Totální válka o OKD

20. července 2015, 00:00 - Vadim Fojtík
20. července 2015, 00:00

Firma miliardáře Krúpy skupuje akcie NWR a chystá žaloby na Bakalu a spol.

Nudíte se? Kupte si akcie NWR. Společnost Arca Capital v posledních týdnech pracuje na tom, aby kolem aktuálně nejlevnějšího titulu na pražské burze bylo brzy hodně rušno. Půjde o miliardy.

A také o žaloby na manažery a vlastníky.

Investiční firma Arca na začátku minulého týdne vlastnila zhruba 150 milionů kusů akcií NWR, což odpovídá více než dvouprocentnímu podílu ve firmě. A v jejich nakupování chce pokračovat, dokud nezíská minimálně pětiprocentní podíl. Ten již opravňuje majitele ke svolání mimořádné valné hromady společnosti.

Proč firma miliardáře Pavola Krúpy skupuje cenné papíry NWR? Krúpa tvrdí, že od privatizace do nedávné minulosti došlo ve firmě k několika závažným pochybením, mimo jiné když před úpisem akcií na burze zástupci těžební firmy zveřejňovali nesprávné informace o tehdejší situaci. Poškodili tak investory, kteří akcie NWR nakupovali. Firma navíc měla kvůli chybným rozhodnutím managementu přijít o velké finanční prostředky.

Důkazy jsou

„Máme několik indicií a důkazů, že ve společnosti NWR a OKD došlo k řadě pochybení,“ tvrdí spolumajitel společnosti Arca Capital Pavol Krúpa. Z jeho vyjádření vyplývá, že se kolem NWR schyluje k pořádné právní přestřelce.

Velmi zjednodušeně řečeno, Arca chce napadnout všechna kontroverzní rozhodnutí a prověřit „podivné“ události, ke kterým došlo třeba při doprivatizaci OKD nebo v samotné NWR. „Lidé z vedení NWR a její největší akcionáři si asi budou muset nachystat hodně peněz na právníky,“ komentoval aktuální vývoj jeden ze zdrojů, který se situací v NWR dlouhodobě zabývá. Údajně se „prověřování“ bude týkat všech vysokých manažerů NWR, hlavním cílem „akce“ podle lidí z Arcy není finančník Zdeněk Bakala. Tomu se ale těžko věří.

Na co se chce Arca konkrétně zaměřit?

Jak již bylo řečeno, takřka na všechny velké události, které se v OKD, potažmo NWR odehrály od roku 2004. Arca chce mimo jiné prověřit způsob a okolnosti, za nichž bylo rozhodnuto o doprivatizaci OKD. Tedy rozhodnutí státu prodat svůj minoritní 45procentní podíl v OKD společnosti Karbon Invest, kterou ovládali Viktor Koláček a Petr Otava.

Ti vzápětí prodali takřka sto procent v OKD Bakalovi. Tady se vše bude točit kolem několika posudků, které stanovovaly celkovou hodnotu majetku skupiny OKD. Vzniklo jich hned několik. Ten z konce roku 2004 (vypracovaly jej společnosti Vox a Komerční banka) stanovil celkovou hodnotu společnosti na 9,869 miliardy korun. Z něj vycházel stát při prodeji svého minoritního podílu, který měl dle zmíněného posudku hodnotu 4,2 miliardy korun. Autoři posudku ovšem jaksi „zapomněli“ do celkové sumy zahrnout zhruba dvacítku firem ze skupiny OKD. Jen namátkou OKD OKK, tedy koksovny, které v roce 2013 prodala společnost NWR firmě Metalimex za 2,5 miliardy korun. Na nulu byla odhadnuta i společnost OKD, Doprava (nyní Advanced World Transport – AWT), kterou letos získala za 2,9 miliardy polská společnost PKP Cargo. S nulovou hodnotou vyšla z posudku i OKD, Podnikatelská, která dle dostupných údajů měla počátkem roku 2004 na účtu takřka tři miliardy korun. Privatizaci tehdy posvětil jako ministr financí i současný premiér Bohuslav Sobotka.

Další posudek vznikl v dubnu roku 2005, a to pro účely povinné nabídky převzetí akcií od minoritních podílníků. Vypracoval jej ústav Novota ve spolupráci s CA IB. První verze posudku lehce připomínala původní ocenění pro doprivatizaci státního podílu v OKD. Po zásahu Komise pro cenné papíry, která jej označila za velmi nízký a nereálný, vznikl nový posudek, který hodnotu firmy stanovil na úrovni kolem 22,466 miliardy korun. V něm již společnost OKD OKK měla hodnotu 1,3 miliardy a OKD, Podnikatelská 2,8 miliardy korun.

Další posudek, který stojí za zmínku, je ten, který kvůli rozdělení skupiny OKD vyhotovila společnost EY v březnu roku 2006. Stanovil hodnotu skupiny k 31. prosinci 2005 na 52,33 miliardy korun. Těžko si vysvětlit, proč jsou posudky tak rozdílné, možná proto, že se na růstu firmy pozitivně projevil příchod manažerů dosazených NWR. Tomu ale věří málokdo.

Další „podezřelé“ události, na které se chce Arca zaměřit, spadají do doby předcházející primárnímu úpisu akcií NWR na burze. Dle Krúpy existuje podezření, že tehdejší manažeři NWR poskytovali příliš optimistické údaspolečná je o stavu společnosti a situaci na trhu, které se později ukázaly jako zavádějící. Tím by klamali investory, kteří akcie po úpisu nakupovali za vysoké ceny, jež neodpovídaly realitě. S tím nepřímo souvisejí i zveřejněné plány na těžbu černého uhlí v Polsku. Vedení NWR v roce 2008 oznámilo, že chce mimo jiné těžit uhlí v polském dole Debiensko, který leží blízko českých hranic. I tahle informace mohla být podle Arcy zavádějící, protože v době uvedených proklamací nebylo vůbec jasné, zda je těžba reálná, důl neměl k dispozici všechna potřebná povolení. Laicky vzato se do země ani nekoplo. Tady je zajímavá ještě jedna věc – v této oblasti spolupracuje s Krúpou další český miliardář, Petr Paukner, který pro něj zpracoval studii tehdejšího stavu polského uhelného trhu plus situace na trhu s uhlím a jeho perspektivu.

Vraťte byty

Další událostí, kterou chce Arca rozporovat, je způsob, jakým NWR nakládalo se čtyřiceti tisíci hornickými byty, které dříve patřily společnosti OKD Byty. Dle privatizační smlouvy byty nesměly být prodány jinému investorovi (po dobu pěti let od privatizace 45procentního podílu OKD). Jenže NWR v rámci své skupiny byty různě přesouvalo, až nakonec bytový fond skončil v RPG Byty. A podle Arcy tohle může být porušení privatizační smlouvy. „Zní to takřka jako pohádka, ale naším cílem v ideálním případě je dosáhnout navrácení čtyřiceti tisíc bytů do OKD,“ říká Krúpa.

Arca v této oblasti plánuje spolupracovat se sdružením BytyOKD. To dlouhodobě kritizuje NWR za přesouvání bytového fondu a vysoké ceny, za něž byty nabízí současným nájemníkům k prodeji. Dle údajů z otevřených zdrojů v privatizaci OKD vyšel metr čtvereční

v bývalých hornických bytech NWR na 600 korun. Počátkem 90. let stát převedl byty na OKD, které za ně zaplatilo čtyřicet tisíc korun za jednotku, celkem 1,75 miliardy korun. Aktuálně je nabízí po slevě zhruba za 8900 korun za metr čtvereční. Pokud se společnosti takový byt podaří prodat, je to mnohonásobný výnos. Jak přesně spolupráce Arcy s bytovým družstvem bude vypadat, nechtěl Krúpa zatím komentovat.

Masivní ofenziva

Celková ofenziva Arcy má být monstrózní.

Firma plánuje, že se obrátí na úřady, které kontrolují dodržování pravidel při obchodování s cennými papíry nejen v České republice, ale i ve Velké Británii a USA. Mimo jiné kvůli podezření na účelovou manipulaci kurzu s akciemi NWR. Současně s tím chce ke švýcarské prokuratuře podat podnět pro podezření z praní špinavých peněz a porušování pravidel při správě majetku. I kvůli některým indiciím, že OKD v minulosti nakupovalo předraženou důlní techniku a část provizí měla zmizet na účtech švýcarských a offshorových firem.

„Chceme do našich aktivit zapojit další investory a věřitele. Netroufám si předjímat, jak se bude vše vyvíjet,“ upozornil Krúpa. Současně nastínil ideální plán, jak by mohla celá záležitost kolem NWR dopadnout. „Pokud se podaří všechny finance, které byly z NWR, respektive OKD vyvedeny, vrátit zpět do firmy, lze z nich financovat další pokračování těžby uhlí po několik dalších let,“ slibuje Krúpa. Do ideálního řešení zahrnul i anulování privatizace 45procentního podílu OKD. V takové řešení ale nevěří ani ti největší optimisté. A právní spory se potáhnou minimálně roky.

Kupujeme za své

Arca investuje do celé akce NWR sama za sebe. Dle informací týdeníku Euro ale za podpory některých významných českých byznysmenů, kteří v posledních letech Bakalu slušně řečeno nemusejí. Jasné je, že Krúpova firma nepodniká výše popsané kroky jen proto, aby napravila, co špatného se podle ní v OKD, potažmo NWR událo. Vydělat může na případném odškodnění nebo růstu cen akcií a podobně.

V souvislosti s nakupováním akcií NWR stojí za zmínku ještě jedna informace. Arca se nedávno obrátila na některé držitele větších balíků akcií těžební firmy. V poslední výroční zprávě NWR za rok 2014 je jako největší minoritní akcionář firmy uvedena společnost Ashmore Investment Management Ltd. s 11,56 procenta. Firma ale bez bližších informací uvedla, že žádné cenné papíry již nevlastní. Obdobně reagovala společnost Norges Bank Investment Management, která dle výroční zprávy měla držet necelé procento akcií těžební firmy. „Informace, které máte o akciích, jsou nesprávné,“ sdělil portfolio manažer společnosti s tím, že tyto akcie firma nevlastní. Možností, proč firmy takto reagují, je několik. Jednou z nich je, že jsou chybně uvedeny jako akcionář NWR v její výroční zprávě. To vzhledem k mnoha kontrolám a dohledu auditorů nad vznikem zprávy není příliš pravděpodobné. Mnohem reálnější je, že své podíly od té doby již prodaly. Komu, to však zůstává otázkou. „Arca to není,“ říká Krúpa. V zákulisí se proto hovoří o tom, že cenné papíry vykupuje některá z firem, která je majetkově propojená s miliardářem Zdeňkem Bakalou. Nejspíš proto, aby v NWR zabránil nárůstu vlivu podobných nájezdníků, jako je Arca.

Tři posudky, tři ceny

Proč se dělal posudek Kdy se dělal posudek Autor posudku Na kolik ocenili OKD

(v mld.

Posudek pro účely prodeje Konec roku 2004 Vox a Komerční banka 9,869

45procentního státního podílu

Pro účely povinné nabídky převzetí Duben 2005 Novota a CA IB 22,466

(výkup akcií minoritních akcionářů)

Pro účely rozdělení OKD 31. března 2006, E&Y 52,338

k datu 31. prosince 2005

Zdroj: Arca Capital

Celková ofenziva Arcy má být monstrózní. Firma plánuje, že se obrátí na úřady, které kontrolují dodržování pravidel při obchodování s cennými papíry nejen v České republice, ale i Velké Británii a USA. Arca investuje do celé akce NWR sama za sebe. Dle informací týdeníku Euro ale za podpory některých významných českých byznysmenů, kteří v posledních letech Bakalu slušně řečeno nemusejí.

O autorovi| Vadim Fojtík, fojtik@mf.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když končí platnost řidičského průkazu...
Black friday je tu! Nakupte snadno, rychle a bez nervů
Chcete mít jako živnostník slušný důchod?
Rozhovor se zakladatelem Trip.market aneb jak si sestavit dovolenou podle vlastních představ
dTest: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu?
Auta
I myslivci mají své sny. Bentley představuje lovecké…
Tesla Roadster: Z 0 na 100 za 1,9 s a z 8000 dolarů na 0 za minutu (komentář)
Volvo oficiálně odstartovalo výrobu svého historicky prvního malého crossoveru
Mercedes-Benz třídy A dostane nový interiér. Změnilo se toho hodně
Také Apple připravuje autonomní řízení. Jeho systém má být levnější, ale velmi přesný
Technologie
Tip: Lidl prodává nejlevnější kabel Lightning MFI pro iPhone a iPad
VR brýle Windows Mixed Reality dostaly podporu SteamVR. Získají katalog až 2000 her
Hodinky Misfit Command jsou trochu chytré a vydrží nabité celý rok
Vypnete lokalizační služby a vyjmete SIM. Android vás může sledovat i tak
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít