Škody na vodě - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Škody na vodě

, Blanka Růžičková Euronews a.s.,
Škody na vodě
Zdroj: Euro.cz

PVS

PRAHA (rů) – Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která pro hlavní město spravuje vodárenský majetek za více než třiadvacet miliard korun, odhaduje dopad povodňových škod na 600 milionů korun. Přestože je ani zdaleka nepokryje pojištění, věří generální ředitel Jan Slanec, že zvýšené náklady nebudou muset Pražané zaplatit bezprostředně v cenách vody. Hlavní město již shání peníze, v úvahu připadá příspěvek ze Státního fondu životního prostředí, dotace ze zdrojů ministerstva zemědělství nebo z dotačních titulů spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj. „V krajním případě peníze uvolníme přehodnocením investičních plánů,“ vysvětluje Slanec. Z pojištění na povodně, které je u tohoto majetku běžnou záležitostí a například v Jižních Čechách pokryje veškeré škody (EURO 36/2002), dostane město jen sto milionů. Pojistku na tuto výši uzavřel koncem minulého roku provozovatel pražské vodárenské sítě, společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ovládaná francouzskou firmou Vivendi. Dalších 250 milionů by nicméně mohlo dát ministerstvo zemědělství, a to konkrétně na opravu ústřední čistírny odpadních vod v Troji, kde se škoda odhaduje na více než 300 milionů korun. Návrh na uvolnění prostředků je již připraven a vláda ho má projednat tento týden.
I kdyby město sehnalo dost peněz na opravy, dosud není jasné, kolik budou Pražané v příštím roce platit za vodu. PVS se sice mělo s PVK dohodnout na vodném a stočném do konce srpna (více na straně 33), ale ke shodě dosud nedošlo. PVS zatupující Prahu považuje požadavek provozovatelské PVK na zvýšení cen o 6,5 procenta za přemrštěný a chce, aby ho posoudil odborný auditor. Zdražení má PVK mimo jiné zajistit poměrně vysoký zisk, přes 330 milionů korun. PVS se rovněž domnívá, že provozovatel někde nadhodnocuje náklady svých služeb. „Výše některých částek se nám nezdá,“ potvrdil námětek primátora a předseda představenstva PVS Petr Švec. Pokud se obě firmy na cenách pro příští rok nedohodnou do konce prosince, nastupuje jedno z ustanovení akcionářské smlouvy se společností Vivendi. Cena vodného a stočného by se podle ní mohla navýšit jen o letošní inflaci.