Stamilionoví poradci na kontrolu dotací - Euro.cz

Přihlášení

Stamilionoví poradci na kontrolu dotací

, Ondřej Hergesell,
Stamilionoví poradci na kontrolu dotací
Zdroj: Euro.cz

ministerstva

Některá česká ministerstva se rozhodla ohlídat dotace rozdělované z evropských fondů za pomoci externích poradenských firem. Z informací týdeníku Euro vyplývá, že v poslední době přinejmenším dva resorty vyhlásily výběrové řízení na dodavatele kontrolních a inspekčních služeb pro projekty, jež jsou spolufinancované z fondů Evropské unie. Jedním z nich je ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které předpokládá, že v rámci tendru s názvem Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů zaplatí za externí služby poradců až 96 milionů korun bez DPH. „Jedná se o preventivní strategickou aktivitu, která navazuje na zkušenosti z minulého programového období, kdy případné chyby odhalily až následné kontroly, a tím hrozily příjemcům a potažmo České republice sankce v řádech desítek miliard korun,“ vysvětluje mluvčí MMR Jana Jabůrková.
Důvod, proč si ministerstva na tuto agendu najímají externí konzultanty, tkví podle Jabůrkové především ve specifičnosti jednotlivých projektů, jež budou podrobeny kontrole. „MMR nemá odbornou ani početní kapacitu, aby takové služby zajišťovalo z vlastních zdrojů. Navíc se jedná o široké spektrum odvětví, kde je zapotřebí mnoho odborníků z praxe, například ze stavebnictví, strojírenství či životního prostředí,“ řekla Jabůrková týdeníku Euro. Podle ní jsou na tuto preventivní činnost dlouhodobě vyčleněny peníze, přičemž poradenské firmy budou placeny pouze na základě odvedené a vyfakturované práce. „Na základě potřeb řídících úředníků budou sestavovány inspekční týmy, které provedou u příjemců dotací inspekční návštěvy. Díky tomu pak bude možné odhalit případné nedostatky i rizika projektů a navrhnout nápravná opatření,“ dodává.
Ještě více hodlá do institutu „hlídače dotací“ investovat ministerstvo dopravy (MD). To ve výběrovém řízení na kontrolu a monitorování staveb dopravní infrastruktury spolufinancovaných z operačního programu doprava hledá dodavatele služeb v odhadované výši 240 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. MD hodlá během čtyřletého trvání rámcové smlouvy využívat poradce pro ověřování výdajů stavebních projektů, monitoringu realizace staveb, provádění administrativních i faktických kontrol a s tím související vědeckotechnické poradenství včetně testování a provádění analýz.

Diskuze