STŘÍDAVÉ VÝSLEDKY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

STŘÍDAVÉ VÝSLEDKY

, Ondřej Hergesell,
STŘÍDAVÉ VÝSLEDKY
Zdroj: Euro.cz

UNIS

PRAHA – Rozdílné hodnoty růstu majetku vykázaly v minulém měsíci ote–vřené podílové fondy ve správě členů Unie investičních společností České republiky (UNIS). Korunové fondy, tedy takové, které shromažďují korunové investice obyvatelstva, v červenci dosáhly kladných čistých prodejů v hodnotě 115,7 milionu korun. To znamená, že prodeje podílových listů převýšily odkupy právě o tuto sumu.
Naopak kuponové fondy vykázaly za minulý měsíc záporné prodeje ve výši 2,161 miliardy korun, což potvrdilo trend z posledních měsíců. Jejich investoři nyní využívají poměrně jednoduchého
přístupu ke svému majetku a realizují své investice formou zpětného prodeje podílových listů. Kuponové fondy jsou takové, které vznikly transformací z uzavřených podílových nebo investičních fondů.