Komentář: (Ne)teritorialita „soukromých“ exekutorů - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Komentář: (Ne)teritorialita „soukromých“ exekutorů

Pavel Schnirch,
Komentář: (Ne)teritorialita „soukromých“ exekutorů
Zdroj: Vojtěch Velický

Stále více se přetřásá, jak má být (a zda vůbec) měněn zákonný rámec činnosti exekutorů v Česku. Jednou z klíčových oblastí debat je úprava jejich teritoriality.

Má být exekutorský úřad blízko sídla či bydliště dlužníka, nebo si má exekutora vybírat věřitel podle kritérií, která sám uzná za vhodná, jako je tomu nyní? Zastánci takzvané teritoriality mají jistě mnoho důvodů, proč novou úpravu prosazují, pojďme si však shrnout také argumentaci proti.

Je nadmíru jasné, že situace je vážná. Počet exekucí u nás dosahuje řádu statisíců, nadto statisíců blížících se milionu – časem tedy možná desetině populace naší země. Je však třeba ji poměřovat s tím, jak daná věc byla řešena v minulosti. Tedy brát v potaz samotný vznik „soukromých“ exekutorů po divokých devadesátých letech, kdy „placení závazků bylo divné“ a k tehdejšímu koloritu podnikání, úvěrování a podobně patřilo i to, že „pacta sunt servanda“, tedy že „smlouvy se mají dodržovat“, nebylo zcela standardním způsobem plnění závazků.

Tehdejší justiční systém situaci řešil soudními vykonavateli, tedy jakýmisi „státními exekutory“, kteří vlastně nebyli nijak zainteresováni na tom, jak rychle, popřípadě kolik pro věřitele od dlužníků vymohou. To samozřejmě nesloužilo jako velká motivace k rychlé a úspěšné vymáhací činnosti. Změnil to až zákon z přelomu tisíciletí původně předložený jednotlivými poslanci, který však po několika doplněních a úpravách de facto vzala za svůj tehdejší vláda Miloše Zemana. Tato klíčová úprava dala exekutorům potřebnou nezávislost a umožnila vznik zastřešující Exekutorské komory.


Přečtěte si komentář: Dlužník vs. věřitel 10:0

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?