Útočiště pro přírodovědce - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Útočiště pro přírodovědce

, Hana Boříková,
Útočiště pro přírodovědce
Zdroj: Euro.cz

Univerzita Palackého

PRAHA (bor) – Univerzita Palackého by v polovině roku měla převzít novou budovu přírodovědecké fakulty, která vyroste v centru Olomouce v lokalitě přezdívané Envelopa. Šestipodlažní objekt dostane podobu protáhlého kříže, hlavní část pozemku však zůstane nezastavěná a bude sloužit jako park. V místě křížení vznikne uvnitř budovy centrální atrium s kruhovým světlíkem. Přízemí, první a druhé patro jsou určeny především pro větší výukové prostory. Každé z dalších tří podlaží bude věnováno jednomu studijnímu oboru, a to chemii, fyzice a matematice. Děkanát fakulty, kabinet výuky jazyků a informační centrum se přestěhují do posledního patra. Náklady na výstavbu nové fakulty dosáhnou zhruba 850 milionů korun, převážnou část získá univerzita ze státního rozpočtu. „Nová přírodovědecká fakulta je v zásadě největší investicí univerzity v její historii, co se týče finančního objemu. Co do velikosti je srovnatelná snad jedině s výstavbou původních teoretických ústavů lékařské fakulty na konci 50. a začátku 60. let minulého století,“ říká kvestor Univerzity Palackého Jiří Jirka. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby vyhrálo sdružení firem Hochtief VSB a Tchas.