Velký bratr A. B. šikanuje

15. února 2016, 00:00 - Jan Novotný
15. února 2016, 00:00

Co si píšete a s kým? Kdo jsou vaši zákazníci? Finanční úřady lustrují soukromí podnikatelů

Případ reklamního producenta Jakuba Horáka v minulých dnech naplno odhalil absurditu, s jakou finanční úřady přistupují k podnikatelům žádajícím o registraci coby plátci daně z přidané hodnoty. Známý marketér se na začátku letošního roku po kratší pauze opět vrátil k řemeslu a získal velkou zakázku v hodnotě několika milionů korun. Oživil kvůli tomu jedno své starší s. r. o. BlueLight Production. Firma už rok nevykazovala žádnou aktivitu, takže ji finanční úřad automaticky odhlásil z placení DPH. Horákův budoucí smluvní partner však podmínil spolupráci právě registrací k DPH. V polovině ledna si proto legenda české reklamy požádala na Finančním úřadě pro Prahu 5 o přihlášku k dani. „Myslel jsem, že to bude formalita,“ směje se dnes Horák sám sobě.

Do datové schránky mu záhy dorazil dotaz, kde se berňák dožadoval odpovědi, k čemu vlastně registraci k DPH potřebuje.

Zní to asi tak, jako by se vás prodavačka v pekařství ptala, k čemu potřebujete housky, které si zrovna chcete koupit. Tvůrce reklam byl ale v tu chvíli ještě trpělivý. „V roce 2015 neměla společnost zakázky, proto nevykázala žádný obrat. V současné době uzavírá obsažnou smlouvu na velkou zakázku, obchodní partner však k uzavření smlouvy požaduje, aby společnost byla plátcem daně z přidané hodnoty. K dnešnímu dni nemůžeme předložit žádné účetní doklady, protože práce na zakázce nebyly dosud zahájeny. Budou zahájeny až po podpisu obchodní smlouvy,“ napsala finančnímu úřadu Horákova účetní a přiložila návrh smlouvy s budoucím zákazníkem.

Začarovaný kruh

To už snad musí smíchovským úředníkům stačit, říkal si Horák. Podpora podnikání a řádné placení daní je přece jedním z hlavních zájmů jejich šéfa – ministra financí Andreje Babiše. „Už tím, že jsem jim poslal celou smlouvu, jsem na sebe prozradil dost: kdo je můj potenciální smluvní partner i co je obsahem smlouvy,“ kroutí hlavou Horák. Jenže smíchovským úředníkům to nestačilo.

„Nemůžu vás zaregistrovat, dokud neuzavřete tu smlouvu,“ sdělila Horákovi jinak velmi milá zaměstnankyně berňáku. Jen málokdo by si v ten okamžik nevzpomněl na Kafkův Proces. Jakub Horák se proměnil v novodobého Josefa K. Jak z této proměny ven? Smíchovští úředníci pochopitelně radu neposkytli.

Paní za přepážkou ale celou situaci shrnula téměř literárně: „Je to takový začarovaný kruh, pane Horáku.“ Další den dorazila staronovému podnikateli do datové schránky sada otázek, která rázem proměnila Kafkův Proces v Orwellův příběh z roku 1984.

Konkretizujte kontaktní osoby sjednávající vámi tvrzenou transakci za všechny zúčastněné obchodní partnery! Sdělte a prokažte způsob navázání spolupráce a způsoby komunikace s tvrzeným subjektem! Sdělte a prokažte veškerou realizovanou komunikaci, včetně obálek či identifikátorů použitých e-mailových schránek nebo jiných komunikačních zařízení! Prokažte! Identifikujte!

Uveďte! Konkretizujte! Práskněte na sebe i to, jaké jste měl včera na sobě spodní prádlo!

Šokovaný „daňový subjekt“ Horák nejprve sáhl po cigaretě, ale pak otázky poslušně zodpověděl. Neodpustil si ale dotěrné dotazy finančního úřadu zveřejnit na Facebooku, kde jej sleduje okolo 15 tisíc lidí. Svůj příspěvek nazval „Kauza registrace k DPH (teda k StB)“. Jeho facebookový status měl obrovský ohlas. Během posledních dvou týdnů ho na internetu sdílely stovky, možná i tisíce lidí jako příklad toho, co všechno chce současná finanční správa o podnikatelích vědět a jak hluboko do soukromí jim touží nahlížet. Horákův status ale zřejmě dorazil i na Babišovo ministerstvo financí. Obrovské vlny kritiky na hlavu ministra se jeho podřízení patrně zalekli. „Druhý den mi totiž finanční úřad poslal potvrzení o registraci k DPH a přidělení daňového identifikačního čísla,“ popisuje „happy end“ Horák. Za „kauzou přihlášky k DPH, tedy k StB“ ale zůstává velice trpká pachuť. A především otevřená otázka: Jak se s šikanou finančních úřadů mohou vypořádat lidé, kteří nemají tak silné zastání na veřejnosti jako Jakub Horák?

Šikanou proti karuselům

Týdeník Euro již na začátku ledna informoval, že finanční úřady během loňského roku dostaly pokyn více kontrolovat žadatele o registraci. Generální finanční ředitelství a ministerstvo financí oficiálně vysvětlují zpřísnění registrací bojem proti daňovým únikům, zejména proti takzvaným karuselovým podvodům, v nichž figurují falešné společnosti i falešné obchody s DPH. Stát na podvodných vratkách daně tratí ročně desítky miliard korun. „Naším cílem není zbytečně obtěžovat podnikatele, ale v maximální míře chránit náš stát i samotné plátce DPH,“ tvrdí nová náměstkyně ministra financí pro oblast daní Alena Schillerová s tím, že ministerstvo financí plně stojí za postupem správce daně při prověřování osob, které jsou „vyhodnocovány jako rizikové“. „Zejména reklamní a marketingové služby se stávají často terčem daňových podvodů na DPH,“ naznačuje Schillerová, proč finanční úřad tak detailně zkoumal registraci Jakuba Horáka.

Finanční úřady ale zpřísněnou kontrolou prodlužují celý registrační proces o týdny i o měsíce a způsobují podnikatelům nemalé náklady. Ti kvůli zdržení nakupují zboží či služby zatížené daní, prodávají je opět s daní, ale tu už si nemohou odečíst. Nezbývá jim nic jiného než prodávat bez marže, či dokonce pod cenou. Aktuálně čeká na registraci na českých finančních úřadech přes 1300 podnikatelů, kteří se chtějí přihlásit jako plátci DPH.

Ze zkušeností podnikatelů se navíc nyní ukazuje, že finanční úřady při kontrolách výrazně zasahují do soukromí žadatelů a získávají od nich informace, kterými by zřejmě státní orgán vůbec neměl disponovat. Účel takto získávaných dat zůstává značně nejasný. K čemu potřebuje finanční úřad znát obsah soukromé konverzace mezi podnikatelem a jeho zákazníkem? Dokáže berňák odhalit podvod, když bude znát místo, kde se podnikatel a jeho zákazník dohodli na zakázce? Když zjistí, jestli si oba smluvní partneři volají nebo posílají maily? Jestli má podnikatel k dispozici tablet nebo kopírku? Když od podnikatele pod pohrůžkou zamítnutí registrace dostane zprávu o tom, kdo bude zajišťovat ubytování, dopravu a stravování komparzistů při natáčení reklamních spotů, které podnikatel vyrobí?

Tyto dotazy rozhodně nepůsobí důvěryhodně.

Spíše to vypadá, že finanční úřad se z neznámého důvodu snaží o podnikatelích získat co nejvíce poznatků, které posléze využije ke zcela jinému účelu než k ověření důvodnosti registrace k dani z přidané hodnoty. Tato myšlenka podnikatele přirozeně děsí. Po kontrolních hlášeních, která zvyšují dohled státní správy nad podnikáním v Česku, a po plánovaném zavedení elektronické evidence tržeb stát vniká do soukromí podnikatelů prostřednictvím přímých dotazů. Náměstkyně Alena Schillerová ovšem jakékoli nepřiměřené zásahy finančních úřadů do soukromí podnikatelů odmítá stejně jako možnost zneužití vyžadovaných dat. „Správce daně při své činnosti získává běžné informace o činnosti daňových subjektů. Ke zneužití informací rozhodně docházet nebude. Úředníci jsou vázáni mlčenlivostí,“ ujišťuje Babišova klíčová náměstkyně s tím, že přísné prověřování žadatelů o registraci k DPH je v Evropě „naprosto běžné a Česká republika v této oblasti byla historicky spíše benevolentní“.

Nepohodlný konkurent?

Podnikatele však tato vyjádření neuklidňují. Paní Radana, která podniká v oblasti asistované reprodukce, narazila přímo na neochotu finančního úřadu k registraci. Na konci loňského roku obdržela ve své poště podobné dotazy jako marketér Horák, navíc ještě doplněné podivnými výtkami. Podnikatelka si nepřeje zveřejňovat své pravé jméno v obavách z ministra financí Andreje Babiše; jméno, které uvádí týdeník Euro v této reportáži, je i z tohoto důvodu smyšlené. „Pan Babiš je nebezpečný člověk a takovým lidem je lepší se vyhýbat,“ tvrdí podnikatelka o ministrovi a zároveň o svém velkém konkurentovi z oboru asistované reprodukce. V tomto oboru začal Babiš před několika lety se svými klinikami expandovat.

Berňák paní Radaně při prvním pokusu přihlásit se k DPH vytkl, že se nepodařilo zjistit, jakým „materiálním a personálním zázemím pro vykonávání ekonomické činnosti disponuje“. Podivil se také tomu, že podnikatelka nevyužívá žádné zaměstnance, nemá automobil, a dokonce neprovozuje žádné internetové stránky. „To je u podnikatelských subjektů značně neobvyklé,“ uvedl berňák ve „výzvě k odstranění pochybností v registračním řízení“, kterou má týdeník Euro k dispozici. Podle stanoviska finančního úřadu tak nelze vyloučit, že účelem přihlášky paní Radany k dani z přidané hodnoty není „upřímný zájem plnit povinnosti plátce daně, nýbrž jen snaha o přidělení identifikačního čísla za účelem následného prodeje společnosti, jelikož plátce daně z přidané hodnoty je prodejný za vyšší cenu než neplátce“.

Úředníci jí odeslali k zodpovězení dotazy například na to, se kterými obchodními partnery obchoduje. Své kontakty z byznysu měla doložit fakturami.

Je však poněkud nebezpečné odevzdat veškeré podnikatelské kontakty i účetnictví do rukou podřízených svého největšího obchodního konkurenta. Co když si to přečte a osloví zákazníky prostřednictvím svých firem sám? Pokud ministr financí zjistí cenu, kterou si paní Radana účtuje za své služby, může jejím zákazníkům nabídnout cenu nižší. Paní Radana přesto všechny požadované informace dodala, aby mohla být zaregistrována. Šikana místo kontroly

Takových podnikatelských příběhů je víc.

Na velmi podezřelý dotaz finančního úřadu v Brně narazila při své registraci k DPH Tereza Čapková z Vyškova, která podniká v lékárenství. Na to, že berňák po podnikatelce požadoval „vyjmenovat dodavatele, odběratele a jejich procentuální zastoupení v ekonomické činnosti“, už bychom si pomalu zvykli. Ale finanční úřad chtěl dokonce znát důvod rekonstrukce její lékárny.

„Požadovali i nájemní smlouvu od prostor, kde máme provozovnu, a chtěli poslat architektonický plán rekonstrukce,“ popisuje Tereza Čapková. Finanční úřad jí nakonec registraci úplně odepřel s odůvodněním, že dosud nevykonávala žádnou obchodní činnost. Advokáti oslovení týdeníkem Euro se nad postupy finančních úřadů podivují. Průběžnost kontrol je podle nich nahrazována šikanou v momentu registrace. „Správa daní tady jednoznačně upřednostňuje boj proti daňovým únikům před výkonem práva oprávněného a poctivého podnikatele na registraci,“ komentuje praxi finančních úřadů Monika Novotná, specialistka na daňové právo z advokátní kanceláře Rödl & Partner. K možnému soudnímu napadení šikanózních dotazů je však skeptická. „Ustanovení daňového řádu je natolik vágní, že bude velmi obtížné prokázat nezákonnost postupu správce daně. To je přitom podmínka k tomu, aby se mohl podnikatel bránit soudní cestou a dožadoval se registrace i bez doložení požadovaných doplnění,“ zdůvodňuje advokátka. Nevylučuje ovšem možnost domáhat se náhrady újmy z titulu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup.

Dotazy finančních úřadů, které směřují do soukromí podnikatelů, však mohou mít i ústavněprávní důsledky. Touha znát soukromou komunikaci může být v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Než se však podnikatel dostane k Ústavnímu soudu, musí se nejprve domáhat svých práv před obecnými soudy. l

Posunuli jsme se do apriorní podezíravosti, nejlépe obsažené v legendární Babišově hlášce „Všetci kradnú“, která se v praxi projevuje právě těmi inkvizitorskými dotazníky.

Prokažte, identifikujte. Konkretizujte kontaktní osoby sjednávající vámi tvrzenou transakci za všechny zúčastněné obchodní partnery! Sdělte a prokažte způsob navázání spolupráce a způsoby komunikace s tvrzeným subjektem! Sdělte a prokažte veškerou realizovanou komunikaci, včetně obálek či identifikátorů použitých e-mailových schránek nebo jiných komunikačních zařízení! Finanční úřad má na podnikatele, kteří se chtějí registrovat k DPH, spoustu detailních dotazů. Ustanovení daňového řádu je natolik vágní, že bude velmi obtížné prokázat nezákonnost postupu správce daně. To je přitom podmínka k tomu, aby se mohl podnikatel bránit soudní cestou.

Kauza registrace k DPH (tedy k StB) Dotazy finančního úřadu na Jakuba Horáka

1. Konkretizujte kontaktní osoby sjednávající vámi tvrzenou zakázku za všechny zúčastněné obchodních partnery. 2. Sdělte a prokažte způsob navázání spolupráce a způsoby komunikace s tvrzeným subjektem. 3. Sdělte a prokažte veškerou realizovanou elektronickou a/nebo písemnou komunikaci, včetně obálek či identifikátorů použitých e-mailových schránek a/nebo jiných komunikačních zařízení (elektronický otisk cesty komunikace atp.). 4. Prokažte vlastnictví, popř. pronájem technického vybavení k realizaci ekonomické činnosti DS. 5. Sdělte identifikaci osob, popř. firem, kterými budou vámi poskytované reklamní a marketingové služby realizovány, s uvedením, jakou konkrétní činností se bude daný subjekt zabývat. 6. Konkretizujte osoby, popř. firmy, které se budou podílet na výrobě rozhlasových a televizních reklamních spotů, upoutávek a bannerů. 7. Identifikujte subjekty, které budou zajišťovat ubytování, dopravu, popř. stravování osob – aktérů rozhlasových a televizních spotů, s uvedením, jakou konkrétní činností se bude daný subjekt zabývat. 8. Sdělte, zda prezentujete nebo budete prezentovat svou činnost na webových stránkách. Pokud ano, uveďte všechny vámi využívané domény. 9. Uveďte název externí účetní firmy, včetně adresy, kde je účetnictví zpracováváno. 10. Sdělte způsob oběhu dokladů subjektu a jejich archivaci včetně konkrétních osob, které je předávají externí účetní včetně kontaktů, vztahu k subjektu a výše odměny za vykonávané činnosti. K politickému rozhazování se tentokrát připojuje nový prvek: přitvrzování ve správě daní, které nabírá až bizarních poloh, o čemž svědčí hlavně anabáze s přihláškami k DPH.

„Pan Babiš je nebezpečný člověk a takovým lidem je lepší se vyhýbat,“ tvrdí podnikatelka o ministrovi a zároveň o svém velkém konkurentovi z oboru asistované reprodukce.

O autorovi| Jan Novotný, novotnyj@mf.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kdy budou Vánoce a vánoční prázdniny?
Přímá volba prezidenta ČR
Z e-shopu přivezli rozbité zboží?
4 nejznámější kryptoměnové burzy současnosti
Když končí platnost řidičského průkazu...
Auta
Seat dále navýší výkon Leonu Cupra. Příští rok dorazí…
Muzeum Citroën prodává část své sbírky. Jsou to samá krásná a zajímavá auta
Honda chystá na rok 2022 elektromobil, který se nabije za 15 minut
Kdo se stane evropským autem roku? SUV mají největší šanci, protože jich je většina
Kvíz: Poznáte auto jen podle předního světla?
Technologie
Další šikovná externí grafika s malými rozměry. Uvnitř je přitom desktopová GTX 1060
První týden s Android Pay: 90 % plateb mobilem provedli muži
EA byla příliš nenasytná. Některé země mikrotransakce ve hrách označují za formu gamblingu
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Už i zdroje se vyrábí speciálně pro těžbu kryptoměn. FSP uvádí 2000W model pro 16 grafik
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít