Pěkné grafy z Bílé knihy o brexitu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Pěkné grafy z Bílé knihy o brexitu

,
Pěkné grafy z Bílé knihy o brexitu

Po velkém naléhání vydala včera britská vláda Bílou knihu o brexitu. Je v ní dost grafů a teprve v nich lze nalézt argumenty.

Bílou knihu doporučuji k případnému prostudování. Nevím jak pro vás, ale pro mne je docela obtížné dospět k jinému závěru, než že Londýn si dal ukončení volného pohybu osob před závorku a o zbytku chce jednat. Že by z tohohle dokumentu vyplývala nějaké detailně strukturovaná vyjednávací pozice, to rozhodně ne. Ostatně jednání ještě nezačala a jenom hňup by ukazoval karty předem. Výsledkem je spíše takový uklidňující diplomatický text, který nemá pohněvat nikoho. Ani Brusel, ani zastánce Brexitu, ba ani jeho odpůrce. Takže argumenty najdete spíše v grafech, kterých je tam dost a některé se týkají i Česka.

Tohle je asi nejlepší „misery index“, který znám, protože v případě chudších zemí jde evidentně o ekonomickou migraci taženou mzdovým diferenciálem. Podívejte se na ohromný nepoměr českých občanů v Británii oproti Polákům nebo Rumunům (což je známé), ale také proti Litevcům a Lotyšům – pozor, nikoli Estoncům.

Graf z Bílé knihy o brexitu

V kombinaci s dalším grafem se rýsuje český národní zájem ve vztahu k vyjednávání o brexitu. Vzhledem k velmi nízkému postavení Čechů na „misery indexu“ (máme se dobře, ne že ne, neboť co jiného je mobilita, když ne funkce mizérie. Česko tak vůbec není závislé na posílání peněz z Británie, spíše jde o udržení příznivého režimu ve školství, vědecké spolupráci atd. Obrácenou stranou téže mince je vysoká zranitelnost Česka v zahraničním obchodě, kde Bílá kniha prokazuje vysokou exportní intenzitu (Británie je pro nás nejvýznamnější exportní trh, s kterým nesousedíme), v přepočtu na obyvatele jednu z nejvyšších v Unii.

 Graf z Bílé knihy o brexitu

Ještě podstatnější je, že v obchodu s Británií má Česko vysoký přebytek, takže zhoršení přístupu na britský trh pro zboží z Unie bude pro nás zvláště nepříjemné. Obchodní bilance přitom nezachycuje český nepřímý vývoz, který musí být zejména v případě Německa obrovský a zranitelnost fakticky pákuje.

 Graf z Bílé knihy o brexitu

A ještě jeden graf, který ukazuje naopak podíl britské přidané hodnoty obsažený ve vývozech zemí EU. Všimněte si, že Česko je až někde daleko vzadu, žádná velká ekonomická integrace mezi Českem a Británií prostřednictvím účasti obou v globálním supply chainu se nekoná. Z jednoduchého důvodu, my už jsme integrování do německého řetězce. Všimněte si, že tohle měřítko ekonomické vazby mezi Británií a Německem není bůhvíjak těsné – zhruba stejné jako s Francií nebo Španělskem.

 Graf z Bílé knihy o brexitu

Takže udržení volného obchodu je ekonomicky pro Česko důležitější než udržení volného pohybu pracovní síly. Neříkám to rád, ale tlačení na pilu kvůli volnému pohybu pracovní síly není v našem zájmu.


Přečtěte si další komentáře autora:

Lords of Finance

Jak tržní tlak učí chovatele sviní efektivnosti

Trump, Ryan a firemní daně: dopady může pocítit i Česko