TAM A ZPÁTKY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

TAM A ZPÁTKY

, Josef Michl,
TAM A ZPÁTKY
Zdroj: Euro.cz

Platební bilance

PRAHA – Mimořádně silným pozitivním faktorem platební bilance za letošní první čtvrtletí byl stupňovaný příliv přímých zahraničních investic, které zajistily více než dvojnásobné zvýšení přebytku finančního účtu. Negativním faktorem ve stejné položce je ovšem nebývalý odliv portfoliových investic, který vybízí centrální banku ke změně trendu ve vývoji úrokových sazeb.

Za těmito hlavními tendencemi jsou tři dílčí, působící opět protikladně. Pouze mírné meziroční zvýšení deficitu obchodní bilance je krásný výsledek, uvážíme–li vývoj cen na trhu surovin. Méně příznivé je ovšem snížení přebytku v bilanci služeb. To padá na vrub zhoršujících se výsledků cestovního ruchu a také toho, že zahraniční firmy si svůj servis do značné míry zajišťují v mateřské zemi. Prohloubení schodku bilance výnosů je patrně důsledkem vyšších nákladů na úroky vyplácené zahraničním investorům.