MAJÍ KAM STOUPAT - Euro.cz

Přihlášení

MAJÍ KAM STOUPAT

, Martin Lux,
MAJÍ KAM STOUPAT
Zdroj: Euro.cz

V Evropské unii se výstavba bytů nedotuje

Součástí nových dodatků takzvané opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD je ukončení deregulace nájemného do roku 2002. V této souvislosti je jistě dobré vědět, kolik jsme vlastně za bydlení utráceli a jak si „stojíme ve srovnání se zeměmi Evropské unie. Pro zjišťování výdajů domácností na bydlení se v českých podmínkách používá pouze soubor Statistiky rodinných účtů (SRÚ) Českého statistického úřadu. Každá domácnost vybraného vzorku si vede vlastní zpravodajský deník, do kterého zapisuje všechny výdaje či příjmy. Při výběru domácností však není zajištěna reprezentativnost, což má za následek nivelizaci různých extrémů. Proto bylo nutné pro SRÚ vytvořit pomocné analytické váhy podle posledního datového souboru Mikrocensus z roku 1996, který je reprezentativním. Soubor pro rok 1996 nám tedy poslouží jako základní zdroj údajů. Pokud budeme srovnávat výdaje mezi jednotlivými roky (1994 až 1997), je třeba pracovat i s ostatními soubory rodinných účtů, ty však již nejsou váženy. Je nutné odlišit dva způsoby výpočtu koeficientu zatížení, tedy koeficientu uvádějícího podíl výdajů domácnosti na bydlení na celkových čistých měsíčních příjmech domácnosti. Sledujeme zatížení domácností jednak u výdajů na bydlení bazických (součet výdajů na nájemné, ústřední topení, teplou vodu, elektřinu, plyn, tekutá i tuhá paliva, vodné a stočné a ostatní komunální služby), jednak u výdajů na bydlení úplných (připočteny jsou výdaje na stavební a bytovou údržbu, opravy a údržbu zařízení domácnosti investičního charakteru, splátky úvěrů na dům nebo byt a daň z nemovitosti). Do celkových čistých měsíčních příjmů (po zdanění) se započítávají i sociální dávky, odečteny jsou…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?