Přestupy - Euro.cz

Přihlášení

Přestupy

,
Přestupy
Zdroj: Euro.cz

Inbrait Markéta Houštecká • ředitelka Arbes Technologies, dodavatel informačních systémů pro bankovnictví a finanční trhy, založil dceřinou společnost Inbrait. Jejím vedením byla pověřena Markéta Houštecká. Jejím úkolem z pozice ředitelky je kompletní zastřešení obchodních i marketingových aktivit nově vzniklé dceřiné společnosti, posílení vztahů se stávajícími klienty a navázání spolupráce s klienty v nových segmentech na českém a slovenském trhu. Před příchodem do Inbraitu se Markéta Houštecká věnovala kompletní strategii B2B marketingu divize Air Solution and Information Displays společnosti LG. V oblasti partnerského prodeje pečovala o partnery, plánovala a připravovala veškeré marketingové aktivity. Před nástupem do LG působila ve společnostech GE Aviation, T-Mobile, Laufen či Unilever.

Sananim

Vojtěch Kozlík • fundraiser

Jeden z největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách a hazardním hraní, ústav Sananim, přivítal ve svých řadách zkušeného fundraisera Vojtěcha Kozlíka. Na starost bude mít vytvoření koncepce fundraisingu a rozvoj spolupráce s dárci a nadacemi. Vojtěch Kozlík předchozích 16 let působil v neziskové organizaci Cesta domů, v níž se věnoval fundraisingu a komunikaci, před pěti lety byl jmenován jednatelem servisní organizace Cesty domů a rozšířil své působení i o rozvoj nakladatelství, obchodů, kavárny a také vedení týmu lidí. Ve společnosti Vizus měl na starost webové projekty pro charitu nebo diakonii a zkušenosti s řízením evropských fondů získal v neziskové organizaci Jurta.

Air Bank

Soňa Schwarzová • ředitelka

Péče o zaměstnance Novou členkou nejvyššího vedení Air Bank se v prosinci stává Soňa Schwarzová, která se ujala…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?