Úsporné stěhování - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Úsporné stěhování

, Kateřina Menzelová,
Úsporné stěhování
Zdroj: Euro.cz

Union banka

PRAHA (men) – Zkrachovalá Union banka opustila objekt ostravského ústředí v ulici 30. dubna a pronajala si prostory od společnosti Projekta Ostrava v ulici Gorkého. Michaela Huserová, konkurzní správkyně, zdůvodnila toto rozhodnutí úsporami.
Uzavření nájemní smlouvy na prostory v ostravské centrále bylo jednou z podmínek prodeje nemovitostního portfolia finančního ústavu. Kontrakt stanovil, že banka bude do konce letošního roku platit měsíční nájemné jednu korunu. Navíc kupec balíku nemovitostí měl, jak vyplývá z podmínek soutěže, složit na účet finančního domu 300 tisíc krát počet měsíců platnosti smlouvy jako pojistku, že nájemní smlouva bude dodržena. Z 6,9 milionu se následně mělo novému majiteli nemovitosti vracet tři sta tisíc korun. Mnozí realitní odborníci se domnívají, že tato podmínka mohla některé investory od koupi balíku nemovitostí odradit.
Nicméně i přes symbolické nájemné, banka prostory ústředí opustila. „Union banka sice platila do konce loňského roku korunu měsíčně za nájem v bývalé centrále. Ovšem další náklady spojené s užíváním byly značné,“ vysvětluje správkyně konkurzní podstaty. Dodává, že rychlý postup konkurzu vedl ke změně organizační struktury od ledna letošního roku, počet zaměstnanců se snížil ze 137 na zhruba 40.
Výši nákladů spojených s užíváním centrály ani to, jak vysoké je nové nájemné, konkurzní správkyně nesdělila. „Cena odpovídá obvyklým cenám v místě. Rozhodující je, že náklady na pronájem v budově Projekty jsou podstatně nižší než na provozování bývalého centra, byť s nájemným za symbolickou korunu měsíčně,“ tvrdí Huserová.
Majitelem nemovitostí Union banky včetně ostravské centrály se stala v loňském roce neznámá společnost Aspana holding. Jak vyplývá z výpisu obchodního rejstříku, předmětem jejího podnikání je poskytování softwaru a poradenství v oblasti softwaru a hardwaru.