VĚŘITELÉ DO VEDENÍ - Euro.cz

Přihlášení

VĚŘITELÉ DO VEDENÍ

, (red),
VĚŘITELÉ DO VEDENÍ
Zdroj: Euro.cz

ZPS Zlín

Mezi novými členy dozorčí rady společnosti ZPS Zlín jsou i zástupci největších věřitelů tohoto subjektu – pracovníci Konsolidační banky (KoB), IPB, Komerční banky (KB), ministerstva průmyslu a obchodu (MOP) a Úřadu vlády. Předsedou devítič lenné rady se stal Pavel Řežábek (KoB)a místopředsedou poradce MOP Miloš Melčák. Absolvent pražské Vysoké školy ekonomické, obor řízení, Pavel Řežábek (39) přišel do KoB v roce 1996 a nyní vykonává funkci ředitele odboru vnitřního auditu a kontroly. Kromě funkce v ZPS působí jako místopředseda dozorčí rady Revitalizační agentury a jako člen dozorčí rady společnosti Prisko.

Dalšími členy dozorčí rady strojírenského podniku jsou: Jaroslav Novotný (Úřad vlády), Jaroslav Jirát (KB), Rudolf Samek (IPB). Ryszard W. Sikorski zastupuje akcionáře a za zaměstnance zasedají v radě Jaroslav Plšek a Bohumil Gančarčík. C hybějící člen, jenž bude volen z řad zaměstnanců, bude posléze navržen. Posílení pravomocí dozorčí rady bylo podpořeno díky tomu, že valná hromada ZPS schválila přechod na německý způsob řízení.