V ZÁJMU BARTERU - Euro.cz

Přihlášení

V ZÁJMU BARTERU

, (red),
V ZÁJMU BARTERU
Zdroj: Euro.cz

Jihočeské mlékárny

Dvě změny v představenstvu schválili akcionáři a. s. Jihočeské mlékárny (JČM), největšího zpracovatele mléka, na valné hromadě 16. června. Vladimíra Zachovala a Milana Kincla nahradili obchodní ředitel JČM Jan Stehlík a generální ředitel a . s. Spojené kartáčovny Pelhřimov Jiří Zbrojka. Ve tříčlenné dozorčí radě vyměnil Jiřího Netíka předseda Mlékařského hospodářského družstva Střed František Škrle. Generální ředitel a předseda představenstva Milan Teplý ke změnám ve statutárních orgá nech poznamenal, že ve spolupráci se Spojenými kartáčovnami se pro mlékárny otevírá možnost barterových obchodů, protože pelhřimovská společnost nakupuje v zemích bývalého Sovětského svazu materiál, za který by bylo možné platit například sušeným mlékem. Změna v dozorčí radě byla motivována faktem, že ze středních Čech pocházelo loni téměř čtrnáct procent z celkového nákupu mléka JČM.

Společnost vytvořila loni čistý zisk patnáct milionů korun. Ze zisku bude na jednu emitovanou akcii vyplacena dividenda ve výši deset korun před zdaněním. Celkem je na tento účel určeno 7,5 milionu korun. Podle Střediska cenných papírů patří mezi největ ší vlastníky Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se 36 procenty akcií.