TAHANICE O ČÍSLA - Euro.cz

Přihlášení

TAHANICE O ČÍSLA

, (red),
TAHANICE O ČÍSLA
Zdroj: Euro.cz

Jihočeské pivovary

Valná hromada sedmého největšího producenta zlatého moku v zemi odmítla minulý týden schválit účetní uzávěrku, která signalizovala rekordní ztrátu 210 milionů korun. Hlavní akcionář ČASFIN je totiž toho názoru, že ztráta činí pouze 157 milionů korun . Jak ale plyne ze zprávy auditora, společnosti Ernst & Young, Jihočeské pivovary (JP) musí ještě vytvořit opravné položky nezbytné ke konsolidaci hospodaření, proto je ztráta reálně vyšší. Do konce roku by tak ještě měla být svolána mimořádná valná hrom ada podniku. „Již nyní je zřejmé, že se určitě uskuteční, řekl týdeníku EURO mluvčí JP Petr Hoffmann.

Aby toho nebylo málo, dostal podnik od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu ve výši 150 tisíc korun za protizákonné smlouvy s odběra teli. „JP porušily zákon tím, že v letech 1996 až 1998 v kupních smlouvách s distributory stanovily minimální ceny a mimoto je zavazovaly prodávat pivo značek Samson, Regent a Platan s minimálně osmiprocentním rabatem, kons tatoval mluvčí úřadu Jaromír Blažke. Podle ÚOHS tak šlo o nedovolené dohody o cenách. Ještě před skončením správního řízení začaly ale JP podle mluvčího nepatřičné smlouvy vypovídat, jinak by byla pokuta ještě vyšší. Hoffmann uvedl, že udělená sankce byla již uhrazena. „Odpovědný člověk již v JP nepracuje, dodal.