Tlustého odkaz za 163 miliard - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Tlustého odkaz za 163 miliard

, Tomáš Skřivánek,
Tlustého odkaz za 163 miliard
Zdroj: Euro.cz

Státní dluhopisy

Změnu způsobu financování státních ekologických závazků navrhl na konci roku 2006 již bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Bezmála 163 miliard korun, které si odstraňování minulých ekologických škod do roku 2015 vyžádá, chce získat jednorázovou emisí dluhopisů. Podle původního návrhu ministrových úředníků měly být náklady na sanaci čerpány postupně ze státního rozpočtu, zhruba v rozsahu osmnácti miliard korun ročně.
Ministr Tlustý však rozhodl, že vyrovnání škodami proběhne jinak – najednou. Svým úředníkům zadal úkol vypracovat návrh zákona o státním dluhopisovém programu. Po jeho schválení by měly být jednorázově vydány dluhopisy na všechny budoucí ekologické škody. Peníze mají být podle jeho představ deponovány na zvláštním účtu ministerstva a ze zákona určeny výlučně na financování ekologických zátěží.
Tlustý odmítl i kompromisní návrh svého náměstka Bohdana Hejduka, jenž navrhoval vypracovat zákon o dluhopisovém programu, ale samotné dluhopisy emitovat průběžně podle skutečných potřeb v jednotlivých letech.
Aktualizací objemu ekologických škod a stanovení objemu emise dluhopisů dostal na starost pověřený náměstek Karel Zeman. K emisi dluhopisů by podle Tlustého představ mělo dojít koncem roku 2007.