STRUČNÁ CHRONOLOGIE - Euro.cz

Přihlášení

STRUČNÁ CHRONOLOGIE

, Kamila Čeřovská,
STRUČNÁ CHRONOLOGIE
Zdroj: Euro.cz

P o v o d í

1992 – 1993

v rámci 1. a 2. vlny privatizace byl privatizován podnikatelský majetek příspěvkových organizací Povodí (malé vodní elektrárny a související hospodářská díla, provozní a montážní střediska a některé pozemky)

Prosinec 1993

ministr životního prostředí František Benda podepsal založení pěti a. s. Povodí, do nichž mimoprivatizační cestou vložil zbylý majetek, který příspěvkové organizace dosud spravovaly

Leden 1994

akciové společnosti Povodí zahajují svoji činnost

Červen 1996

ministr Benda předkládá na poslední předvolební schůzi vlády materiál, kterým by bylo založení a. s. Povodí a převod majetku schváleno; vláda mu ukládá, aby zpracoval možnost případné transformace a. s. Povodí na státní podniky

Léto 1996

koaliční smlouva a následná novela kompetenčního zákona přesouvají vodní hospodářství, tedy i a. s. Povodí, z resortu životního prostředí do resortu zemědělství

Únor 1998

ministerstvo zemědělství připravuje o a. s. Povodí materiál a doporučuje, aby vše zůstalo při daném stavu

Červen 1998

vláda ministrům zemědělství a životního prostředí uložila zabezpečit vklad nemovitého majetku do katastru nemovitostí, a nahradit tak formu záznamu

Listopad 1998

ministr životního prostředí Miloš Kužvart přichází s tím, že jeho ministerstvo pracuje na novém vodním zákonu, jenž by vyřešil i postavení akciové společnosti Povodí, nevylučuje ani jejich transformaci zpět na státní podnik

Diskuze