CENOVÁ DISKRIMINACE CIZINCŮ - Euro.cz

Přihlášení

CENOVÁ DISKRIMINACE CIZINCŮ

, Michal Tomášek,
CENOVÁ DISKRIMINACE CIZINCŮ
Zdroj: Euro.cz

Problémem zůstává ekonomický prvek státního občanství

Zvýhodňování českých občanů, kteří za některé služby zaplatí méně než zahraniční návštěvníci České republiky, jsou pravidelně v době dovolených a vrcholné turistické sezony předmětem úvah, zda přetrvávání tohoto stavu neovlivní nepříznivě naše přibližování členství v Evropské unii. Při hledání odpovědi na tuto otázku je dobré nahlédnout do práva Evropských společenství a seznámit se zkušenostmi členských států. Španělský precedens. Obdobný problém s rozdílnými cenami pro vlastní občany a pro cizince mělo v jednom případě před časem Španělsko. Jeho vnitrostátní předpisy umožňovaly bezplatný vstup do státních muzeí pouze španělským občanům, mládeži pod 21 let a cizincům, kteří měli na území Španělska trvalé bydliště. Evropský soudní dvůr v rozsudku v této věci v roce 1994 uvedl, že aplikováním systému, kdy se španělští občané, cizinci s trvalým bydlištěm ve Španělsku a státní příslušníci jiných členských států Evropské unie mladší 21 let těší volnému vstupu do národních muzeí, zatímco státní příslušníci jiných členských států starší 21 let musejí platit vstupné, Španělsko nesplnilo své povinnosti podle článků 12 a 49 Smlouvy o Evropských společenstvích. Článek 12 zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti v oblastech, na které se smlouva vztahuje. Tento zákaz se uplatňuje i na svobodu podnikání a na ustanovení, týkající se služeb podle článků 43 a 49 smlouvy.…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?