Advokáti nejsou žádná charita - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Advokáti nejsou žádná charita

, Hana Boříková,
Advokáti nejsou žádná charita
Zdroj: Euro.cz

Česko vyplácí právním zástupcům stamiliony korun

Mezinárodní arbitráže představují velmi drahou spravedlnost. Bez ohledu na výsledek již Česká republika zaplatila za vedení arbitráží více než miliardu korun. Většinou obhájcům. Právě role advokátů v řízení před mezinárodními tribunály je klíčová a jejich výkon ještě mnohem důležitější než v procesech před zdejšími soudy. Po verdiktu, hlavně když znamená debakl, se proto právníci nevyhnou veřejnému hodnocení odvedené práce. Po prohrané arbitráži s CME, které Česká republika vyplatila desetimiliardové odškodné za zmařenou investici, poslanci z vyšetřovací komise konstatovali, že stát podcenil výběr právního poradce, jímž byla kancelář Clifford Chance. Kritické poznámky zaznívají i na adresu firmy Squire, Sanders & Dempsey (SSD), ať již jde o odměnu, kterou v arbitrážích s Nomurou a Salukou inkasuje, nebo o způsob, jakým se ve sporech angažovala. Vynášet jednoznačné soudy bývá ošemetné, vzhledem k významu mezinárodních arbitráží a desítkám miliard, o něž se v nich hraje, je ovšem dobré vědět, kdo nás hájí, a neuškodí ani konstatovat, za kolik.

Střídání nejdražších.

Nejdražším státním advokátem byla donedávna již zmíněná kancelář Clifford Chance. Náklady na vedení arbitráže se CME Ronalda Laudera vyšly stát na 432 milionů korun. Z posledních informací ministerstva financí však vyplývá, že primát převzala kancelář Squire, Sanders & Dempsey. Výlohy na arbitráže s Nomurou a Salukou totiž již přesáhly 549 milionů korun. Resort financí nebyl schopen do detailů rozklíčovat, jaká část z těchto prostředků putovala na účty zmíněné firmy. „Suma zahrnuje především platby za služby advokátů a arbitrážní poplatky,“ uvedl mluvčí ministerstva Jaroslav Růžek. Letos v létě navíc ministerstvo financí uzavřelo dodatek, který hovoří o další odměně ve výši 81,2 milionu korun za zastupování státu ve sporech proti České republice, které s těmito arbitrážemi věcně souvisejí a mohou je negativně ovlivnit. Jak uvedl Růžek, dodatečné desítky milionů má kancelář dostat za práci na osmi případech, které řeší Obvodní soud pro Prahu 1 a pražský městský soud. Jde o žaloby drobných akcionářů IPB a Sdružení akcionářů IPB. Růžek tvrdí, že celou částku 81,2 milionu zatím kancelář nevyčerpala.

Málo, nebo hodně?

Stát ani Squire, Sanders & Dempsey dosud o honorářích za arbitráže otevřeně nehovořily. Z dokumentu, který má EURO k dispozici, vyplývá, že kancelář nabídla v roce 2001 ministerstvu financí, že si za zastupování Česka bude účtovat hodinové sazby ve výši osm tisíc korun za práci advokáta a tři tisíce korun za činnost koncipienta. „Honorář osm tisíc korun na hodinu je hoden špičkového zahraničního advokáta v Clevelandu. Je otázkou, zda je vhodné jej aplikovat v Česku. Sazby jsou dnes spíše nižší, díky rostoucí konkurenci spíše klesají, než aby rostly. V Česku jsou obvyklé honoráře tři až šest tisíc korun za hodinu,“ soudí právník Jaroslav Polanský z advokátní kanceláře Balcar, Polanský & Spol. Podobně smýšlí i Jan Šťovíček z advokátní kanceláře KŠD Šťovíček. „Horentní částky, které se objevily v článcích o arbitráži s Nomurou, jsou podle mého názoru nesmyslné. Myslím, že umíme hájit stát za mnohem nižší ceny a přinejmenším stejně kvalitně,“ říká. Oba jsou představiteli firem, které zastupují stát v jiných arbitrážích. George von Mehren, který řídí tým Squire, Sanders & Dempsey z amerického Clevelandu, naopak v rozhovoru pro MF DNES tvrdil, že Česká republika platí daleko méně, než on normálně dostává.

Rovné šance.

Česká republika, na rozdíl od zvyklostí zemí angloamerického právního systému, preferuje odměnu právníků bez vázanosti na výsledek sporu. „Sjednání odměny závislé na výsledku sporu dlouhou dobu stavovský předpis České advokátní komory svým členům, tedy advokátům působícím v Česku, až na malé výjimky zakazoval. V současné době se tato praxe již toleruje, nicméně doporučená výše činí zhruba 20 až 30 procent částky, která je předmětem sporu,“ upřesňuje Martin Kulhánek, předseda Sdružení rozhodců. Dodává, že v případě mezinárodní právní kanceláře je sjednání odměny dle výsledku sporu obvyklé. Častou praxí bývá sjednání určité pevné částky a další částky závislé na výsledku sporu.
V současnosti se může do výběrových řízení na právního zástupce státu v arbitráži přihlásit kterákoliv kancelář, což prý v minulosti nebývalo pravidlem. Dnes je také hlavním kritériem nabídnutá cena, přesněji řečeno poté, co kancelář splní určitá kritéria a prokáže reference z obdobných sporů. „Zájem o zastupování státu v arbitrážích, které představují zajímavé a zároveň prestižní případy, jsme měli již před lety. Ministerstvo financí ale oslovovalo jen několik firem a do tohoto okruhu jsme se nebyli schopni dostat, přestože jsme měli potřebné zkušenosti. Poslední dva roky se situace zlepšila. Výběrová řízení jsou jasně definovaná a transparentní,“ popisuje praxi Polanský. Jiný právník z kanceláře hájící zájmy státu, který nechtěl být jmenován, popsal tendry takto: ministerstvo vypíše veřejnou soutěž s předpokladem, že spor bude trvat čtyři roky a hodnota ročního plnění dosáhne 30 milionů korun. Když si to spočítáte, zjistíte, že abychom mohli vyfakturovat takovou částku, museli bychom na případ nasadit 30 lidí, kteří by na něm pracovali od rána do večera. Zahraniční firmy dají nabídku na oněch 30 milionů ročně, my nabídneme polovinu a víme, že i s tím budeme mít problém sumu vyčerpat. „Úředníci si konečně uvědomili, že je zbytečné dávat tolik, když stačí polovina,“ dodal tento právník.

Práce pro tři.

Ještě před dvěma lety si obhajoby státu v sedmi mezinárodních smírčích řízeních nebo arbitrážích, které Česko vedlo, dělily pouze tři právnické společnosti: Squire, Sanders & Dempsey, Linklaters a Weinhold Legal. Kancelář Squire, Sanders & Dempsey měla na starosti kromě již zmíněných arbitráží se Salukou Investments a Nomurou i spor se společností Phoenix Action. Tato izraelská firma požaduje po České republice 41 milionů dolarů za zmařenou investici do společnosti Benet Praha, proti níž je vedeno řízení kvůli celním a daňovým únikům a jejíž finanční prostředky na účtech stát zmrazil. Právním zástupcem v řízení s Invesmartem (případ Union banky) byla kancelář Linklaters. Ta nyní řeší i arbitráž s firmou European Media Ventures (TV3), jejímž důvodem je rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zamítající převod televizní licence Martina Kindernaye na společnost KTV, na kterém se Kindernay s firmou European Media Ventures dohodl.
Hrozbu vyplacení tří miliard ze státního rozpočtu cukrovarnické společnosti Eastern Sugar má odvrátit právní kancelář Weinhold Legal. Cukrovarníci žalují Česko pro diskriminační přidělování kvót na výrobu cukru a pro neochránění trhu s cukrem před nelegálními dovozy. Daleko menší částku požaduje po státu chorvatská firma ZIPimex v dalším sporu, který řeší Weinhold Legal. Příčinou je výpověď z domu v pražské ulici Na Poříčí 4, který patří ministerstvu školství. ZIPimex tvrdí, že tím byly vyvlastněny investice, které do objektu vynaložila, a požaduje náhradu ve výši 26 milionů korun. Zajímavě působí v tomto případě náklady státu, které již nyní dosahují více než třetiny požadované částky. Weinhold Legal uspěl loni v dalším výběrovém řízení. Státu se snaží ušetřit peníze ve sporu s německým občanem Rupertem Josephem Binderem. Ten se domnívá, že mu Česká republika nezajistila spravedlivou ochranu jeho investic do firmy Cargo Transport Internationale Spedition, která se zabývala vystavováním celních průvodek na hraničních přechodech pro příslušné tuzemské celní úřady. Svou újmu vyčíslil na 654,3 milionu korun s příslušnými úroky.

Konec monotematičnosti.

Ve sporech, které v posledních dvou letech přibyly, se povedlo narušit hegemonii „velké trojky“ několika dalším tuzemským právním kancelářím a jedné německé. Advokátní kancelář Balcar, Polanský & Spol. bude stát hájit ve sporu s nizozemskou společností Sara Lee. Ta tvrdí, že Česko neochránilo její tuzemskou investici, když nezabránilo znečišťování lokality, v níž je umístěna tuzemská pobočka firmy – vysočanská společnost Balírny Douwe Egberts. Advokáti cení své služby na 59,1 milionu korun. V řízení s norskou exportní firmou Czechoslonor, která požaduje 240,3 milionu korun, bude za Česko vystupovat německá firma Nörr Stiefenhofer Lutz. Zvítězila s cenou 72,8 milionu korun. Firma KŠD Šťovíček spolu s advokátní kanceláří Konečná a Šafář vyhrála výběrové řízení na zastupování státu ve sporu s německým občanem Gerhardem Gromannem. KŠD Šťovíček uspěla v tandemu s právníky z firmy Rowan Legal i v tendru na zastoupení státu v arbitráži s nizozemskou firmou K + Venture Partners.

Tlustý to prošetří.

Náklady státu za arbitráže zaujaly šéfa resortu financí Vlastimila Tlustého. „Ministr chce u probíhajících sporů využít všech možností, jak dopady arbitráží do státního rozpočtu minimalizovat, a v tomto směru podnikal a podniká konkrétní kroky,“ uvedl mluvčí resortu Růžek. Tlustý zadal audit, který měl odměny prošetřit. U tendru na právní služby, který vyhrála firma Weinhold Legal, se ministr nechal slyšet, že přezkoumá, zda nebude lepší soutěž zrušit. Tato arbitráž se podle informací týdeníku EURO týká prodeje podniku Vítkovice Steel. Jaké nedostatky Tlustého audit u tohoto tendru objevil, odmítlo ministerstvo uvést. Nesdělilo je prý ani samotné kanceláři, jak tvrdí zástupce firmy Daniel Weinhold.

Tabulka 1:
Cena za probíhající arbitráže
Arbitráž právní zástupce náklady* požadovaná náhrada
Saluka versus ČR (IPB) Squire, Sanders & Dempsey 381 mil. 40 mld. Kč
FNM, ČR v. Nomura (IPB) Squire, Sanders & Dempsey 168 mil. 112 mld. Kč
EMV v. ČR (TV3) Linklaters 19 mil. 45 mil. USD
Phoenix Action Ltd. v. ČR (Benet) Squire, Sanders & Dempsey 2,3 mil. 41 mil. USD
R.J. Binder v. ČR (Cargo Transport) Weinhold Legal 5,3 mil. 654 mil. Kč
Mittal Steel Company v. ČR Lovells 15 mil. neuvedeno
Pren Nreka v. ČR (ZIPimex) Weinhold Legal 9,8 mil. 26 mil. Kč
K + Venture Partners B.V. v. ČR Rowan Legal 9 mil. 4,5 mil. eur
Eastern Sugar v. ČR Weinhold Legal 48 mil. 100 mil. eur

*Položka náklady zahrnuje především platby za služby advokátů a arbitrážní poplatky
Pramen: MF ČR

Tabulka 2:
Budoucí obhájci
Spory, u kterých arbitráž ještě nezačala a probíhá smírčí řízení*
Spor Právní zástupce Požadovaná náhrada Cena ve VŘ
Gromann v. ČR KŠD Šťovíček, AK Konečná,Šafář 13 mil. eur 20,1 mil. Kč
Czechoslonor v. ČR Nörr Stiefenhofer Lutz 240,3 mil. Kč 72,8 mil. Kč
Sara Lee/De N.V. Balcar, Polanský & spol. neuvedeno 59,1 mil. Kč
Frontier Petroleum Services Ltd. výběrové řízení probíhá 450 mil. Kč

* Náklady jsou zde zatím nulové a z hlediska pozice ČR není vhodné zveřejňovat požadované náhrady, uvedlo MF
Pramen: MF ČR, EURO