Zůstanou jen tři - Euro.cz

Přihlášení

Zůstanou jen tři

, Tomáš Skřivánek,
Zůstanou jen tři
Zdroj: Euro.cz

Živnostenská banka

PRAHA (tos) – Živnostenská banka přebírá nový model řízení z mateřské UniCredito. Model je založen na principu vedení banky výkonným výborem, který je složen z členů představenstva a vrchních ředitelů zodpovědných za jednotlivé klíčové úseky banky. Současně dochází ke snížení počtu členů představenstva ze sedmi na tři. Ve vedení zůstanou Jiří Kunert – předseda představenstva a generální ředitel, zodpovědný za řízení celé banky, Sandro Bianco – první náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva, zodpovědný za obchod, a Aleš Barabas – náměstek generálního ředitele a člen představenstva, zodpovědný za finance a risk management. „Přebíráme efektivnější způsob řízení banky po vzoru UniCredito Italiano. Cílem je zajistit maximální flexibilitu a zároveň jasně definovat pravomoci a odpovědnosti všech členů nejvyššího vedení. Tato strategie řízení se zásadně podílí na celoevropském růstu skupiny UniCredit, která je jednou z pěti nejefektivnějších a nejvíce ziskových bank,“ prohlásil ke změně Jiří Kunert.