U sousedů za babku - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

U sousedů za babku

, Tomáš Skřivánek,
U sousedů za babku
Zdroj: Euro.cz

Bankovní poplatky

PRAHA (hns, tos) – Sousední Rakousko je bezkonkurenčně nejlevnější zemí v Evropské unii, pokud jde o bankovní služby. Méně než v tuzemsku se bankám platí také v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Četné studie poradenských firem dokládají, že rakouské banky jsou zhruba o třetinu levnější než německé, a dokonce o dvě třetiny levnější než italské. „Úroveň bankovních poplatků v Česku je nejvyšší v regionu a v podstatě srovnatelná se západní Evropou,“ potvrzuje analytik společnosti The Boston Consulting Group (BCG) Marek Hovorka, jehož firma zpracovala nedávno srovnávací studii.
Závěry o srovnatelnosti poplatků platí při nominálním porovnání. Pokud se na sazebníky bank podíváme pomocí měřítka parity kupní síly, tak Češi zaplatí podstatně více i než němečtí klienti. Rozdíl je zřejmý například ve zpoplatnění výběru z vlastních bankomatů bank; zatímco klienti v ČR platí za výběr v průměru šest korun, německé, rakouské či polské banky poskytují tuto službu zdarma.
V případě dodatečných služeb, jako jsou poplatky za vyžádání dodatečného výpisu z účtu, je situace opačná – Češi s necelými třemi korunami platí desetkrát méně než Němci a pětkrát méně než Rakušané. „Banky v západní Evropě snižují poplatky za citlivé a jednoduše srovnatelné položky, jako je vydání karet či základní balíček služeb, a naopak zvyšují poplatky za penále a pokuty. Zde jsou totiž klienti ochotni více platit,“ říká Hovorka, který tvrdí, že například ve Velké Británii tvoří sankce u některých bank téměř polovinu výnosů z poplatků. Základním rysem tuzemského poplatkového systému je, že Češi platí jen asi třetinu celkových výdajů za bankovní služby formou základního poplatku.

Když jste aktivní, plaťte!
(euro/rok)
Průměrné roční náklady – Maximální roční náklady – Minimální roční náklady

  • Česko 115 – 198 – 55
  • Slovensko 46 – 79 – 24
  • Polsko 56 – 102 – 10
  • Maďarsko 73 – 123 – 9
  • Německo 98 – 202 – 30
  • Rakousko 93 – 225 – 5

Poznámka: jedná se o klienty, kteří využívají častěji bankovních služeb
Pramen: The Boston Consulting Group