SALZMANN V ČELE KOMORY - Euro.cz

Přihlášení

SALZMANN V ČELE KOMORY

, (red),
SALZMANN V ČELE KOMORY
Zdroj: Euro.cz

ICC

V Praze byl 10. září ustaven Národní výbor Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR). Jeho zakladateli jsou mimo jiné Hospodářská komora ČR, ČSOB, Komerční banka, Česká exportní banka a firmy Škoda Auto, Daewoo Avia, PVT, Baťa.

Řádnými členy se například staly společnosti Technoexport, Škodaexport, Ru¨ckl Crystal, České ekologické manažerské centrum a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Do funkce předsedy ICC ČR byl zvolen Richard Salzmann.

Posláním Mezinárodní obchodní komory, která byla založena v roce 1919 a jejíž národní výbory jsou ustaveny ve více než 60 zemích, je podporovat mezinárodní obchod, investice a tržní ekonomiku. Komora má v OSN poradní statut nejvyšší úrovně a je tvůrcem obchodních pravidel platných na celém světě.

Diskuze