S vazbou na Británii - Euro.cz

Přihlášení

S vazbou na Británii

, Naděžda Kubalíková,
S vazbou na Británii
Zdroj: Euro.cz

Norton Rose

Pražská kancelář mezinárodní advokátní firmy Norton Rose byla posílena příchodem třetího partnera, Milany Chamberlain. Nová partnerka poskytuje právní poradenství v oblasti domácích a mezinárodních fúzí, akvizic, restrukturalizací a veřejných zakázek zejména ve sféře dopravy, finančních institucí a technologie.
Milana Chamberlain absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, o několik let později získala ve Velké Británii právnické vzdělání. V roce 1998 se stala kvalifikovanou právničkou londýnské advokátní kanceláře Norton Rose, kde působila v oblasti korporátního práva až do počátku tohoto roku. Je členkou Právní společnosti v Anglii a Walesu a zároveň je registrovanou evropskou advokátkou České advokátní komory.
V Londýně Milana Chamberlain aktivně podporuje anglicko-české obchodní a kulturní styky. Je vdaná a má jednoho syna. Kromě češtiny a angličtiny hovoří plynně rusky a pracovně ovládá němčinu. (nad)