VIRTUÁLNÍ PODATELNY STÁTNÍ SPRÁVY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

VIRTUÁLNÍ PODATELNY STÁTNÍ SPRÁVY

, Pavel Matocha,
VIRTUÁLNÍ PODATELNY STÁTNÍ SPRÁVY
Zdroj: Euro.cz

Státní informační politika

Státní informační politika – cesta k informační společnosti je koncepce schválená Zemanovou vládou posledního května 1999. Její součástí je nejen popisovaný informační systém katastru nemovitostí s dálkovým přístupem pro uživatele, ale řada dalších úkolů shrnutých v harmonogramu realizace schválené státní informační politiky. Náměstek předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy Petr Kohout tvrdí, že ve velké většině je tento program naplňován a že některé zbývající úkoly budou splněny do konce volebního období této vlády. Pro občany a firmy by jedním z viditelných přínosů státní informační politiky mělo být zřízení virtuálních podatelen státní správy, které budou umožňovat elektronickou komunikaci s různými úřady.
Zřízení virtuálních podatelen by mělo následovat ihned po naplnění zákona o elektronickém podpisu. Zatím ještě nebyly vydány prováděcí vyhlášky a posvěcení státního úřadu nemají žádné certifikační autority, které budou garantovat, že konkrétní elektronický podpis náleží konkrétní osobě. Tím budou zrovnoprávněny elektronické a papírové dokumenty. Podle náměstka Kohouta k tomu dojde letos v září, takže například daňové přiznání daně z příjmu budeme moci již příští rok posílat přes internet.
„Již letos si každý může stáhnout daňový formulář z webových stránek ministerstva financí včetně pokynů k vyplnění, vyplnit jej a poslat finančnímu úřadu poštou. Většina formulářů státní správy totiž již na internetu je. Sám jsem to přesně takhle udělal letos v lednu s daní z nemovitostí. A od září, nebo od října by mělo být možné komunikovat s finančními úřady přes internet, říká náměstek Úřadu pro veřejné informační systémy Petr Kohout. Virtuální podatelny budou dalším krokem, kdy vzniknou jednotné internetové podatelny pro komunikaci s libovolným státním úřadem.
Harmonogram realizace vybraných úkolů státní informační politiky má celkem osm oblastí: Informační gramotnost, Informační demokracie, Rozvoj informačních systémů veřejné správy, Komunikační infrastruktura, Důvěryhodnost a bezpečnost informačního systému a ochrana osobních dat, Elektronický obchod, Transparentní ekonomické prostředí a Informační společnost.
Zpoždění má již zmíněný úkol zrovnoprávnit elektronické a papírové dokumenty a umožnit elektronickou komunikaci s veřejnou správou (měly být realizovány v loňském roce) stejně jako programy vzdělávání státní správy a dospělých občanů, aby byli „informačně gramotní . Za plánem je i budování komunikační infrastruktury a systém krizového managementu. „Dokument vznikl v hektické době, kdy se vymýšlelo plno úkolů a moc se neuvažovalo o tom, kdo je bude naplňovat. Z toho vyplývají zpoždění, která však přesto nejsou nijak fatální, říká Kohout.
Z politiky se ale i řada úkolů již realizovat podařila. Vznikl jednotný portál státní správy (www.centralni–adresa.cz), kde jsou zveřejňovány nejen informace o veřejných zakázkách a dražbách. Jde o užitečnou bránu do internetového světa státní správy. Odkazy vedou k programům podpory podnikání, k evidenci úpadců, k právním předpisů, ke statistickým údajům, k informacím Dopravní policie, ke katastrálním úřadům, úřadům práce, k informacím o dávkách sociální podpory, k poradenství pro volbu školního vzdělávání, k informacím o daních a poplatcích a k desítkám dalších užitečných webových míst. Společně s Českým Mobilem byly vytvořeny podmínky pro vznik průmyslového parku pro špičkové informační a komunikační technologie.
Ministerstvo instalovalo elektronické informační kiosky na úřadech práce a postupně přibudou na kontaktních místech veřejné správy. Špidlův resort mimo to počítá v rámci informačních systémů ministerstva se širokým uplatněním elektronického podpisu při podávání žádostí a hlášení změn prostřednictvím elektronických formulářů na internetu.
V letošním roce se podle Kohouta počítá s úplným naplněním úkolu zavést internet do každé školy, knihovny a pošty. „Na zavedení internetu do škol je ve státním rozpočtu vyčleněno 1,7 miliardy korun, pro knihovny se počítá s dalšími 120 miliony. Do konce letošního roku by tak všechny školy v republice, a nejen státní, ale i soukromé, měly mít kvalitní pevnou linku k internetu. Mnohem kvalitnější připojení, než jaké má třeba náš úřad, tvrdí Petr Kohout.