Externality v energetice jdou proti trhu - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Externality v energetice jdou proti trhu

,
Externality v energetice jdou proti trhu
Zdroj: Pixabay.com

Na porušování všech možných zákonů jsme v našem ne zrovna vzorném Česku zvyklí. Že by se však někdo nestyděl porušovat zákony fyzikální, je určitou novinkou. Zjištění Státní energetické inspekce, že některé solární zdroje dodaly do sítě více elektřiny, než mohly z hlediska fyzikálních zákonů vyrobit, nicméně překvapí asi málokoho. O Klondiku, který vyrostl díky usilovnému boji našich zelených aktivistů s klimatickými změnami na hromadě našich peněz, ví nakonec každý.

Slavné tržní externality v energetice, kdy tržní cena údajně neodráží všechny společenské náklady spojené se škodami na životním prostředí, nám nějak začaly prosakovat nakonec i do těch nápravných opatření prováděných místo neviditelné ruky trhu viditelnou rukou státní ekologicky uvědomělé správy. I když by asi bylo lepší tomuto jevu říkat protitržní externality. Což pranic nemění na tom, že takto způsobené škody za tržními externalitami vůbec nezaostávají, ba dokonce je dokážou, jak v Evropě vidno, úspěšně překonávat.


Čtěte další komentáře autora:

Brexit natvrdle

Lunatici řeší miliardy


Ono totiž chování podnikatelů a rozhodování úředníků při nápravě údajných poruch trhu má také své vlastní a dávno známé externality. Někdy se jim říká korupce, jindy podvody a manipulace jako v případech oné výše zmíněné podvodné produkce solárů. Prostě čím méně je v rozhodování trhu, tím více je lumpáren. V zezelenalé evropské energetice už prakticky žádný trh není. A díky tomu máme nejen jednu z nejdražších elektřin na světě, ale nakonec i nejpomalejší pokles emisí a nejzruinovanější energetické firmy. O zplundrovaném energetickém strojírenství nemluvě. Hlavně že technologicky nenáročné solární panely plné ne zrovna zdraví prospěšných sloučenin dovážené z východní Asie zatočí se sodovkovým plynem v ovzduší a zbudou nám tu na nákladnou recyklaci. Jistě ekologicky zcela neškodnou.

Kdysi se téhle politice říkalo hezky česky „vyhánění čerta ďáblem“. Jen na to nebývalo tolik dotací. Nebo snad lidské hlouposti?


Přečtěte si, co Němcům přinesl odklon od jádra:

Odklon od jádra přinesl Německu více emisí. Málo foukalo

ilustrační foto