A co děti? - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

A co děti?

, David Kasl,
A co děti?
Zdroj: Euro.cz

Nové neznámé v případu „telekomunikační Aničky“

Obchodníka a manažera Václava Fůru zatkla letos v květnu policie. Více než deset let se vydával za svého bratra Romana, protože se snažil vyhnout nástupu do vězení (EURO 35/2008).
Nejbližší spolupracovníci včetně nadřízených „Romana“ Fůry neměli o jeho pravé identitě ani ponětí. Určité indicie ukazující na podvod vypluly na povrch až po Fůrově zatčení letos v květnu, kdy byl kriminalisty odveden přímo z ředitelského křesla v telekomunikační společnosti Newtel.
„Když jsem se podíval zpátky do jeho papírů od headhunterské firmy Robert Half International, tak si na kopii občanky nebyl podobný,“ uvedl pro týdeník EURO již dříve Ivan Nedvídek, generální ředitel společnosti Broadnet, který Václava alias Romana Fůru přijal do firmy v roce 2001 (viz také „Ověřujte nejen identitu!“ s. 86).
Zmíněná fotografie na kopii občanky však není jediným náznakem, který o podvodném jednání Václava Fůry zpětně napovídá.

Abych všechno neutratil…

„Nikdy neměl své číslo účtu, peníze si nechal posílat na konto své přítelkyně,“ vzpomíná například jeden z Fůrových bývalých zaměstnavatelů. Fůra prý uváděl, že je to z „bezpečnostních důvodů“ – aby všechno neutratil, kdyby se někde třeba opil. Určitý obrázek o morálním profilu Václava Fůry se rýsuje v hodnocení jeho nejbližších kolegů i obchodních partnerů (dříč a manipulátor, obchody táhl přes mrtvoly, agresivní v jednání, nezanechal za sebou nic pozitivního…), další informace však příběh posunují o kousek dále.
„Rád citoval z bible a zdůrazňoval, jak je věřící člověk,“ uvádí jeden z jeho bývalých spolupracovníků z technického oddělení (Václav „Roman“ Fůra začínal v telekomunikacích jako obchodník, později se stal i obchodním a marketingovým ředitelem – pozn. red.). „Na rozdíl ode mě ale bibli evidentně nečetl. A všichni jsme věděli, že má dvě nemanželské děti,“ dodává technik.
Fůra žil na hromádce s již zmiňovanou přítelkyní, s níž má zhruba sedmiletou dcerou a o dva roky mladšího syna. Bývalý Fůrův kolega se přitom domnívá, že o „Romanově“ skutečné identitě nemusela vědět ani Fůrova družka. Kromě možná ironické skutečnosti, že se Fůrův syn jmenuje Roman, se nabízí otázka, jak je to s údaji uvedenými v rodném listě dětí.

Zamotaná matrika

Jelikož byly děti počaty mimo manželství, podle zákona o rodině se za otce dítěte v tomto případě považuje muž, jehož otcovství k dítěti bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů (druhou variantou je určení otcovství na základě rozhodnutí soudu). „Pokud učinil souhlasné prohlášení s matkou biologický otec dítěte, avšak pod falešným jménem, bylo by nejjednodušší provést v knize narození pouze opravu údajů o totožnosti otce,“ uvádějí zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Je ale otázkou, zda by v popsaném případě k opravě údajů v matrice postačovalo, aby se Václav Fůra prokázal svým pravým dokladem totožnosti.
Pokud by nebylo možné provést změnu údaje o otci dítěte „jednoduchou“ opravou zápisu v matrice, bylo by dle ministerstva nezbytné, aby nejprve soud rozhodl o popření otcovství Romana Fůry (tedy nepravého otce) k dětem. Poté by bylo možné provést nové určení otcovství k dětem, a to opět buď souhlasným prohlášením rodičů, nebo rozhodnutím soudu.
Nicméně správně by měl být dle názoru MPSV považován za nositele rodičovských práv a povinností k dítěti Václav Fůra. „Zda lze opravy údaje o totožnosti otce dítěte v matriční knize a v evidenci obyvatel docílit bez rozhodnutí soudu, záleží na výkladu matričních předpisů,“ dodává v reakci ministerstvo.

Co bude dál?

Pokud se Václav Fůra skutečně vydával za svého bratra i před matrikou (a zdroje blízké vyšetřování tuto možnost naznačují), mohl by být postižen minimálně v režimu přestupků, zejména za přestupek na úseku matrik (pokuta do pěti tisíc korun) nebo za přestupek na úseku občanských průkazů (pokuta do deseti tisíc korun). Dle názoru MPSV by však bylo možné uvažovat rovněž o trestním postihu, zejména za trestný čin poškozování cizích práv nebo za trestný čin podvodu (u obou hrozí trestní sazba až dva roky odnětí svobody).
Jisté tak zatím zůstává, že Václav Fůra si ve vězení „odsedí“ původní trest, jemuž se od roku 1997 vyhýbal. Jak bude jeho působení v „kůži“ bratra Romana posouzeno dále, je otázkou. Bohužel nejen pro policii a případný soud.