Vědět to, tak sem nelezu

28. července 2014, 00:00 - Vadim Fojtík
28. července 2014, 00:00

Průšvihy typu fotovoltaiky v obnovitelných zdrojích už nehrozí, tvrdí šéfk a Energetického regulačního úřadu

Zeptejte se v kuloárech manažerů velkých energetických firem, co si myslí o šéfce Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleně Vitáskové. Moc pozitivních reakcí neuslyšíte. Připravte se na to, že v odpovědích budou převládat poznámky zpochybňující inteligenci a profesní um současné šéfk y regulátora. „Tlak je velký, je vidět, že svoji práci děláme dobře. Vyčistím ten chlívek v tuzemské energetice,“ reaguje Vitásková na kritiku.

* V kanceláři jedné z vedoucích pracovnic Energetického regulačního úřadu se našlo odposlouchávací zařízení. Co si o tom myslíte?

Velmi vážná záležitost, která musí být vyšetřena, neměla by vyznít do ztracena.

* Je to součást tlaku, který je v posledních měsících vyvíjen na vás a regulační úřad?

Nevím, kdo informace potřeboval a k čemu. Nechci záležitost komentovat do doby, než se vyšetří, pokud se ji tedy vůbec podaří vyšetřit. Nevím, zda je to součást dalšího tlaku na úřad, nebo za tím stojí zájem nějakých skupin o informace o tom, co se na úřadu děje a připravuje. Je to skutečně katastrofa, stejná situace, jako kdyby se našla štěnice na některém z ministerstev.

* Jak velké mohou být škody, úniky informací?

V kanceláři, kde bylo zařízení nalezeno, se řeší skutečně závažné věci.

* Jaké?

Například moje druhoinstanční, konečné rozhodnutí. Vydáme rozhodnutí, protistrana podá rozklad a úřad poté vydá konečný verdikt. Z mého hlediska velmi závažná činnost, která by někoho mohla zajímat. Ve stejné kanceláři se rovněž odehrává spolupráce se soudy. Jak s trestními, tak správními. Velmi citlivá věc. Stejně se tam řeší i věci spojené s legislativou a víte moc dobře, co se v téhle oblasti aktuálně děje. Určitě se nejednalo o náhodu, že se zařízení našlo právě v této kanceláři. Skutečně je to velmi závažné, musí se vše vyšetřit a prověřit další pracoviště, i když další podobná zařízení mohou být už dávno pryč.

* Podobných událostí se kolem úřadu a vaší osoby dějí spousty, měla jste i přidělenou ochranku…

Ano, zhruba rok. Nežádala jsem o ni, byla mi přidělena. Nic se nevyšetřilo. Všechno bylo v pořádku. Dělám si legraci. Když mi skončila ochrana, žádala jsem o závěrečnou zprávu, považovala jsem za nutné, abych mohla nahlédnout do spisu. Zjistit, co se kolem mě vlastně točilo. Nebylo mi to umožněno.

* Někteří vaši odpůrci ale tvrdí, že všechny záležitosti kolem odposlechů a ochranky jsou jen dobrým PR Vitáskové, které má odlákat pozornost od vašich současných problémů a ne zrovna dobré znalosti energetického sektoru…

Nesmysl. Od okamžiku mého vstupu na úřad informujeme veřejnost o našich krocích. Souběžně s tím rostou i útoky na úřad. Podívejte se, na co jsem reagovala. Když na mě někdo vyvíjel tlak, tak jsem se nedala. To je celé. Čím víc rostl tlak, tím jsem zcela logicky i víc reagovala na skutky, které se odehrávaly. A co se týká mého trestního stíhání. Podívejte. Já jsem souzena za obzvlášť závažný zločin ve správním řízení, že jsem měla něco vědět, a když jsem to měla vědět, že jsem to měla i zastavit, což se správním řádem nemá vůbec nic společného. Hrozí mi až 12 let ve vězení. Že se v této souvislosti hovoří i o mé známosti nebo neznámosti s panem Zemkem, to je úsměvná věc. Byly drby na úřadě, že jsem kamarádka Zemka. Vše je postaveno na drbech, kamarádka nejsem, viděla jsem ho dvakrát v životě, netykáme si.

* Prý jste si dohodla angažmá na úřadě s paní Nagyovou, dnes Nečasovou, před několika lety na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech…

Tahle informace se taky někde objevila. Paní Nagyová nepatřila k lidem, kteří mohli události kolem ERÚ ovládat. Od doby, kdy jsem odešla ze společnosti Transgas, jsem byla zařazená v nějakém portfoliu pracovníků, kteří by mohli pracovat ve státních firmách. Krátce potom, co jsem odešla, se vybíral nový ředitel ČEZ. Oslovili mě jako jednoho ze čtyř kandidátů. Dnes už vím, jak se soutěžilo. Tehdy mi ale sebevědomí nechybělo, byla jsem si skoro jistá, že se svými zkušenostmi z plynárenství a privatizace Transgasu musím vyhrát.

* Vaše jmenování do čela ERÚ velmi prosazoval tehdejší premiér Nečas…

Známe se ještě z Rožnova pod Radhoštěm, z dob, kdy jsem pracovala jako obchodní ředitelka Severomoravské plynárenské. Občas jsme se potkávali při stříhání pásek na výstavbách nových plynovodů. Nečas mi sdělil, že chtějí na regulační úřad někoho jiného než ty, co tam byli. Obávali se, aby se nepokračovalo v regulaci ve stejném stylu, jako se to dělo do té doby. Obával se, že se chystá něco v biometanu, a nechtěl, aby to dopadlo jako s fotovoltaikou. Říkal mi, že nechtějí nikoho, koho do vedení úřadu prosazují regulované subjekty. Se svojí praxí a znalostmi jsem byla celkem vhodný kandidát, protože mě navíc nikdo ve vedení úřadu nechtěl. Tehdy mi to potvrdil i Miroslav Kalousek. Řekl mi, že mě nikdo z účastníků trhu nechtěl, takže budu dobrý regulátor.

* A firmy vás stále nechtějí…

Nechtějí, jen trochu změnily taktiku.

* Jak?

Všichni byli po mém jmenování v šoku. Předpokládalo se, že úřadu bude šéfovat buď Fiřt, Němeček, nebo někdo, koho budou chtít regulované subjekty. Teplárenské sdružení tehdy na mě napsalo nějaký hanopis. Musím ale pochválit Daniela Křetínského (spolumajitel EPH), který za mnou pak přišel a omluvil se s tím, že se od toho hanopisu distancují. Takhle začalo moje angažmá v srpnu roku 2011. Pak se mě snažili shodit, tvrdili, že moje jmenování je neplatné, že nesplňuji ze zákona některé věci.

* A nemají pravdu, třeba s tím, že sice skrytě, přes rodinné příslušníky, ale přece dál podnikáte v energetice?

Další nesmysl.

* Můžete být konkrétní?

Podnikání jsem zcela ukončila. Dokonce jsem takovou firmu, jako je Klub plynárenských podnikatelů, která fungovala dvacet let, získala velkou prestiž a disponovala vysokým základním jmění, asi 15 milionů, poslala do likvidace. Nebyla jsem ji schopna prodat. Další dvě firmy jsem prodala bývalému manželovi. Žádný vliv v nich nemám, jen mi řádně splácí prodejní částku, a dokonce jsem dala na katastr smlouvy, kde jsem vše zviditelnila. A jestli pan státní zástupce v mé soukromé korespondenci s mojí nynější snachou najde, jak se mě ptá, co má udělat ve firmě… vždyť je to mladá holka. Když nevěděla, tak se zeptala, pak už ne. Když se mě zeptala, jak se peče bábovka, tak jsem jí taky odpověděla.

* Nelitujete někdy, že jste šla na úřad? Mohla jste v klidu podnikat… Kdybych věděla, co je to za podrazy, v jakém stavu to je, jaké tlaky budou nejen proti mně, ale i zaměstnancům ERÚ, co to je za svinstvo, tak bych sem v životě nikdy nešla.

* Které podrazy byly největší?

Třeba když jsme krátce po nástupu na úřad začali chystat novelu zákona o obnovitelných zdrojích. De facto se za mými zády připravovalo rozšíření podpory o biometan. Dělal to můj první místopředseda (Blahoslav Němeček – pozn. red.) a já se dozvěděla, že existuje jiná verze než ta, kterou mám na stole, že se připravuje ve spolupráci s hospodářským výborem, na který mě pan Urban (poslanec za ČSSD – pozn. red.) nechce pozvat, abych se snažila probrat situaci podpory obnovitelných zdrojů, hlavně u biometanu. Pak jsem se dozvěděla, že určitá skupina lidí na mě hledá nebo vyrábí nějaké materiály; bylo mi to potvrzeno přímo z BIS. Říkala jsem si, ať hledají a vyrábějí. Netušila jsem, že to může jít směrem, jako je Saša Sun a Zdeněk Sun. A tak bych mohla pokračovat. Přes všechny problémy úřad pracoval, mimo jiné jsme vytvořili tým, který zkontroloval zhruba 180 solárních elektráren, podali jsme asi 120 podnětů, totiž s nejvyšším státním zástupcem Zemanem jsme se dohodli na postupu, že jim předáme případy, u kterých něco zjistíme. Respektive že jim k tomu dodáme spis a shrnutí. Podalo se asi 120 spisů a přibližně 50 trestních oznámení.

* Soudy začaly prvním solárním elektrárnám odebírat licence. Kolik jich může být celkem odebráno, kolik se pak může ušetřit na vrácených státních podporách?

Pokud to vezmeme hodně zeširoka a bude se někdo zabývat i solárními elektrárnami ČEZ, včetně jejich největší, která byla postavena koncem roku 2010 v Ralsku, respektive po Alena kud šetření půjdou i do těch největších elektráren, což už není moje záležitost, pak to může být hodně peněz. Určitě se budou obávat i v ČEZlandu.

* Podpora se bude vracet zpětně?

Ano.

* Některé odhady hovoří o tom, že by se odebráním licencí u soudu mohlo ročně ušetřit na vyplácených podporách až dvacet miliard korun.

To by mohlo být.

* Projeví se nějak vracení podpor i na ceně elektřiny pro koncové odběratele?

Existuje takzvaný korekční faktor. Pokud to zjednoduším, vezmeme v následujícím roce vrácené peníze a snížíme o ně ceny elektřiny.

* Hrozí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie další podobný problém jako u fotovoltaiky?

Ne. Teď jsou u nově budovaných obnovitelných zdrojů podpory zastaveny. Když jsem nastoupila a zjistila, že se jejich podpora blíží celkově bilionu korun, při naší ekonomické síle, oznámila jsem, že budu chtít podporu zastavit do roku 2014. Tenkrát se tomu všichni smáli. Podařilo se, ale nebylo to jednoduché.

* Jednoduché asi teď nebudou ani vztahy s ministerstvem průmyslu. Spolupracovali jste na přípravě novely energetického zákona, teď si stěžujete, že resort nezapracoval do chystané legislativy vaše připomínky. Ministerstvo ale tvrdí, že vše zapracovalo a s ERÚ konzultovalo…

Všech sto deset připomínek, které jsme od začátku letošního roku k novele měli, ministerstvo zapracovalo. Co už ale není pravda, je situace kolem paragrafu 19a. Ten určuje, jak budeme regulovat energetický trh. Hodně nás s ním překvapili, protože je tam pár věcí, které tam ministerstvo dostalo ještě před tím, než zákon poslalo do připomínkového řízení.

* Paragraf 19a laikovi nic neřekne…

V oblasti regulace najednou přišlo ministerstvo úplně s něčím jiným, než na čem jsme spolupracovali. Pár bodů. Budu se bavit o návrhu novely, kde se změnou v paragrafu 19 de facto popírá základní povinnost, kterou regulátor má, a sice ochrana spotřebitelů. Ve zmíněném paragrafu se ale na prvním místě objeví, že Energetický regulační úřad musí zajistit finanční stabilitu regulovaných subjektů. Jde o velký střet s naší základní povinností, které má být najednou předřazena finanční stabilita regulovaných subjektů. Znamená to, že když se regulovaný subjekt bude cítit finančně nestabilní, tak bude chtít více peněz, které já budu muset rozpočítat do ceny konečným spotřebitelům. Jak je mám chránit, když mám v dalším paragrafu stanoveno, že to musím docenit tomu spotřebiteli? To je nesmysl. To je první nesoulad, protože ochrana odběratelů a zajištění finanční stability regulovaných subjektů si odporují. Tohle může mít nedozírné následky. Ať už v oblasti snižování základního jmění, potřeby dalších úvěrů, špatných rozhodnutí managementu, vše může mít dopad na finanční stabilitu společností. A mohou chtít po regulátorovi, aby ji zajistil.

* Takže teoreticky, společnost Net4Gas uzavře prodělečné smlouvy na tranzit plynu a firma pak může chtít po ERÚ, ať jí ztrátu dorovná?

Firma může udělat špatné rozhodnutí v kontraktech na tranzit. Nebude přepravovat vůbec žádný plyn, z něhož by dostala poplatky, které jí hradí náklady na provoz plynovodu. Přijdou za námi a řeknou, pokud máme udržovat plynovody, potřebujeme sto procent poplatků zahrnout do konečných nákladů českých spotřebitelů, jinak nedostaneme úvěry na rozšíření soustavy a dostáváme se do finanční nestability. Podobných případů mohou být spousty, protože je v chystané novele obecně napsáno, že má regulátor jako první úkol zajištění stability těchto energetických firem. A jak ji zajistí? Nijak jinak, než že bude vše dávat do ceny pro konečného spotřebitele. Dneska všichni křičí: ne, to tak není, to je přece blbost. Tak proč to tam chtějí, když je to blbost?

* Kdo tohle znění ministerstvu poradil? Energetické společnosti?

Nevím, kdo radil úředníkům, kteří na novele pracovali. Nepředpokládám, že to prosadil ministr Mládek. Já to nebyla, velcí odběratelé určitě ne a nevím, zda to bylo RWE, ČEZ nebo ČEPS. To musejí říct úředníci, kteří zákon připravovali, kdo jim tohle poradil. A domácnosti, které to budou platit, to také asi nechtějí. Budeme to chtít změnit. l

Alena Vitásková Vystudovala VUT Brno, Fakultu stavební. Od roku 1974 pracovala v různých pozicích v Severomoravské plynárenské, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas, ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Od roku 2011 je předsedkyní Energetického regulačního úřadu. l Když mi skončila ochrana, žádala jsem o závěrečnou zprávu, považovala jsem za nutné, abych mohla nahlédnout do spisu. Zjistit, co se kolem mě vlastně točilo. Nebylo mi to umožněno.

O autorovi| Vadim Fojtík, fojtik@mf.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Po svatbě vás vyřizování na úřadech nemine!
Máté nízké příjmy? Do penze odejděte už v prosinci
Jak prověřit (nejen investiční) firmu, která se vám nezdá
Dlužíte na zdravotním pojištění? Co dělat? Ošetří vás lékař?
Jak se nenechat nachytat na internetu
Auta
Příval malých crossoverů na český trh nebere konce. Dnes…
Plug-in hybridní kupé Polestar 1 není Volvo a vyrábět se bude v Číně
Končí norská elektrická pohádka? Na těžké Tesly se má vztahovat daň téměř 200 tisíc
Sportovní Mazda s motorem Wankel? Problémem není technologie, ale byznys
Polestar dnes představí své první auto. Bude to čtyřválcové plug-in hybridní kupé
Technologie
Windows 10 Fall Creators Update: jen malé a někdy nedotažené novinky [recenze]
Bez LTE, zato s Wi-Fi. Praha nabídne v metru bezplatný internet
Intel dává k procesorům Core i7-7700K a i7-6700K zadarmo dvě hry. Slevy zatím ne
Levnější smartphony budou zase o kus lepší. Díky Snapdragonu 636
Špičková výbava za hubičku. Archos Diamond Omega je nejlevnější mobil se Snapdragonem 835
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít