k dispozici také manuál pro tento program, který obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace: http://www.czechinvest.cz/ ci/ci cz.nsf/(InvestmentIncentivesWD)/AppsForIncs?OpenDocument Název programu: Rámcový program pro vznik a rozšíření technologických center Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Czechlnvest) Příjemci podpory: Technologická centra Oblasti podpory: Podnikatelská činnost; rekvalifikace a školení zaměstnanců Specifikace programu: Typy podporovaných projektů: - Inovační aktivity s úzkou návazností na sériovou výrobu týkající se high-tech výrobků a technologií. - Předmětem činností technologických center jsou zejména pravidelné změny výrobků, výrobkových řad, výrobních procesů a technologií za účelem přenesení a použití v sériové výrobě, a to zejména v těchto oborech: letectví akosmonautika; počítače a kancelářské stroje; elektronika a mikroelektronika; telekomunikace; farmaceutika. Pod činnost technologického centra nespadá výroba. Datum uzávěrky: Každoročně 30. 6. Další informace: N a této adrese je k dispozici také manuál pro tento program, který obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace: http://www.czechinvest.cz/ci/ci cz.nsf/(Investmentlncentives WD)/StrategServ?OpenDocument N ázev programu: Safer Internet programme Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: podniky, univerzity, výzkumné ústavy Oblasti podpory: bezpečnější internetové programy Specifikace programu: zaměřeno na: 1. tvorba bezpečnějšího okolí (tvorba sítě evropských ohlašovacích stanic), 2. vývoj filtračních a klasifikačních systémů, 3. opatření zvyšující citlivost Datum uzávěrky: 16. 3. 2004, 15. 6. 2004 vždy v 17 hod. Další informace: http://www. europa.eu.int/information society/programmes/iap/call/index en.htm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Call for proposals - Descartes Prize Datum uzávěrky: 11. 5. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=124 N ázev programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: „INCO“ Specifické aktivity pro mezinárodní spolupráci Specifikace programu: Jedná se o 8 výzev k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každý program Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/calls activity.cfm? ID ACTIVITY=532 Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Specifické výzkumné aktivity na podporu malých a středních podniků Specifikace programu: Jedná se o tři výzvy k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/calls activity.cfm? ID ACTIVITY=529 Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: „NEST“ Nové a vznikající vědy a technologie Specifikace programu: Jedná se o 5 výzev k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6.cordis.lu/nest/calls.cfm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum Evropské unie Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, university Oblast podpory: N anotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materíals and new production processes and devices Specifikace programu: Jedná se o 5 nových výzev Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/nmp/calls.cfm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Aeronautics and space Specifikace programu: Jedná se o dvě výzvy: Aeranautics 2A; Space 2004 Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=105, http://fp6.cordis.lu/fp6/call details.cfm?CALL ID=106 N ázev programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Sustainable development, global change and ecosystems Datum uzávěrky: 6. 4. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=107 Název programu: 6.rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Call for proposals related to the EURATOM research and training programme on nuclear energy Specifikace programu: je zaměřena na oblast managementu radioaktivního odpadu, ochranu před radioaktivním zářením a další aktivity v oblasti nukleárních technologií. Rozpočet činí 61 mil. euro. Datum uzávěrky: 14. 4. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=98 N ázev programu: Výzkumná centra ( program IM) Programy na podporu výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Cílem je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají Datum uzávěrky: 16. 4. 2004 Další informace: http://www. msmt.cz/ DOMEK/default.asp? CAI=2853 Název programu: Informační infrastruktura výzkumu (program IN) Programy na podporu výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Cílem je zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování. Umožnit rozvoj inf. infrastruktury výzkumu. Zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na inf. zdroje a infrastrukturu výzkumu. Datum uzávěrky: 26. 3. 2004 Další informace: http://www. msmt.cz/ DOMEK/default.asp? ARI=102330&CAI=2853 OBLAST: ZAHRANIČNÍ VZTAHY, CZECH TRADE Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: ing. Miroslava Pibilova, pibilova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Finančně zvýhodněná prezentace českých podnikatelských subjektů, jejich výrobků a služeb na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky Oblasti podpory: finanční dotace na účast českých firem na Oficiálních účastech ČR na zahraničních výstavách a veletrzích dle aktuální nabídky MPO Specifikace programu: max. výše dotace Kč 100 000/vystavovatel Datum uzávěrky: Bližší informace - MPO: tel.: 22406 2145, 2683, 2518. Další informace: www.mpo.cz (podpora podnikání) OBLAST: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, vraspir@ jhk.cz Ing. Alexandra Netrvalková, netrvalova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Leonardo da Vinci V yhlašovatel: N árodní vzdělávací fond Příjemci podpory: univerzity, školy, vzdělávací instituce, výzkumná centra, malé a střední podniky Oblasti podpory: posílení mobility, vzdělávání, vytváření nových vzdělávacích nástrojů Specifikace programu: podporuje celoživotního vzdělávání Datum uzávěrky: září 2004 Další informace: www.nvf.cz/ leonardo/index.htm N ázev programu: SOCRATES Vyhlašovatel: N árodní kancelář Příjemci podpory: univerzity, školy, vzdělávací centra, výzkumná centra, Oblasti podpory: partnerství škol, vzdělávání pedagogických pracovníků, posílení mobility, vzdělávání, vytváření nových vzdělávacích nástrojů Datum uzávěrky: 2000-2006, není stanovena Další informace: www.socrates.cz N ázev programu: Youth Programmes V yhlašovatel: Česká národní agentura pro mládež, youth@ youth.cz Příjemci podpory: mladí lidé 15-25 let, organizace pracující smládeží, místní úřady Oblasti podpory: získávání nových vědomostí, integrace do společnosti, překonávání bariér ve vzdělávání Specifikace programu: musí být jeden partner z Evropské unie Datum uzávěrky: není stanoveno - info na webu Další informace: www.youth.cz N ázev programu: Evropský vzdělávací program mládež V yhlašovatel: N árodní vzdělávací fond Příjemci podpory: Program je určen pro pracovníky s mládeží (navazování kontaktů, semináře, školení) Oblastí podpory: Jedná se o největší grantový program na podporu mezinárodních volnočasových aktivit v České republice. Specifikace programu: Jeho cílem je neformální vzdělávání mladých lidí ve věku 15-25 let. Další informace: www.youth.cz Kontakt v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, Jihočeská hospodářská komora, vraspir@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC OBLAST: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Kontaktní osoba v Jihočeském kraji: Jana Dobrovolná, dobrovolna@jhk.cz, telefon: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC OBLAST PODPORY: OBLAST OCHRANY VOD Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Střední zdroje Ochrana zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod Rozšíření kanalizačních systémů Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id= 2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší Program snížení emisí těkavých organických sloučenin Program ochrany ozónové vrstvy Země Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program péče o přírodní prostředí Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program podpory sanací a rekultivací starých skládek Program na podporu využití odpadů Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů Program na podporu nakládání sautovraky Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: TECHNOLOGIE A VÝROBA

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program nejlepších dostupných technik (BAT) Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 N ázev programu: Program podpory enviromentálního vzděláváni a osvěty V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Specifikace programu: Program neinvestiční podpory enviromentálního vzdělávání a osvěty a P rogram investiční podpory enviromentálního vzdělávání a osvěty Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 N ázev programu: Program na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: program je určen pro kraje Oblasti podpory: Cílem programu je podpora zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje pro území jednotlivých krajů dle členění ČR platného od 1. 1. 2000. Specifikace programu: Účelem programu je sjednotit postup při zpracování strategie v jednotlivých krajích. Účelem strategie je integrovat všechny tři rozměry udržitelného rozvoje - ekonomický, sociální a environmentální do jednoho koncepčního dokumentu. Strategie bude dále využita i jako strategický materiál pro čerpání podpory z fondů Evropské unie. Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700

NĚKTERÉ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ADRESY

* portál Evropské unie: http://www.europa.eu.int/ * granty EU: http://www.europa.eu.int/grants/index_en.htm * programy EU: http://europa.eu. int/information_society/programmes/index_en.htm * 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU: http://fp6.cordis.lu /fp6/ * Českomoravská záruční a rozvojová banka: http://www.cmzrb.cz/cmzrb.asp * Grantová agentura ČR: http://www.gacr.cz/ * Ministerstvo pro místní rozvoj: Program obnovy venkova http://www.mmr.cz/cz/regional/venkov/ * Regionální rozvojový fond: http://www.crr.cz/rr/index_rr. html * CzechInvest: http://www.czechinvest.cz * Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz (podpora podnikání) * Státní fond životního prostředí: http://www.sfzp.cz (národní programy SFŽP, finanční podpora z EU) * Tendry - veřejné soutěže EU: http://europa.eu.int/comm/europeaid /cgi/frame12.pl * Granty, financování projektů - EUPRAXIS: http://www.eupraxis.com/ * Strukturální fondy (MMR ČR): http://www.strukturalnifondy.cz/

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít