Velké plány - Euro.cz

Přihlášení

Velké plány

, Hana Boříková,
Velké plány
Zdroj: Euro.cz

ČSAD Hodonín

PRAHA (bor) – ČSAD Hodonín hodlá ve spolupráci s Českými drahami vybudovat jihomoravské veřejné logistické centrum, které propojí silniční, železniční a leteckou dopravu. „Areál by měl vyrůst v blízkosti letiště Brno-Slatina,“ řekl týdeníku EURO František Kyncl, ředitel logistiky ČSAD. Jak dodal, podnik předpokládá financování centra z více zdrojů, a to z dotací ministerstva dopravy a fondů Evropské unie. Nebrání se ani přistoupení dalšího privátního investora. Předpokládané náklady na výstavbu Kyncl neupřesnil. Ředitel logistiky do budoucna předpokládá další růst zájmu o dopravní a logistické služby. „Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují, že poptávku lze uspokojit právě prostřednictvím veřejných logistických a distribučních center využívajících kombinace více druhů doprav,“ vysvětlil. Projekt by měl zajistit vznik dvou set nových pracovních míst přímo v logistickém areálu, v návazných provozech a souvisejících službách a zároveň snížit těžkou automobilovou dopravu v Brně, na přilehlých komunikacích a dálnicích.