KOSTLIVEC V DATABÁZI - Euro.cz

Přihlášení

KOSTLIVEC V DATABÁZI

, Radek Váňa,
KOSTLIVEC V DATABÁZI
Zdroj: Euro.cz

Pokuty mohou dosáhnout až dvaceti milionů korun

Nový zákon o ochraně osobních údajů platí v České republice od 1. června letošního roku. Tento předpis, inspirovaný evropskými předlohami, přináší některé zcela průlomové změny do způsobu, jakým fyzické a právnické osoby smějí nakládat s údaji osobního charakteru, které uchovávají ve svých databázích. Přestože tento zákon ukládá značné povinnosti většině českých veřejných i soukromých subjektů, v praxi vidíme, že jen málokdo tento důležitý zákon vůbec zaznamenal. Pozdní procitnutí však může být velmi bolestné. Zákon totiž – na rozdíl od dosavadních předpisů o ochraně osobních údajů – počítá s pokutami až do výše 20 milionů korun! Radikální změna. Porušování obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních dat v České republice patří takřka k národnímu koloritu. Dosavadní předpisy platné před přijetím nového zákona byly velmi obecné a především nestanovily žádné účinné kontrolní mechanismy ani sankce pro případ jejich porušení. Mezi českou veřejností se tak rozšířilo všeobecné přesvědčení, že jakékoliv údaje o jakémkoliv člověku jsou víceméně volným statkem, s nímž je každému dovoleno libovolně nakládat. Nový zákon, který je v některých ohledech dokonce přísnější než odpovídající evropská legislativa, není jen kosmetickou úpravou původních norem, ale skutečně radikální změnou. Nejenže je mnohem konkrétnější ve stanovení povinností i sankcí, ale zejména počítá se zřízením zvláštního Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento nový orgán, jemuž jsou svěřeny rozsáhlé kontrolní a sankční pravomoci, má zabezpečit, že nový zákon nebude jen prázdným legislativním výkřikem, ale všeobecně přijímanou a respektovanou normou. Právě na práci úřadu bude především záležet, jak tento…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?