EMISÍ UBYLO - Euro.cz

Přihlášení

EMISÍ UBYLO

, Luboš Pavlas,
EMISÍ UBYLO
Zdroj: Euro.cz

Potíže s oxidem uhličitým

Teplárenství a dálkové zásobování teplem patří mezi základní pilíře energetiky České republiky. Strukturu tohoto sektoru tvoří velké teplárny a elektrárny, které zásobují teplem zpravidla krajská i okresní města, dále energetická centra významných průmyslových podniků i malé tepelné zdroje.

  • *Moderní teplárenství nabízí:**
  1. vyšší využití energie primárních paliv při kombinované výrobě tepla a elektřiny v porovnání s oddělenou výrobou elektřiny v kondenzačních elektrárnách a tepla ve výtopnách a jednotlivých kotelnách
  2. podstatné snížení emisí vznikajících při spalování a dalších nepříznivých vlivů na životní prostředí
  3. snížení rizika životu nebezpečných havárií (topným médiem je většinou pouze teplá voda)
  4. příznivou cenu elektřiny i tepla bez závislosti na jednom druhu paliva.

Pokřivená realita trhu. Na trhu s teplem a elektřinou je však moderní teplárenství vzhledem k nedokončené privatizaci a narovnání cen elektřiny a zemního plynu neustále konfrontováno s pokřivenou realitou trhu s palivy a energií. Přesto prokázalo v posledních letech svoji životaschopnost, když i v těchto nerovných podmínkách dokázalo přežít, a v některých lokalitách se dokonce rozvíjet. Spolupráce na zákonech. Teplárenské sdružení a řada specialistů z oboru teplárenství se rovněž podílely na zpracovávání podkladů pro nový energetický zákon, respektive pro zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Tento zákon lze chápat jako novelu současného energetického zákona č. 222/1994 Sb. se snahou dosáhnout v České republice liberálního prostředí a vytvořit pro všechny účastníky energetického trhu stejné podmínky. Druhým zákonem, na kterém se odborníci z teplárenství podíleli, je úplně nový zákon…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?