V erbu bílého lva - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

V erbu bílého lva

, Pavla Kreuzigerová,
V erbu bílého lva
Zdroj: Euro.cz

podnikání ABL

Historie bezpečnostní firmy ABL neboli Agentury Bílý lev sahá do raných 90. let minulého století. Student střední zdravotnické školy s podnikatelskými ambicemi Vít Bárta tehdy se svými vrstevníky založil agenturu zajišťující doučování dětí. V době, kdy Bárta studoval na medicíně, pak rozšířili její služby ještě o nabídku kurzů sebeobrany. Prozíravým nápadem, který se zrodil v Bártově hlavě, bylo nabízet je firmám a institucím zdarma, respektive výměnou za možnost poskytovat pro ně pořadatelskou službu. Tak se firma dostala k první velké zakázce, kterou byla práce pro Státní operu, pro niž v roce 1992 zajišťovala pořadatelství na Plese v Opeře. Státní opera se stala prvním klientem ABL a práce pro ni je její vůbec nejdelší zakázkou, neboť pro ni pracuje dodnes.

Rychlý růst

V Obchodním rejstříku se firma ABL jako akciová společnost objevuje až v roce 1998. Až tehdy si zřejmě Vít Bárta udělal definitivně jasno o své budoucnosti. Student pátého ročníku lékařské fakulty se v tu dobu totiž rozhodl k radikálnímu kroku – medicíny zanechal a začal zcela znovu, tentokrát jako student Policejní akademie. V roce 2000 jeho firma získala první zakázku v obchodním Centru Černý Most v Praze. To byl důležitý mezník – firma brzy střežila takřka všechny pražské hypermarkety a obchodní centra.
Rozšiřuje se zároveň škála služeb, které firma nabízí. Kromě ostrahy v obchodních a průmyslových centrech, kancelářských budovách a hotelech dohlíží na bezpečnost i na společenských akcích, jako je Český slavík nebo Česká miss. Zároveň nabízí specifické služby, mezi jinými psychodiagnostiku, vyhledávání plagiátů, monitoring užívání nájemních bytů či zjišťování příčin vysoké nemocnosti zaměstnanců. Později společnost buduje holding, do kterého patří i ABL FM Services (věnuje se facility managementu), ABL Industry Services (ostraha průmyslových areálů), ABL Logistic Services (ostraha logistických areálů) a Šmend (firma zabývající se monitorováním užívání nájemních bytů). Podíl v poslední ze jmenovaných společností byl v roce 2010 prodán.
Záhy se firma dostala do pětilístku největších bezpečnostních společností působících v České republice. Nato se stává vůbec největší bezpečnostní firmou v Česku bez zahraniční účasti. Ve stejné době rozšiřuje svou působnost do zahraničí – pobočky má na Slovensku, v Maďarsku, Británii, Rusku a divizi pro Afghánistán a Irák.

Manažer roku

Úspěšný šéf Bárta se dvakrát za sebou dostal do finále soutěže Manažer roku, a to za rok 2003 a 2004. S časovým odstupem a se zkušenostmi, které česká veřejnost nabyla s nevypočitatelným chováním Věcí Veřejných ve vládní koalici, možná pobaví manažerské motto, které si Bárta pro tuto příležitost zvolil: „Ze dvou variant vyberu tu třetí.“
V roce 2003 roční obrat firmy prvně překročil 100 milionů korun a od té doby rychle rostl. Z dostupných informací je zřejmé, že vrcholu firma dosáhla o pět let později, kdy se její obrat přiblížil částce tři čtvrtě miliardy korun. Podobným tempem rostl i počet zaměstnanců – ten se mezi lety 2003 a 2008 zdvojnásobil ze sedmi set na více než čtrnáct set pracovníků. Překvapivě nízký je ovšem zisk firmy, a to přestože rostl podobným tempem. Zatímco v roce 2007 dosáhl 3,4 milionu korun, v roce 2008 to bylo už 11 milionů. O rok později ale výrazně poklesl, a to hned o devět milionů. Příčinou prý byla krize.
Jasné ale není, jakých výsledků firma dosahuje nyní. Na dotazy týdeníku Euro odpověděl mluvčí firmy Martin Marcilis velmi stroze: „Odpovědi na některé Vaše dotazy najdete na našich webových stránkách.“ Nejnovější na internetu zveřejněná výroční zpráva se ovšem vztahuje k roku 2009.
Známým faktem je, že Vít Bárta stoprocentní podíl ve firmě prodal záhy poté, kdy jeho strana v roce 2010 uspěla v parlamentních volbách. Jediným majitelem je od té doby jeho mladší bratr Matěj Bárta.

Opatrní klienti

Mezi významné klienty, pro které ABL pracuje, patří například realitní impérium Radovana Vítka CPI Group. ABL střeží nejen jeho sídlo, ale také obchodní centra či hotely po celé zemi, které patří do portfolia skupiny. Od roku 2009 zajišťuje také ostrahu Letiště Praha a pravděpodobně se bude ucházet o prodloužení zakázky i v dalším výběrovém řízení, které bylo vypsáno nedávno. Dále pracuje například pro firmy TPCA Kolín, Coca-Cola HBC Česká republika či banku J&T. Aféry, které o Vítu Bártovi a jeho působení jak v ABL, tak i ve Věcech Veřejných ale firmu dost pravděpodobně poškozují, což se může v budoucnu ještě projevit. Někteří klienti si nepřejí být s touto firmou spojováni. „Neskrývám, že kdyby šlo o společnost méně mediálně exponovanou a zajišťující například úklid, byl bych možná méně opatrný, aby se jméno našeho centra nebo naší společnosti nedostalo do článku, který se netýká tématu obchodních center,“ uvedl na dotaz týdeníku Euro jeden z ředitelů společnosti, která vlastní několik pražských obchodních center.

Veřejné zakázky

Zvláštní kapitolou jsou pak veřejné zakázky, které firma v minulosti získala. Úspěšnost ve výběrových řízeních se přitom vztahuje jen na jedno relativně krátké období, a to v letech 2007 až 2010.
Před tímto obdobím byla firma úspěšná jen v případě už zmíněné Státní opery. V období necelých čtyř let ale uspěla celkem třináctkrát. Zadavatelem byl pražský magistrát a instituce, které mu podléhají – tedy Obecní dům, Pražská informační služba a Muzeum hlavního města Prahy, dále pak městská část Praha 10 a Praha 11. Předmět služeb, které firma zadavatelům poskytla, je poměrně pestrý – od ostrahy objektů (Obecní dům) přes kontrolu užívání nájemních bytů (Praha 10 a Praha 11) až po správu devíti pražských věží. Celkem se částka, kterou tehdy ABL inkasovala, pohybuje kolem 45 milionů korun. Jistou část zakázek ale tvořily i zakázky malého rozsahu, které nepodléhají povinnému zveřejnění. Za provozování pražských věží, které ABL například pronajímá k různým společenským akcím, pak odvádí městu 50 milionů korun.
Od roku 2010 firma nezískala žádnou veřejnou zakázku nad dva miliony korun. Není ovšem vyloučeno, že se k nim mohla dostat jako subdodavatel jiné firmy.