Z KUPKY SENA JE STOH - Euro.cz

Přihlášení

Z KUPKY SENA JE STOH

, Petr Robejšek,
Z KUPKY SENA JE STOH
Zdroj: Euro.cz

Bůžek pokroku ukázal odvrácenou tvář

Před nedávnem se bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec na stránkách Mladé fronty Dnes energicky zasadil za „zajištění internetové komunikace pro každého občana naší země . V zemi, jejíž ministerský předseda a spoluvládnoucí opoziční vůdce s odstrašující omezeností sdílejí neomezenou nedůvěru k moderním informačním technologiím, jsou takové apely nesporně na místě. To však ještě neznamená, že bychom si měli informační společnost idealizovat. Špičkoví manažeři patří k nejinformovanějším profesním skupinám. V nedávném mezinárodním výzkumu si však 60 procent z 1500 dotazovaných manažerů z deseti zemí nebylo jisto, zda má „správné informace. Jedna třetina z nich učinila v posledních šesti měsících nejméně jedno důležité podnikatelské rozhodnutí „na slepo , protože neměla dostatek informací. Více než polovina připustila, že v témže časovém rozmezí přijala chybná rozhodnutí, přičemž četnost těchto případů stoupala s velikostí firmy. V jiném mezinárodním výzkumu, v němž bylo dotázáno tisíc manažerů, pociťovali čtyři z pěti nepřekonatelné nutkání shromažďovat co možná nejvíce informací. Současně více než polovina z nich dodala, že si s množstvím nasbíraných informací neví rady a má obavu z chybných rozhodnutí. Exploze vědění. Lidstvo produkuje ve stále rychlejším tempu nové a nové poznatky. Víme sice stále více, avšak užitečná informace je jako ona příslovečná jehla v kupce sena, z níž se ovšem stal nadýmající se stoh. Hledáme–li v internetu kupříkladu poznatky k tématu „design a zadáme–li tento pojem v hledacím systému Alta Vista, zavalí nás 24 milionů adres, které o něm pojednávají. V únoru tohoto roku existovalo ve světovém měřítku 800 milionů internetových…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?