Agrární koncepce ČR se postupně mění

12. května 2003, 00:00 - Petr Havel, nezávislý publicista, petr44@centrum.cz
12. května 2003, 00:00

Výsledkem by měla být možnost lepšího využití finančních prostředků z Evropské unieZákladem nové koncepce je teze o udržení kulturní krajiny s důrazem na stabilizaci vodního režimu. Vychází přitom z přírodních a klimatických podmínek ČR a skutečnosti, že naše země je evropským rozvodím.

Výsledkem by měla být možnost lepšího využití finančních prostředků z Evropské unie

Základem nové koncepce je teze o udržení kulturní krajiny s důrazem na stabilizaci vodního režimu. Vychází přitom z přírodních a klimatických podmínek ČR a skutečnosti, že naše země je evropským rozvodím.

Realita tuzemských půdních a klimatických podmínek, měnící se podoba Společné zemědělské politiky Evropské unie a v neposlední řadě i změna na postu ministra zemědělství patří mezi hlavní příčiny postupné modifikace dosavadní agrární koncepce ČR. Jejím důsledkem by měla být poprvé od listopadu 1989 skutečná restrukturalizace českého zemědělství, která ale také přinese podle odborníků větší možnosti využití finančních prostředků z Bruselu pro tuzemské podnikatele.

Harmonizace s evropskými trendy

Priority Společné zemědělské politiky EU se v posledních letech stále více přechylují ve prospěch krajinotvorných funkcí zemědělství, rozvoje venkova a v případě zemědělské a potravinářské produkce na vysokojakostní výrobky. Prakticky ve všech základních zemědělských komoditách vytváří totiž země EU nadprodukci, jejíž odbyt je pak třeba dotovat, takže EU vynakládá na zemědělství finanční prostředky dvakrát - poprvé na podporu výroby a podruhé na podporu odbytu nadvýroby. Zejména tento trend by se měl do budoucna postupně měnit. EU hodlá do budoucna posílit tok prostředků na mimoprodukční funkce zemědělství a dotace přímo nespojovat s výrobou jednotlivých komodit. Za takové situace se ukazuje jako nereálná dosavadní agrární koncepce ČR přijatá za minulého volebního období a především kvůli tuzemským prvovýrobcům je nutné dosavadní akcent na dřívější proprodukční priority změnit.

Aktivita ministra Palase

Od března letošního roku tak začala na ministerstvu zemědělství z podnětu ministra Jaroslava Palase pracovat skupina významných představitelů rezortu na aktualizaci dosavadní koncepce zemědělství. Základní tým tvoří první náměstek ministra Dušan Vaněk spolu s hlavním vyjednavačem ČR v rezortu zemědělství o podmínkách vstupu do EU, náměstkem Miroslavem Tomanem, a dále ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky To máš Doucha a vedoucí poradního týmu ministra Magdaléna Hrabánková. „Základem nové koncepce je teze o udržení kulturní krajiny s důrazem na stabilizaci vodního režimu,“ konstatoval Vaněk s tím, že koncepce vychází především z daných přírodních a klimatických podmínek ČR a skutečnosti, že naše země je rozvodím pro Evropu. Tato vize či strategie by měla být podle Vaňka dopracována do konce letošního roku a v praxi by se začala uplatňovat již od roku příštího. Ačkoli EU řeší podle náměstka velké vnitřní rozpory především týkající se struktury podpor do zemědělství, lze předpokládat, že podíl finančních prostředků na enviromentální a krajinotvorné funkce zemědělství poroste. Aktualizovaná koncepce českého zemědělství by tak mohla využít ve vyšší míře než ta současná bruselských finančních prostředků.

Koncepce zachová možnost produkční expanze

Určitý útlum zemědělské produkce, který koncepce předpokládá, nemusí být nicméně trvalého charakteru. Podle Douchy je totiž třeba počítat s neustálým nárůstem počtu celosvětově hladovějících lidí, přičemž tento trend nemůže vydržet do nekonečna. „Na druhou stranu si musíme uvědomit, že zhruba 70 procent lidí v rozvojových zemích se živí zemědělstvím,“ konstatuje Doucha. To v praxi znamená potenciál pro produkci levných zemědělských komodit, ale také, po předpokládaném ekonomickém oživení třetího světa, možnost zvýšeného odbytu produkce z EU do těchto teritorií. Proto je podle Douchy třeba především zabránit nevratným přeměnám zemědělské půdy v ČR k jiným účelům. Jinými slovy - za využití bruselských i národních podpůrných programů bude vhodné přechodně některé plochy zatravnit a následně, podle vývoje poptávky po zemědělských produktech, je možné takové plochy z roku na rok využít opětně k produkčním účelům. „Tento model použili například v USA,“ uvádí Doucha.

Tři roviny souvislostí

Světové problémy související se zemědělstvím a s nimi spojená očekávání jsou přitom vrcholem „trychtýře“ souvislostí, z nichž by měla vycházet modifikovaná agrární koncepce. Druhým, nižším patrem je podle Douchy měnící se evropský model zemědělství založený na udržení biodiverzity a rozvoji venkova, třetím pak specifika ČR, z nichž nejvýznamnější je pozice naší země jako rozvodí tří moří. Fenomén voda by měl být přitom podle Douchy v koncepci uvažován ze tří úhlů: retence (zadržování vody v krajině a minimalizace povodní), čistota, rekreace a národní bohatství. „Je ovšem nutno najít vymezení fenoménu voda k tématu rozvoje venkova,“ upozorňuje Doucha. Zapojit by se měli i vědci a výzkumníci. Bývalý náměstek předchozího ministra zemědělství Jana Fencla Tomáš Zídek připravuje ve spolupráci s Jihočeskou zemědělskou univerzitou zadání výzkumného úkolu, který bude zaměřen na minimalizace rizika erozí půdního fondu, což přímo souvisí s pojetím chování vody v krajině. Co je však nejpodstatnější: všechny uvedené projekty je ochotna, a to velmi aktivně, spolufinancovat nebo zcela finančně pokrýt EU.

Oficiální pozice k návrhu Evropské komise

Zatím poslední verzi návrhu reformy představila Evropská komise 23. ledna letošního roku pod názvem Mid-Term Review (MTR - Střednědobá revize SZP EU). Podle stanoviska MZE tento návrh ČR „vítá a je jí bližší, než byl dřívější návrh Komise z poloviny loňského roku“. „Považuje tento poslední návrh za správný krok směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství rozšířené EU na světových trzích, s ohledem na prosazování principu udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, zajištění většího důrazu na podporu nezávadných potravin a ke zvýšení bezpečnosti práce v zemědělském sektoru. ČR je toho názoru, že tento návrh reformy by obecně mohl znamenat větší příležitosti na trhu pro domácí zemědělce, kteří se zároveň mohou novým podmínkám snáze přizpůsobit, neboť dosud své podnikatelské záměry nefixovali na stávající SZP (Společnou zemědělskou politiku),“ uvádí se ve stanovisku ČR zpracovaném ministerstvem zemědělství.

Co reforma představuje a postoj ČR k jednotlivým krokům (argumentace krácena)

NÁVRH EU POSTOJ ČR

* Oddělení přímých plateb od produkce ČR v principu souhlasí

* Modulace přímých plateb ČR bere na vědomí snahu o progresivní snižování

přímých plateb velkým podnikům, upozorňuje však

na možné negativní důsledky na agrární sektor

ČR, i s vědomím, že se navržený režim nevztahuje

na nové členy EU.

* Rozvoj venkova ČR pozitivně hodnotí navrhované rozšíření

priorit a programů rozvoje venkova

* Cross-compliance ČR si je vědoma pozitivního přínosu zpřísnění

dohledu dodržování norem v oblasti životního

prostředí, vzhledem ke zvýšeným nákladům,

domnívá se ale, že navržený způsob klade

neobyčejně náročné požadavky na členské státy

při kontrole plnění pravidel, která musí farmář

respektovat. Sankce uplatňované na farmáře

při neplnění požadavků vyplývajících ze zákonných

opatření na cross compliance považuje ČR

za tvrdá a administrativně náročná.

* Implementace navržené úpravy ČR v návrhu postrádá vyjádření, která

pro kandidátské státy z navrhovaných opatření se dotknou a

v jakém časovém horizontu nových členských

států a jaké nové povinnosti se pro nové členské

státy očekávají v rovině administrativních příprav.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít