SEDM PROŠLO - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

SEDM PROŠLO

, István Lékó,
SEDM PROŠLO
Zdroj: Euro.cz

Konsolidační agentura

PRAHA – Poslanecká sněmovna minulý týden v tajném hlasování zvolila do devítičlenné dozorčí rady České konsolidační agentury sedm poslanců: Vladimíra Doležala, Vlastimila Tlustého, Libora Ježka, Michala Doktora (všich–ni ODS), Milana Urbana, Josefa Hojdara a Miloslava Vlčka (všichni ČSSD). Předsedou rady se má stát Vlastimil Tlustý. Sítem hlasování neprošli dva poslanci čtyřkoalice – Miroslav Kalousek a Ivan Pilip. Doplňovací volby na dvě zbylá místa se plánují na září.

Česká konsolidační agentura je společností zřízenou zvláštním zákonem, který schválil Parlament 26. června 2001. Stane se nástupkyní Konsolidační banky a Revitalizační agentury. Budou na ni převedena veškerá aktiva a pasiva z rozvahy i podrozvahy. Nebude se na ni vztahovat zákon o bankách, tedy ani povinnost mlčenlivosti o klientech. Dozorčí rada, volená na pět let, je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti agentury.