Správkyně vyhrála - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Správkyně vyhrála

, Tomáš Skřivánek,
Správkyně vyhrála
Zdroj: Euro.cz

Union banka

OSTRAVA/PRAHA (tos) – Romanu Světlému, který zastupuje jednu věřitelku Union banky s pohledávkou 714 korun, nařídil soud, aby se omluvil správkyni konkursní podstaty Union banky Michaele Huserové a věřitelům, jež oslovil dopisem s nepravdivými údaji o průběhu konkurzního řízení. Dopisy byly zaslány na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS), a to opakovaně, a Světlý v nich požadoval odvolání Huserové. Právníci jsou toho názoru, že dopisy obsahovaly zavádějící a nepravdivá tvrzení o průběhu konkurzu uvádějící věřitele v omyl. V jednom z nich Světlý dokonce nabádal věřitele, aby se připojili k žalobě na vymáhání údajné stamilionové škody po Huserové a věřitelském výboru.
V souvislosti s rozeslanými dopisy na hlavičkovém papíře KEPS podala správkyně konkurzní podstaty dvě trestní oznámení a rovněž žalobu na ochranu osobnosti. Jejím výsledkem je nyní to, že Světlý se musí omluvit za svůj postup a za svá nepravdivá tvrzení. Kromě správkyně náleží omluva i osloveným věřitelům.
Kauza však dosud není uzavřena. Světlý totiž k soudem nařízené omluvě přistoupil tak, že zaslal nepodepsanou omluvu, což není dostatečným naplněním rozhodnutí soudu a Huserová žádá o nápravu.