ŽUMPA K ŽUMPĚ SEDNE - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ŽUMPA K ŽUMPĚ SEDNE

, Martina Martinovičová,
ŽUMPA K ŽUMPĚ SEDNE
Zdroj: Euro.cz

T r a n s f o r m a č n í     d l u h     s t á t u

Do 30. listopadu by mělo Ministerstvo financí ukončit revizi portfolií Konsolidační banky a České inkasní a poté by měly pokračovat konzultace o tom, jak všechny tři transformační instituce, tedy ještě s Českou finanční, spojit v jeden celek. Na setkání s novináři to minulý týden potvrdil generální ředitel KoB Libor Löfler. Podle dosud zveřejněných odhadů činí objem skrytých státních dluhů, které v těchto institucích sedí, zhruba 140 miliard korun. „Osobně se přikláním spíše k číslu kolem 170 miliard korun, uvedl Löfner.

„Jednání Konsolidační banky s ministerstvem budou po ukončení kontroly dál probíhat, ovšem konečný efekt v podobě jejich spojení v jeden celek odhaduji tak za dva až tři roky, dodal. Důležitá bude podle Löflera diskuse na půdě České národní banky, která by měla vyřešit kolik dluhů se z České finanční, stoprocentně vlastněné centrální bankou, přesune na stát a kolik si umoří sama ČNB. „Rozhodnutí dosud nepadlo, uvedl. Celý komplex operací pak musí nakonec schválit vláda. Konsolidační banka očekává na konci letošního roku ztrátu mezi deseti až jedenácti miliardami korun a z červených čísel se nedostane ani příští rok. Löfler odhadl ztrátu banky v roce 1999 minimálně na 3 miliardy korun. Definitivní výše letošní ztráty závisí na řešení velkých angažovaností KoB a na celkové ekonomické situaci zadlužených podniků. Podle něj se letos zhoršila návratnost poskytnutých úvěrů hlavně z oblastí strojírenství, chemie a výroby dopravních zařízení, a to na 40 procent (proti 75 procentům v roce 1994). Letošní ztráta bude podle Löflera zřejmě financována další emisí státních dluhopisů.

Ze starého bloku úvěrů, což jsou především pohledávky za úvěry na trvale obracející se zásoby, spravuje dosud banka za 60 miliard úvěrů, z toho za 51 miliard je nesplácených. Za 24 miliardy korun přitom tvoří úvěry ekonomicky činných osob. Splatnost úvěrů na TOZ je v roce 1999. Kromě rezerv na špatné úvěry, které vytváří sama Konsolidační banka (představují 6,3 miliardy korun), obsahují rezervní fondy banky 31 miliard korun rezerv od Fondu národního majetku, z nichž do banky složil 15 miliard v hotovosti, zbytek v podobě dluhopisů. Ty ovšem mají splatnost v první polovině roku 2000, takže v té době budou představovat pro stát další nutný výdaj.

Kromě restrukturalizačních programů ve významných domácích podnicích banka spravuje státní majetkové podíly v osmi společnostech, například v ČSA (32 procenta), Škoda Auto (30 procent), Aero Vodochody (44,8 procenta) nebo Zetor (63,7 procenta). Právě pro Zetor, Aero Vodochody a LET Kunovice vyhledala letos KoB strategické partnery.