Vrhnou se na kufry - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Vrhnou se na kufry

, Kateřina Menzelová,
Vrhnou se na kufry
Zdroj: Euro.cz

Letiště Ruzyně

PRAHA (men) – Česká správa letišť (ČSL) uzavřela poslední výběrové řízení na výstavbu nového terminálu Sever 2 na pražském letišti Ruzyně. Třídírnu zavazadel dodá nizozemská firma VanDerLande za 580 milionů korun. Subdodavatelem rentgenových detektorů nebezpečných látek bude společnost L3 communications.
Terminál, jehož rozpočet přesahuje devět miliard korun, by měl sloužit od začátku roku 2006. Kromě samotné odbavovací haly se na letišti staví spojovací objekt, v němž bude umístěna třídírna, a prst C, který bude umožňovat nástup do letadel z terminálu. K hale se bude jezdit po nové estakádě. Součástí stavby je také čistírna odpadních vod z celého areálu včetně odtokových vod z plochy letiště.
ČSL původně začátkem roku vypsala soutěž s tím, že požadovala vybavení třídírny konkrétním typem rentgenu, který je slučitelný s ostatní technologií na letišti. Výrobce jiného typu rentgenu však po vypsání soutěže prokázal, že jeho zařízení požadované parametry splňuje. Správa letiště proto změnila podmínky soutěže.
Odklad tendru dokončení terminálu neoddálil. Třídírna se totiž začne instalovat až do postavené budovy spojovacího objektu, který propojí současnou příletovou halu a nový terminál.