SLUŠNÉ SVEZENÍ S RIZIKEM OMEZENÝM - Euro.cz

Přihlášení

SLUŠNÉ SVEZENÍ S RIZIKEM OMEZENÝM

, Radek Schmied,
SLUŠNÉ SVEZENÍ S RIZIKEM OMEZENÝM
Zdroj: Euro.cz

Hlavolam zní: vydělat na růstu akcií a netratit při pádu

Přes evidentní přednosti mají indexové akcie a certifikáty jednu výraznou nevýhodu: výnos se pohybuje přesně jako index, na který jsou navázány. Pokud začne padat, případně pokud investor očekává dlouhodobější propad trhu, nemá jinou možnost než aktiva spjatá s indexem prodat, případně koupit produkt s reverzním výnosem. Možnosti vystoupit z indexového certifikátu před dobou splatnosti však bývají omezené, případně se před dobou splatnosti obchodují na sekundárním trhu s vysokým rozpětím nákupních a prodejních cen.

Syntetika.
Dalším logickým krokem ve vývoji nových investičních produktů je proto nástroj koncipovaný tak, že umožní investorům participaci na výnosech z kapitálového trhu a zároveň jim nabídne možnost omezení ztráty v případě jeho negativního vývoje. Konstrukce je velmi jednoduchá, jde o pouhou kombinaci investice do nákupní opce na předem vybraný index a investice do pevně úročeného aktiva.

Zaručená jistina.
Investice na podobném principu běžně uskutečňují manažeři portfolií většiny světových fondů a po masivním zájmu klientů o indexové certifikáty přišla ze strany velkých investičních bank velmi rychle i nabídka těchto syntetických cenných papírů. Jejich vlastnosti ocení především klient, který není ochoten ztratit investovanou částku, a přesto od své investice požaduje nadprůměrný výnos. Emitent v první řadě garantuje vyplacení jistiny, tedy vstupní investice k datu splatnosti cenného papíru. Klient tak nemůže ztratit svou původní investici. K datu splatnosti klient dostane vyplacen výnos, který se odvíjí od vývoje podkládajícího indexu a od výše participace na jeho růstu ze strany klienta. Výši této participace určí emitent na základě volatility indexu, obecně se pohybuje od padesáti do devadesáti procent.

Taktické důvody.
Tyto certifikáty jsou nabízeny jako obligace s výnosem odvozeným z vývoje akciových indexů, pevně stanovených akciových košů, případně jednotlivých akcií. Jako obligace jsou tyto papíry prezentovány z několika důvodů. Především proto, že se svou koncepcí obligacím nejvíce podobají (mají předem stanovenou dobu splatnosti a investor má garantované splacení vstupní investice). Výnos však není fixní, ani se neodvíjí od vývoje úrokových sazeb, ale od vývoje podkládajícího indexu, případně cenného papíru, který slouží jako podkládající aktivum. Dalším důvodem je vlastní konstrukce tohoto druhu cenných papírů, při které se používají deriváty, především opce. Tím, že emitent emituje cenný papír jako obligaci, může na některých kapitálových trzích obejít předpisy regulující obchodování s deriváty (většinou mohou společnosti obchodovat s deriváty na svůj účet, ale ne pro klienty). Nabízet klientovi nákup opce a uložení zbytku hotovosti na termínové depozitum může také u klientů s averzí k riziku vzbudit nedůvěru a mimoto je mnohem jednodušší klienty oslovit s komplexnější a srozumitelnější nabídkou.

Pro největší investory.
Asi nejdůležitějším důvodem je však možnost oslovit investory, kteří obecně nemohou investovat do relativně riskantních obchodů s akciemi, nebo dokonce deriváty. Jde převážně o pojišťovny, penzijní fondy a fondy peněžního trhu, které to mají zakázáno ze zákona a kterým obligace s výnosem odvozeným z vývoje akciových aktiv nabízí poměrně přijatelné riziko a současně umožňuje participovat na růstu akciového trhu.
Je zajímavé, že velké množství potenciálních klientů tyto produkty buď vůbec nezná, nebo nemá velký zájem do nich investovat právě kvůli mylnému dojmu, že tím ztrácejí možnost vyšší mírou participovat na potenciálním růstovém trendu akciového trhu. Výhrada, že při negativním vývoji na akciovém trhu může investor ztratit úroky, které by obdržel v případě uložení peněz na termínový účet, je také zcela neadekvátní. Je třeba si uvědomit, že jde o alternativu k investicím do indexových fondů a indexových certifikátů, kde by investor v případě poklesu trhu ztratil mnohem více než jen potenciální úroky v bance. Ani vyspělé akciové trhy nerostou do nekonečna. V případě obligace s výnosem odvozeným z vývoje akciových trhů jde o nástroj umožňující jak velkým, tak i drobným investorům kombinovat nízké riziko s přijatelnou mírou zisku. Doba, kdy tyto a podobné produkty budou patřit mezi jedny z nejžádanějších ze strany pasivních investorů, zřejmě není daleko.

Diskuze