Vzhůru na lýkožrouta! - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vzhůru na lýkožrouta!

, Čestmír Klos,
Vzhůru na lýkožrouta!
Zdroj: Euro.cz

Alois Pavlíčko

PRAHA (črk) – Letitý konflikt mezi kůrovcovou těžbou v prvních zónách Národního parku Šumava (NPŠ) a plánem péče, který v bezzásahových územích těžbu zakazuje, má vyřešit nově jmenovaný ředitel Správy NPŠ Alois Pavlíčko (42). Proti tuctu důvěryhodných konkurentů z výběrového řízení má jako jediný dvě důležité přednosti najednou – důvěrně zná poměry v regionu, aniž by byl jakkoli svázán s předchozími managementy národního parku. Má-li navíc pověst člověka, který předem dokáže připravit konsenzus mezi spornými stranami, očekává se od něj zklidnění šumavských rozporů.
V zásadních věcech již vyložil karty na stůl: oč víc bude dbát na bezzásahovost v opětovně scelených (tím i zvětšených) prvních zónách parku, o to důsledněji bude proti lýkožroutu zasahovat v lesích nižšího stupně ochrany. „Budu biologičtější než byl můj předchůdce,“ tvrdí Pavlíčko a slibuje lepší spolupráci s bavorskými sousedy. „Jedno území vyžaduje jeden přístup.“
Na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vystudoval dva obory – fytotechnický a ochranu životního prostředí. Na téže fakultě absolvoval doktorské studium oboru aplikovaná a krajinná ekologie. Do roku 2001 působil Alois Pavlíčko na referátu životního prostředí okresního úřadu v Prachaticích, poté jako zmocněnec ministra životního prostředí dbal nad přípravou ochranářské soustavy Natura 2000.
Pavlíčko je ženatý a má dvě děti ve věku deseti a dvanácti let.