BOLESTNÁ CESTA NA SVĚT - Euro.cz

Přihlášení

BOLESTNÁ CESTA NA SVĚT

, Petr Karas,
BOLESTNÁ CESTA NA SVĚT
Zdroj: Euro.cz

Vyšší konkurenceschopnost podmíní náš hladký vstup do unie

Ohrozí nás to? Přinese nám to něco? Stojí to vůbec za to? Tak zní otázky a úvahy týkající se našeho vstupu a naší připravenosti do Evropské unie, které denně slyšíme a čteme. Jednou z nutných podmínek pro relativně nekonfliktní připojení České republiky k Evropské unii je dosažení významně vyšší úrovně konkurenceschopnosti české ekonomiky. Pozice České republiky v žebříčku konkurenceschopnosti, pravidelně zveřejňovaném přední světovou školou byznysu – IMD Lausanne, není dobrá a v roce 1999 se oproti roku 1998 dále zhoršila. V současné době jsme obsadili 41. místo. Maďarsko je šestadvacáté. Jedním z faktorů umění konkurovat je stav právního prostředí a atraktivnost zdejšího prostředí pro zahraniční investice. Jaké jsou naše slabiny, co děláme pro jejich odstranění, pro zlepšení našich pozic? – Vláda usiluje o vytvoření příznivého klimatu pro investory a dobré výsledky se již dostavují. – Máme vážné sociální obtíže v oblastech postižených úbytkem tradičních pracovních příležitostí. Vláda jim musí čelit. – Zdědili jsme zanedbané životní prostředí. Na jeho radikální zlepšení vynaložila vláda i soukromý sektor velké úsilí a obrovské finanční prostředky. S dobrými výsledky. – V zájmu a s cílem přiblížit právní prostředí v ČR úrovni v Evropské unii předkládá kabinet Parlamentu mnoho návrhů zákonů ze všech oblastí. Přes značnou snahu vlády i Parlamentu však naše legislativa stále neskýtá dostatečně stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí. Zdlouhavé vymáhání práva nejen ztrpčuje život poctivým podnikatelům a občanům, ale přímo ohrožuje existenci řady podnikatelských subjektů a vytváří prostor pro nekalé praktiky. Podnikatelské klima. Na…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?